8 decembrie 2021

Două animaţii utile pentru a crea comunităţi active şi sănătoase

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Comunităţile din 10 localităţi din judeţele Braşov, Sibiu şi Mureş fac paşi mici, dar siguri pentru a se dezvolta din punct de vedere al spiritului civic şi sustenabilităţii, iar prin platforma Colinele Transilvaniei au acces la numeroase materiale utile în procesul de dezvoltare durabilă.

Două animaţii create prin proiectul „Colinele Transilvaniei – Model de parteneriat activ pentru o dezvoltare durabila” (PACT 2020) sunt menite să transfere către comunităţile locale cunoştinţe şi experienţe despre cum pot răspunde în timp real nevoilor identificate local.

Animaţia „Comunităţi vii” vorbeşte despre 5 paşi concreţi pe care o comunitate trebuie să îi facă pentru a deveni activă şi contribui la redistribuirea puterii astfel încât să se asigure un echilibru între diverşii participanţi la soluţionarea provocărilor, fie ei autorităţi locale, mediul de afaceri, organizaţii şi asociaţii sau simpli cetăţeni.
Dând dovadă de implicare şi responsabilitate oamenii se asigură că valorile comunităţilor locale sunt respectate şi ocrotite.

Urmăreşte animaţia „Comunităţi vii”

Un exemplu de iniţiativă roditoare din Colinele Transilvaniei, Vecinătatea Femeilor din Saschiz, este prezentată în animaţia „Comunităţi sănătoase”. Vedem cum o comunitate poate prospera economic, se poate dezvolta din punct de vedere cultural şi social şi valorizează capitalul natural sănătos, dacă există colaborare între cetăţeni şi se acţionează împreună cu autoritatea locală. Elementele umane, naturale şi economice sunt interdependente şi se susţin, se hrănesc unele pe altele.

Urmăreşte animaţia „Comunităţi sănătoase”
„Talentul celor de la Worksheep Studio, care au realizat animaţiile, ne-a ajutat să creionăm etapele esenţiale pe care oamenii din orice comunitate, indiferent de vârstă, etnie sau statut social trebuie să le parcurgă împreună pentru a avea parte de un trai bun acum şi în viitor”, spune Bianca Ştefănuţ, Specialist Comunicare WWF România.

Diverse iniţiative din comunele din Colinele Transilvaniei ne arată cum oamenii îşi pun în practică planurile şi gândurile despre cum ar dori să arate comunitatea în care trăiesc. Soluţia aceasta dinamică de a transfera cunoştinţe, prin animaţii, ne dă şansa de a interacţiona cu membrii acestor comunităţi pentru a discuta online, în perioada aceasta plină de provocări, despre nevoile generaţiei actuale şi cum se reflectă ele asupra generaţiilor următoare.

Proiectul este derulat de Asociaţia WWF România, în parteneriat cu Asociaţia Mioritics şi Fundaţia Mihai Eminescu Trust cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanţat de Islanda, Liechtenstein şi Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este de a transfera către comunităţile locale din Colinele Transilvaniei cunoştinţe şi experienţă despre sisteme de bună guvernanţă, prin intermediul creării unei reţele de mentori şi de lideri comunitari care va răspunde în timp real nevoilor identificate local.

Vă invităm să urmăriţi activitatea proiectului, descoperiţi evenimente şi materiale informative pe care le vom crea împreună cu cele 10 comunităţi aici: www.colineletransilvaniei.ro/pact2020

Carmen Pădurean, Manager proiect PACT2020, WWF-România
Bianca Ştefănuţ, Specialist comunicare WWF-România

*** Despre Colinele Transilvaniei
Destinaţia Colinele Transilvaniei / Transylvanian Highlands include 7 situri (de interes naţional şi Natura 2000), fiind a doua arie protejată din ţară, ca mărime, după rezervaţia Biosferei Delta Dunării. Destinaţia e mărginită de localităţile Sibiu, Braşov, Făgăraş, Rupea, Sighişoara şi Mediaş, desfăşurându-se în jurul văilor Hartibaciului, Târnavei Mari şi a Oltului. Însumează 267.438 ha şi 90.000 de locuitori, în 44 de comune, din 3 judeţe (Sibiu, Mureş şi Braşov).

Destinaţia este asociată cu peisajul medieval mozaicat, cu dealuri şi coline înalte, văi însoţite de terase şi lunci, sate multiculturale, cetăţi şi biserici fortificate, unele monumente UNESCO. Pădurile de stejari seculari şi gorun sunt iconice, iar pajiştile şi fâneţele au înaltă valoare naturală (HNV), favorizate de păstrarea metodelor tradiţionale de paşunat şi de întoarcere a fânului. Colinele Transilvaniei este o destinaţie activă, cu o reţea de 500 de km de trasee de drumeţie şi bicicletă, ce poartă vizitatorii prin peste 60 de localităţi. Turiştii pot încerca vizite la ateliere meşteşugăreşti, producători sau puncte gastronomice locale. Mai multe informaţii pe https://www.colinele-transilvaniei.ro/

*** Despre WWF (World Wide Fund for Nature)
Înfiinţată în anul 1961, WWF este una dintre cele mai importante organizaţii internaţionale care derulează proiecte pentru conservarea naturii, în peste 100 de ţări. Misiunea WWF la nivel global este să oprească degradarea mediului înconjurător şi să construiască un viitor în care oamenii trăiesc în armonie cu natura. Mai multe detalii la: www.wwf.ro.

*** Despre Asociaţia Mioritics
Asociaţia Mioritics este o organizaţie non-guvernamentală şi non-profit fondată în anul 2004 având ca misiune protejarea şi promovarea patrimoniului cultural şi natural, dezvoltarea ecoturismului şi turismului cultural din România. Mai multe detalii la www.mioritics.ro

*** Despre Mihai Eminescu Trust
Mihai Eminescu Trust are o experienţă de peste 20 de ani în revitalizarea şi revigorarea comunităţilor, a patrimoniului cultural şi natural transilvănean şi a implementat până în prezent peste 1300 de proiecte de dezvoltare comunitară, restaurare şi reabilitare, agricultură şi reîmpădurire, educaţie non-formală pentru copii şi cursuri de instruire profesională pentru adulţi. Mai multe detalii la www.mihaieminescutrust.ro

*** Despre Programul Active Citizens Fund România
Programul Active Citizens Fund România este finanţat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparităţile economice şi sociale şi a consolida relaţiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare şi statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorţiul compus din Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile, Fundaţia pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunităţile de Romi, Fundaţia PACT şi Frivillighet Norge, care acţionează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE şi Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societăţii civile şi a cetăţeniei active şi creşterea capacităţii grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmăreşte dezvoltarea pe termen lung a sustenabilităţii şi capacităţii sectorului societăţii civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetăţeniei active şi a drepturilor omului şi consolidând în acelaşi timp relaţiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein şi Norvegia. Pentru mai multe informaţii despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesaţi www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informaţii despre Granturile SEE şi Norvegiene, accesaţi www.eeagrants.ro.