Publicat: 10 Aprilie, 2013 - 11:36
Share

La sediul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a avut loc o întâlnire între secretarul de stat Daniel Botănoiu şi reprezentanţii Asociaţiei Comunelor din România. Scopul întâlnirii l-a constituit prezentarea unor opinii ale primarilor membri în Asociaţia Comunelor din România cu privire la unele proiecte de acte normative.

Astfel, a fost discutat proiectul de Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, secretarul de stat Daniel Botănoiu clarificând unele aspecte despre noile reglementări cu privire la obţinerea certificatului de producător, certificatului de comercializare şi/sau a cadrului de acces în piaţă.

Pe agenda de astăzi s-a regăsit şi Legea 214/2011 pentru organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor, fiind pusă problema unor anomalii juridice în privinţa exercitării dreptului de proprietate a unităţilor administrativ – teritoriale. Totodată, s-a discutat şi despre normele metodologice privind strategia de organizare tehnică, îndrumare şi controlul administrării şi exploatării pajiştilor. Reprezentanţii Asociaţiei Comunelor au agreat noul proiect de Lege a pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 18/1991 privind fondul funciar, aflat în dezbatere publică pe site-ul www.madr.ro, urmând a transmite eventualele propuneri şi observaţii până la data de 15 aprilie 2013.

De asemenea, s-a mai discutat legea nr. 283/2011 privind camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură şi dezvoltare rurală, precum şi registrul agricol pentru perioada 2015-2019.

Un alt subiect al discuţiilor de astăzi l-a constituit OUG 8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii numărul 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar fiscale.