3 iulie 2022

Diversitate de produse locale în Piaţa Volantă Transilvania!

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Începând cu 1 iulie 2021, 19 producători noi vor vinde în Piaţa Volantă Transilvania, la sectoarele: carmangerie, legume/fructe, produse apicole, panificaţie, băuturi tradiţionale/artizanale, flori şi mici meşteşugari

Consiliul Judeţean Sibiu a finalizat procedura de selecţie şi evaluare a producătorilor locali pentru contractarea unui punct de vânzare în cadrul Pieţei Volante Transilvania, pentru semestrul II al anului 2021.

Peste 210 producători au depus cereri pentru a-şi vinde produsele în Piaţa Volantă Transilvania, pentru următoarele 6 luni.

Dintre aceştia au fost selectaţi 200, locurile din piaţă fiind ocupate în totalitate.

Selecţia dosarelor s-a realizat conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Pieţei Volante Transilvania. Lista ce cuprinde toţi producătorii selectaţi poate fi consultată accesând link-ul: https://www.cjsibiu.ro/wp-content/uploads/2017/04/lista-produc%C4%83torilor-admi%C8%99i-pentru-semestrul-II-2021.pdf

O noutate în Piaţa Volantă Transilvania este că, de la 1 iulie, în piaţă vor vinde şi producători de băuturi tradiţionale şi artizanale, sector nou înfiinţat la sfârşitul anului 2020, când a fost modificat şi actualizat Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Pieţei Volante Transilvania.

Consiliul Judeţean Sibiu sprijină producătorii locali şi susţine dezvoltarea rurală prin implementarea de proiecte cu finanţare europeană, precum şi prin organizarea săptămânală a Pieţei Volante Transilvania.

Întocmit,
Tania Stroia – Inspector, Serviciul Relaţii Publice, CIC şi Informatică