Publicat: 8 Iunie, 2016 - 09:45
Guvernul pare a își asuma gravele erori ale Ministerului Sănătății

JTI semnalează o situație fără precedent: inițierea unei Ordonanțe de urgență pentru transpunerea Directivei tutunului, cu toate că un Proiect de lege identic a fost votat ieri de Senat.

Învederăm faptul că incertitudinile în creștere generează prejudicii atât industriei de profil, cât și bugetului de stat, în condițiile în care managementul stocurilor este din ce în ce mai dificil, iar ANAF înregistrează deja fluctuații la încasările din acciza la țigarete. Totodată, nu putem să nu întrebăm: cine va suporta aceste prejudicii?

Proiectul de Ordonanță de urgență prevede intrarea în vigoare și conformarea producției la data publicării acesteia în Monitorul Oficial, Normele de aplicare urmând să fie adoptate în termen de 30 de zile de la această dată. Rezultă că trecerea la noile cerințe de producție ar trebui făcută intempestiv, la data publicării Ordonanței, dată care nu poate fi anticipată, fără șansa finalizării activităților necesare noii producții (introducerea în procesul de fabricație a noilor materiale și echipamente). În plus, între data intrării în vigoare astfel cum este prevăzută de Proiectul de Ordonanță de Urgență și apariția Normelor, producția va fi blocată, nemaiputând produce conform actualelor prevederi ale legii și necunoscând conținutul Normelor de aplicare.

De exemplu, o chestiune elementară, neclarificată de către reprezentanții Ministerului Sănătății, este cu ce culoare trebuie tipărite textele avertismentelor de sănătate: cu alb, sau cu alb și roșu? Acest aspect nu a fost lămurit nici în cadrul ședințelor publice din comisiile de specialitate ale Senatului, nici ca urmare a adreselor trimise ministerului.  În fișierele transmise producătorilor de către Ministerul Sănătății la începutul lunii februarie, textul este alb pe fond negru (în conformitate cu Decizia Comisiei 2015/1842), iar în Anexa la Proiectul Legii de transpunere/ Proiectul Ordonanței de urgență, textul este scris cu alb și roșu (conform Directivei delegate 109/2014/UE).

În aceste condiții, JTI solicită acordarea unei perioade de tranziție pentru conformarea producției la noile cerințe, prin prevederea unui termen de intrare în vigoare rezonabil, ulterior publicării Normelor de aplicare a Ordonanței de Urgență, și a unor dispoziții tranzitorii care să permită continuarea producției conform actualei legi până la data intrării în vigoare a noului act normativ, luând în considerare că modificarea ambalajelor, tipărirea acestora de către furnizori și adaptarea tehnologică a producției pentru piața locală nu se poate face peste noapte.

În plus, textul Proiectului de Ordonanță permite Ministerului Sănătății să decidă, prin Ordin, în privința standardizării pachetelor produselor din tutun (așa-numitele pachete generice, ca în Australia) măsură echivalentă confiscării mărcilor. Subliniem că, din perspectiva ierarhiei actelor normative și a tehnicii legislative, un ordin nu poate modifica o lege, acest lucru putându-se face numai printr-un act normativ cu rang de lege. Atragem atenția asupra depășirii obligației de transpunere a Directivei, aceasta stabilind că un stat membru „poate” adopta măsuri suplimentare, fără a institui obligativitatea în acest sens. În plus, în țările unde astfel de măsuri extreme au fost avute în vedere (Marea Britanie, Irlanda), propunerile au fost adoptate nu prin legislație secundară (ordin de ministru), ci au trecut printr-un proces legislativ firesc, dată fiind complexitatea implicațiilor unor astfel de reglementări. Menționăm că România s-a opus în toate cazurile în care state membre au notificat intenția de introducere a pachetelor generice. După cum a avertizat și  Consiliul Investitorilor Străini, acest lucru „ar putea crea un precedent periculos și pentru alte industrii, din alte domenii”.

Această prevedere deschide calea unor reglementări excesive, generatoare de prejudicii extreme,  precum atingeri grave ale drepturilor de proprietate intelectuală ale titularilor de mărci, afectarea drastică a concurenței, a libertății economice și investițiilor străine, lăsate astfel la discreția unui minister și sporind și mai mult incertitudinile pieței legale, putând genera o nouă schimbare a pachetelor în viitorul apropiat.

