Publicat: 9 Mai, 2019 - 12:18
Share

Științele mediului și ale vieții, schimbările climatice, astrofizică, nanotehnologii, inginerie, inteligență artificială, robotică, comunicarea științei, dezvoltarea carierelor și gândirea antreprenorială sunt temele propuse în acest an elevilor de liceu, pe durata celor două săptămâni petrecute în institutele de la Măgurele și la Universitatea din București. Alături de ei, profesori din aria STEM (știință, tehnologii, inginerie, matematică) și profesori consilieri școlari își vor diversifica strategiile de lucru cu elevii. 
Școala de vară de Știință și Tehnologie de la Măgurele revine anul acesta pentru o a doua ediție, într-un parteneriat între Universitatea din București, Institutul de Fizică și Inginerie Nucleară - Horia Hulubei (IFIN-HH) și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP), sub egida Comunității Educație pentru Științe.
Organizatorii lansează astăzi înscrierea pentru potențialii candidați care pot fi, în acest an, elevi de liceu, profesori care predau discipline STEM și profesori consilieri școlari în învățământul secundar, gimnazial și liceal . 
,,Măsoară – Învață – Împărtășește” este motto-ul sub care se vor desfășura atelierele interdisciplinare ale școlii de vară, care vor avea loc în perioada 24 august - 6 septembrie 2019 și care vor viza, în special, studiul mediului, impactul activităților umane asupra schimbărilor climatice și asupra biosferei, dar și alte teme conexe. 
Astfel, Școala de vară de Știință și Tehnologie le oferă elevilor participanți o experiență educațională integrală, creându-le oportunitatea de a participa la cursuri din domenii atractive și relevante pentru societate, precum științele mediului și ale vieții, schimbările climatice, astrofizică, nanotehnologii, inginerie, inteligență artificială, robotică. În plus față de prima ediție, școala din acest an integrează în rândul proiectelor propuse elevilor și o componentă care vizează comunicarea științei, orientarea către carierele viitorului și stimularea gândirii antreprenoriale. Temele propuse în acest an vor aborda subiecte din fizică, chimie, biologie, geografie, matematică, informatică, inginerie, comunicarea științei, arte plastice și vizează dezvoltarea abilităților în patru arii: creșterea cunoștințelor teoretice și înțelegerii domeniilor științifice, dezvoltarea abilităților practice și de aplicare a noțiunilor din știință, folosirea tehnologiilor informatice în știință și transferul rezultatelor din știință către societate. 
Activitățile din cadrul școlii dedicate profesorilor sunt reunite sub titlul de „Abilitățile și carierele viitorului” și se vor desfășura în perioada 2-6 septembrie 2019. Acestea oferă oportunitatea profesorilor participanți de a-și dezvolta orizontul profesional de specialitate cu teme actuale și relevante pentru disciplinele predate, de a experimenta alternative pedagogice și de a-și dezvolta și aprofunda competențele digitale și de utilizare a noilor tehnologii în activitatea de predare a disciplinelor STEM.
O altă noutate a acestei ediții este dată de deschiderea către profesorii consilieri școlari. În  activitățile destinate lor, aceștia vor experimenta, alături de specialiști în domeniu, noi abordări și alternative de consiliere și orientare în carieră, fundamentate pe cele mai recente cercetări în domeniu, în perspectiva dezvoltării abilităților și carierelor viitorului. 
Succesul de care s-a bucurat prima ediție în rândul participanților, elevi și profesori deopotrivă, a motivat echipa de proiect să dea Școlii de vară din acest an o dimensiune mai amplă: a fost extinsă perioada de desfășurare a activităților Școlii de vară la două săptămâni, profesorii consilieri școlari au fost incluși în grupul de beneficiari, a fost extinsă rețeaua de mentori, iar paleta de teme de cercetare a fost diversificată. Nu în ultimul rând, ediția din acest an are și o componentă de incluziune, prin care partenerii organizatori își propun să ofere oportunități de dezvoltare și elevilor care aparțin grupurilor vulnerabile sau provin din medii defavorizate, cu interese în domenii științifice. 
Astfel, pentru ediția din acest an, Școala de vară de Știință și Tehnologie de la Măgurele pune la dispoziția elevilor 50 de locuri, în timp ce pentru profesori și consilierii școlari sunt disponibile câte 25 de locuri pentru fiecare categorie. 
Formularele de înscriere sunt disponibile astfel:
•    pentru elevi http://events.theory.nipne.ro/msciteh/inscrieri-elevi-2019.htm;
•    pentru profesori  http://events.theory.nipne.ro/msciteh/inscrieri-profesori-2019.htm;
•    pentru profesorii consilieri http://events.theory.nipne.ro/msciteh/inscrieri-consilieri-2019.htm.
Perioada de înscriere pentru toate categoriile de participanți începe astăzi, 9 mai 2019, și se va încheia pe 15 iunie 2019.
Formatorii și mentorii de la școala de vară sunt cercetători, cadre didactice din învățământul universitar din domeniile STEM, din științele educației, specialiști și practicieni cu experiență în domeniul consilierii și orientării în carieră, dar și din alte specializări. Fiecare dintre contributori va împărtăși din experiența sa directă în forme atractive și stimulatoare, cu scopul de a transforma experiența școlii de vară într-un efort colectiv de gândire critică și de racordare la dezbaterile actuale din cercetare și practică.
Mai multe detalii despre Școala de vară pentru Știință și Tehnologie de la Măgurele, ediția 2018,  pot fi accesate aici: http://events.theory.nipne.ro/msciteh/.