22 octombrie 2021

Documentele solicitate de către contribuabilii din Sectorul 5, eliberate atât online, cât și fizic

Distribuie pe rețelele tale sociale:

În urma sesizărilor venite din partea cetăţenilor Sectorului 5, noul director al Direcţiei de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 5 a impus angajaţilor să respecte legile în vigoare şi să soluţioneze solicitările de acte administrative fiscale venit din partea contribuabililor într-un timp cât mai scurt. În acest sens, director DITL Sector 5 a dispus ca documentele precum: certificate de atestare fiscală, declararea imobilelor, înscrierea şi radierea autoturismelor să fie eliberate atât în online (prin intermediul platformelor Avansis şi ConectX), după ce în prealabil s-a validat contul contribuabilului, cât şi în format fizic pentru persoanele fizice şi juridice care se prezintă la ghişeele instituţiei din sediile Mihail Sebastian, Naţiunile Unite şi Mihail Kogălniceanu.

Astfel, Direcţia de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 5 va elibera acte administrative fiscale în termenele legale prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, respectiv:

– certificate de atestare fiscală – cel mult două zile lucrătoare conform alin. (3) art 159;

– cereri/declaraţii contribuabili/plătitori – în termen de 45 de zile de la înregistrare conform alin. (1) art. 77.

Petiţiile transmise instituţiei pe adresa de e-mail petiţii@ditl5.ro se soluţionează în 30 zile de la data înregistrării conform alin. (1) art. 8 din OG 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor.

Certificatele de Atestare Fiscală necesare în relaţia cu Notariatele Publice se eliberează doar la solicitarea notariatului, pe adresele de e-mail constatare1@ditl5.ro şi constatare2@ditl5.ro.

În cazul înstrăinării mijloacelor de transport deţinute de persoanele fizice, nu este necesară eliberarea certificatelor de atestare fiscală, viza REMTII aplicată pe contractul de vânzare-cumpărare depus ca anexă la declaraţia privind scoaterea din evidenţa fiscală înlocuind acest certificat.Termenul de eliberare este de până la 45 zile de la data depunerii actelor, în funcţie de volumul solicitărilor adresate serviciilor de constatare şi impunere persoane fizice.

Contribuabilii persoane juridice pot formula/depune solicitări atât la ghişeu în sediul Mihail Sebastian nr. 23, cât şi prin intermediul platformelor de comunicare la distanţă www.public.ditl5.ro (Avansis) pentru solicitări care vizează obţinerea certificatelor de atestare fiscală, depunerea declaraţiilor de impunere mijloace de transport/imobile şi www.conectX.net (ConectX) pentru orice solicitare care vizează activitatea instituţiei.

Pentru a crea contul persoanei juridice în platformele de comunicare electronică este necesar ca reprezentantul legal al persoanei juridice să depună solicitare pentru semnarea căreia va folosi un certificat calificat, respectiv o semnătură electronică cu certificat digital, calificat.

Prin email la adresa constatarepj@ditl5.ro, pentru a formula solicitări prin email este necesar ca persoana juridică să se identifice în relaţia cu organul fiscal local numai cu certificat calificat. Solicitările transmise prin email vor fi însoţite de cererea de manifestare a opţiunii contribuabilului pentru comunicare prin email, semnată cu semnătură electronică cu certificat digital calificat de către reprezentantul legal al persoanei juridice.