În multiple rânduri, am atras atenția Guvernului cu privire la consecințele întârzierii procesului de transpunere a Directivei, iar în februarie 2016 am solicitat adoptarea proiectului de transpunere prin Ordonanță de urgență, pentru a avea timp de conformare a producției și a evita blocarea funcționării unui sector economic cu o contribuție importantă la bugetul de stat. Guvernul a refuzat la momentul respectiv orice dialog cu producătorii legali, iar solicitările nu au primit nici măcar un răspuns formal. Reamintim că Ministerul Sănătății informa în august 2015, că “și-a asumat promovarea legii de transpunere spre adoptare de către Executiv până cel târziu pe 15 octombrie 2015”, însă proiectul a fost publicat spre dezbatere publică abia pe 29 decembrie 2015, iar în Senatul României a ajuns pe 4 martie a.c., cu cinci luni întârziere.

Către: Guvernul României
In atenția: Dlui. Viceprim-ministru Costin Borc, Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri
Dlui. Ministru Vlad Voiculescu, Ministerul Sănătății
Dnei. Ministru Anca Dana Dragu, Ministerul Finanțelor Publice
Dlui. Ministru Lazăr Comănescu, Ministerul Afacerilor Externe
Dlui. Ministru Achim Irimescu, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Dlui. Ministru Petru Tobă, Ministerul Afacerilor Interne
Dnei. Ministru Raluca Alexandra Prună, Ministerul Justiției
Dlui. Ministru Marius-Raul Bostan, Ministerul Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională
Dlui. Președinte Bogdan-Marius Chirițoiu, Consiliul Concurenței
Dlui. Președinte Dragoș Doroș, Agenția Națională de Administrare Fiscală
Dlui. Secretar de Stat Paul Gheorghiu, Director cabinet Prim-ministru
Dlui. Director Alin Mituță, Cancelaria Primului-ministru
Dlui. Secretar de stat Iulian Francisk Chiriac, Ministerul Sănătății
Dlui. Secretar de stat Vlad Vasiliu, Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri
Dlui Secretar de stat Gabriel Biriș, Ministerul Finanțelor Publice
Dnei. Secretar de stat Simona Man, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Dlui. Secretar de stat Marius Cristian Bădescu, Ministerul Afacerilor Externe
Dlui. Secretar de stat Horaţiu Silviu Anghelescu, Ministerul Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională
Dlui. Președinte Bogdan Marcel Pandelică, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor
Dlui. Secretar de stat Dan Ionescu, Consiliul Concurenței
Dlui. Director Claudiu Ardeleanu, Direcția Generală a Vămilor
Dlui. Subsecretar de stat Horațiu Radu, Ministerul Afacerilor Externe
Dlui. Chestor de poliție Bogdan Despescu, Inspectoratul General de Poliție
Spre știința: Domnului Prim-ministru Dacian Cioloș
Domnului Președinte al Senatului, Călin Popescu Tăriceanu
Domnului Președinte al Camerei Deputaților, Valeriu Zgonea
Referitor: Proiectul de Ordonanță de Urgență pentru transpunerea Directivei 2014/40/UE în paralel cu Proiectul de lege adoptat de către Senatul României și transmis Camerei Deputaților
Stimate doamne și stimați domni miniștri,
Stimați membri ai Comitetului interministerial,
Ca urmare a publicării pe site-ul Ministerului Sănătății a Proiectului de Ordonanță de Urgență pentru transpunerea Directivei 2014/40/UE privind producția și comercializarea produselor din tutun, compania
JTI Romania SRL

