Publicat: 4 Martie, 2012 - 14:00
Share

Duminica de astăzi, 4 Martie 2012, prima din Postul Mare, este numită şi Duminica Ortodoxiei sau a dreptei credinţe. Această sărbătoare a fost instituită în secolul al IX-lea ca semn al biruinţei asupra ereziilor şi mai ales asupra ereziilor iconoclaste.

La Catedrala Patriarhală, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a oficiat Sfânta Liturghie înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, în prezenţa a sute de credincioşi.

În cuvântul de învăţătură rostit după Sfânta Evanghelie, Preafericirea Sa a arătat, printre altele, că în Prima duminică din Postul Mare se cinsteşte biruinţa Ortodoxiei asupra tuturor ereziilor.

De asemenea, Patriarhul României a arătat că prin mărturisirea dreptei credinţe ajungem în Împărăţia Cerurilor : „Evanghelia de astăzi ne arată că dreapta credinţă ne deschide Cerul. Noi suntem obişnuiţi să credem că lumea este doar atât cât vedem cu ochii trupeşti, însă Evanghelia ne arată că destinaţia noastră finală nu este mormântul din pământ, ci este Slava Preasfintei Treimi din Împărăţia Cerurilor, că noi nu am fost făcuţi ca să rămânem în mormânt, ci am fost făcuţi pentru viaţă veşnică. De aceea Mântuitorul Iisus Hristos a biruit moartea care era urmarea păcatului şi ne-a suit la Ceruri şi ne-a dăruit Împărăţia ce va să fie. Deci, mărturisind dreapta credinţă noi ajungem în Împărăţia Cerurilor. (…) Dreapta credinţă ne dăruieşte viaţa veşnică(…) Credem în Preasfânta Treime pentru că dorim să trăim veşnic în iubirea Preasfintei Treimi în Împărăţia Cerurilor”

Totodată, Preafericirea Sa a mai precizat că Evanghelia de astăzi ne mai arată că există două feluri de a vedea, vedere trupească şi vedere duhovnicească, subliniind faptul că dreapta credinţă este legată de vederea duhovnicească a celor de dincolo de vederea lumească şi anume vederea cerească. Făcând referire la vederea duhovnicească, Patriarhul României a arătat că icoanele şi pictura în Biserică nu sunt o simplă reproducere a realităţii din lumea aceasta ci ele sunt o vedere duhovnicească a sfinţilor care au fost pe pământ, dar care acum se află în Împărăţia Cerurilor.

După cuvântul de învăţătură rostit de Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române, din încredinţarea Preafericirii Sale, părintele Consilier Patriarhal Nicolae Dima a dat citire Pastoralei Sfântului Sinod la Duminica Ortodoxiei.

La finalul Sfintei Liturghii au fost marcaţi cei 22 de ani episcopat ai Patriarhului României. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a fost hirotonit episcop în Duminica Ortodoxiei, în data de 4 martie 1990, în Catedrala Mitropolitană din Timişoara.

Astfel, cu prilejul acestui moment aniversar, părintele arhim. Timotei Aioanei, Mare eclesiarh al Catedralei Patriarhale a rostit un cuvânt prin care a subliniat importanța acestui moment pentru Biserica Ortodoxă Română şi a dăruit Preafericirii Sale o icoană reprezentând sărbătoarea de astăzi.

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a mulţumit lui Dumnezeu, părinţilor slujitori ai catedralei, în special părintelui arhim. Timotei Aioanei pentru cuvintele adresate, dar şi pentru icoana primită. De asemenea, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a adresat urări de bine Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Nicolae cu prilejul împlinirii a 50 de ani de la întronizarea ca Mitropolit al Banatului.

Duminica Ortodoxiei, a fost rânduită în urmă cu 1169 de ani când, în ziua de 11 martie 843, a fost reașezată în temeiurile ei închinarea la sfintele icoane. Duminica Ortodoxiei, sărbătorită de atunci și până astăzi în prima Duminică din Postul Mare, este încununarea luptelor și jertfelor creștinilor pentru apărarea sfintelor icoane, în timpul persecuțiilor împăratului Leon al III-lea Isaurul și urmașilor săi (730-787 - prima perioadă iconoclastă și 813-843 - a doua perioadă iconoclastă).