Publicat: 27 Octombrie, 2016 - 20:49
Share

Viceprim-ministrul Costin Borc, Ministrul Economiei, Comerţului și Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, a avut, joi, o întrevedere cu Khemaies Jhinaoui, Ministru al Afacerilor Externe al Republicii Tunisiene.
 
Demnitarul tunisian a prezentat pe scurt situația politică actuală din Tunisia şi a subliniat determinarea executivului pentru asigurarea stabilităţii politice şi legislative, cu efecte directe asupra predictibilităţii mediului de afaceri, abordând în principal aspectele ce privesc dezvoltarea în continuare a relațiilor economice bilaterale, subliniind, în acest context, imaginea excelentă pe care o are România în Tunisia.
 
Viceprim-ministrul Costin Borc l-a asigurat pe oaspetele tunisian de deschiderea României pentru consolidarea cooperării economice cu Tunisia, pe paliere cu potenţial de dezvoltare, care vor contribui la diversificarea raporturilor economice româno-tunisiene, enumerând realizarea de proiecte în Parteneriat Public Privat, în  sectoarele petrolier, infrastructură, IT, agricultură şi turism.
 
S-a convenit, totodată, asupra importanţei relansării, în anul 2017, a lucrărilor Comisiei mixte interguvernamentale, care să identifice oportunităţile concrete de colaborare prin aducerea la aceeaşi masă a tratativelor a actorilor publici si privaţi.
 
Cu acest prilej, Khemaies Jhinaoui, Ministru al Afacerilor Externe al Republicii Tunisiene a lansat invitaţia interlocutorului român de a participa la Conferinţa Internaţională Tunisia 2020 ce se va desfăţura la Tunis, în perioada 29-30 noiembrie 2016.
 
Pe primele şase luni ale anului 2016 se remarcă o creştere a exportului românesc  de 22 % față de aceeași perioadă a anului 2015 și o creștere cu 88 % a exportului tunisian. Datele statistice sunt următoarele :
    - export românesc 112,29 mil $ (2016) față de  92,18 mil. $ (2015) ;
    - export tunisian în România : 55,31 mil $ (2016) față de 29,34 mil $ (2015).
 
Principalele mărfuri care au făcut obiectul schimburilor comerciale:
 
La export: produse siderurgice, produse petroliere prelucrate,  cherestea,  articole de sticlărie, articole de uz casnic, fire și fibre sintetice,  produse chimice,  hârtie, rulmenți, grâu, porumb, îngrășăminte chimice, articole din cauciuc, cazane industriale, materiale plastice și articole din material plastic, grăsimi și uleiuri vegetale, mașini-unelte, mașini, aparate și material electric, piese de schimb pentru industria chimică și de rafinare a petrolului, produse textile, rășini sintetice etc.
La import: fosfați și compuși ai acestora, alimente pentru copii, citrice, măsline, ulei de măsline,  confecții,  mașini și aparate electrice, material electric,  uleiuri esențiale și rășini,  uleiuri minerale etc.
 
În  perioada 1990-2016, au fost constituite - în România, peste 90 de societăți mixte cu participare de capital tunisian, având ca principal obiect de activitate, comercializarea mărfurilor, activități de producție sau turistice.
 
Cele mai importante obiective tunisiene în România sunt fabricile  de echipamente  și cabluri electrice de la Arad și Ploiești, investiții finanțate integral de către Grupul tunisian  ELLOUMI. Valoarea totala a obiectivelor depășește 50 mil. Euro. Producția la Arad a început în primul semestru al anului 2007, iar la Ploiești în 2012.