Japan Tobacco International România își exprimă surprinderea legată de această modalitate prin care Guvernul României decide acum transpunerea în condițiile în care un Proiect de lege a fost adoptat în Guvern în data de 24 februarie, fiind înregistrat la Senat (L 153/2016), dezbătut în comisii și votat în plenul acestei camere.
Reamintim că, în multiple rânduri, am atras atenția Guvernului cu privire la întârzierea procesului de transpunere a directivei și că am solicitat, prin adresele nr. 1636/04.02.2016 și 2178/15.02.2016, găsirea unor soluții constructive, inclusiv asumarea de urgență, la acel moment, a cadrului de reglementare clar, ferm și predictibil care să nu blocheze buna funcționare a unui sector economic cu o contribuție importantă la bugetul de stat. Învederăm faptul că incertitudinile în creștere generează prejudicii atât industriei de profil, cât și bugetului de stat, în condițiile în care managementul stocurilor este din ce în ce mai dificil, iar ANAF înregistrează deja fluctuații la încasările din acciza la țigarete. Așa cum arătat public de nenumărate ori, atunci când este vorba de producție, este nevoie de timp de conformare la un cadru legislativ cert și stabil.
Prin urmare, propunem:
1. Acordarea unei perioade de tranziție pentru conformarea producției la noile cerințe prin prevederea unui termen de intrare în vigoare rezonabil, ulterior publicării normelor de aplicare a Ordonanței de Urgență, și a unor dispoziții tranzitorii care să permită continuarea producției conform actualei legi pana la data intrării in vigoare a noului act normativ, luând în considerare că modificarea ambalajelor, tipărirea acestora de către furnizori și adaptarea tehnologica a producției pentru piața locală nu se poate face peste noapte, la data publicării ordonanței de urgență în Monitorul Oficial și, mai mult, în condiții încă incerte, în lipsa normelor de aplicare.
Cauze:
 Conform Proiectului de Ordonanță de Urgentă, data intrării în vigoare a acesteia și data de conformare a producției la noile cerințe coincid (data de publicare a OUG în Monitorul Oficial).
 Normele de aplicare vor fi emise de Ministerul Sănătății abia în termen de 30 de zile de la publicarea OUG.
Consecințe:
 Rezultă că trecerea la noile cerințe de producție se cere a fi făcută intempestiv, la data publicării Ordonanței, data care nu poate fi anticipată, fără șansa finalizării activităților necesare noii producții (introducerea in procesul de fabricație a noilor materiale și echipamente). În plus, între data intrării în vigoare astfel cum este prevăzută de Proiectul de Ordonanță de Urgentă și apariția normelor, producția va fi blocată, nemaiputând produce conform actualelor prevederi ale legii și necunoscând conținutul normelor de aplicare.
2. În strânsă legătură cu cele de mai sus, îndreptarea inadvertenței referitoare la culoarea textului inclus în avertismentele de sănătate combinate.
 În fișierele transmise producătorilor în luna februarie, în conformitate cu Decizia Comisiei 2015/1842, culoarea utilizată este alb pe fond negru, iar în Anexa la proiectul legii de transpunere/ ordonanței de urgență (care transpune Directiva delegată 109/2014/UE) textul este scris cu alb și roșu. Aceasta este o chestiune neclarificată de către reprezentanții Ministerului Sănătății nici în cadrul ședințelor publice din comisiile de specialitate ale Senatului, nici ca urmare a adreselor transmise ministerului (nr. 23397/07.04.2016 și nr. 28992/ 28.04.2016).
JTI Romania SRL
Blvd. Dimitrie Pompei 9-9A, sector 2, 020335, Bucuresti, Romania
Tel. +40-21/204 3111, Fax +40-21/204 3100
jti.com
3
3. Eliminarea prevederilor de la articolul 24, alineatul 2, care exced obligația de transpunere sau reformularea lor, astfel încât să fie în acord cu principiile legiferării și raportului între actele normative prevăzute de dreptul intern. Articolul 24 din Directivă are un caracter facultativ sau de recomandare și nu creează o obligație de transpunere deoarece prevede că “un stat membru poate (subl. n.) să introducă”.
Cauze:
 Conform art. 24(2), Ministerul Sănătății poate decide prin Ordin de ministru standardizarea pachetelor (adică adoptarea pachetelor generice- n.n.) și interzicerea unor categorii de produse
Consecințe:
 Subrogarea nepermisă a unui organ executiv în atribuțiile puterii legislative în condițiile în care mare parte din prevederile legii/ ordonanței de urgență (articole privind etichetarea și prezentarea produsului) ar putea fi, conform ministerului inițiator, modificate direct prin Ordin de ministru. Din perspectiva ierarhiei actelor normative și a tehnicii legislative, un ordin nu poate modifica o lege (sau ordonanța de urgență), acest lucru putându-se face numai printr-un act normativ cu rang de lege.
 În statele membre unde astfel de măsuri extreme au fost avute în vedere (Marea Britanie, Irlanda), propunerile au fost adoptate nu prin legislație secundară (ordin de ministru), ci au trecut printr-un proces legislativ firesc, cu notificarea prealabilă a Comisiei, data fiind complexitatea implicațiilor unor astfel de reglementari. Menționăm că România a depus cereri de intervenție în toate cazurile in care state membre au notificat intenția de introducere a pachetelor generice.
 Standardizarea pachetelor echivalează cu o expropriere a brandurilor, implică atingeri grave aduse drepturilor de proprietate intelectuală ale titularilor de mărci, afectarea drastică a concurenței, a libertății economice și investițiilor străine, aspecte care nu pot fi lăsate pentru reglementare prin acte normative secundare, emise de un minister.
 După cum a avertizat și Consiliul Investitorilor Străini, acest lucru “ar putea crea un precedent periculos și pentru alte industrii, din alte domenii”.
JTI România rămâne același partener de dialog al autorităților din ultimii 22 de ani, dorind implementarea unui cadru legislativ predictibil, bine structurat și bazat pe principiile transparenței și dialogului cu toate părțile implicate, în baza prevederilor constituționale și legale în vigoare.
Cu deosebită consideraţie,