Publicat: 16 Aprilie, 2018 - 12:16
Share

În intervalul 14 – 15 aprilie 2018, în vederea stopării și neutralizării undei de poluare, a fost solicitat sprijinul Administrațiile Bazinale de Apă – Crișuri, Banat, Jiu, Olt și Someș-Tisa, pentru a aproviziona suplimentar echipele de intervenție cu materiale și baraje absorbante.

Intervenții 14 aprilie 2018:
-    între orele 03:30 – 04:00 a fost finalizat barajul din rulouri absorbante, în zona localității Teiuș, județul Alba;
-    la ora 09:30, unda de poluare a trecut prin dreptul barajului fiind blocată, izolată și adunată o cantitate de circa 23-24% din emulsia uleioasă;
-    între orele 12:00 – 12:30, împreună cu echipajul ISU s - a finalizat instalarea barajului din rulouri absorbante, din localitatea Șibot, județul Alba, care a fost ancorat de cablul unui bac plutitor de 120 ml primit de la A.B.A. Olt – S.G.A. Sibiu.

Intervenții 15 aprilie 2018:
- la ora 03:00, unda de poluare a trecut prin dreptul barajului din localitatea Șibot, iar după măsurătorile efectuate la ora 08:00 s-a constatat stoparea  unei cantități de cca 30% din emulsia uleioasă;
- la ora 08:00 s-a început montarea unei salbe de trei baraje din rulouri absorbante dublate cu estacade pe o lungime de 100 ml la circa 25 – 30 ml distanță unul de celălalt în formă conică, primul baraj având o lățime de 120 ml, al doilea de 100 ml și al treilea de 80 ml în amonte de captarea de apă a termocentralei Mintia, județul Hunedoara, cu formațiile de intervenție de la S.G.A. Hunedoara și S.G.A. Arad, cu sprijinul Formației de Intervenție de la A.B.A. Crișuri;
- la ora 11:30 a fost ridicat barajul de la Teiuș;
- la ora 14:00 instalarea barajelor din zona Mintia a fost finalizată și s-a pregătit intervenția cu materiale, granule și prafuri absorbante pe zonele de liniștire dintre cele trei baraje create.

În urma observațiilor efectuate, astăzi, 16 aprilie 2018, între orele 06:00 - 08:00, s-a constatat faptul că în aval de această salbă de baraje absorbante nu mai sunt vizibile nici pete compacte de ulei și nici măcar irizații, drept pentru care considerăm că unda de poluare cu produse uleioase a fost neutralizată. 

Prin acțiunea rapidă și eficientă a A.N. „Apele Române” a fost evitat efectul tranfrontalier al poluării, râul Mureș fiind inclus în acordul bilateral România - Ungaria.

Pentru siguranță, începând de astăzi, s-a început instalarea unei salbe de două baraje cu rulouri absorbante primite de la A.B.A. Banat dublate cu estacade, în localitatea Căpruța, comuna Bârzava, județ Arad, lângă Săvârșin, la circa 130 km de localitatea Mintia.

În județul Hunedoara, pentru stoparea poluării pe râul Mures, în zona confluenței râului Mures cu râul Caian, au fost montate trei baraje din rulouri absorbante în completare, la barajul din tronsoane de estacade montat sâmbătă.
Conducerea A.B.A. Mureș a mobilizat toate structurile implicate în gestionarea Situațiilor de Urgență generate de poluări accidentale. 

În data de 13 aprilie 2018, la ora 12:40, s-a produs o poluare accidentală cu ulei mineral de transformator (de tip MOL Turbine 32K si MOL Turbine 46K), pe râul Mureș, aval 100 m de Termocentrala Iernut, județul Mureș. Cantitatea estimată este de cca o tonă.
Personalul specializat A.N. „Apele Române”- A.B.A. Mureș (G.M.P.R.A. și Inspecția S.G.A. Mureș) s-a deplasat la fața locului pentru investigații în teren și prelevare de probe.
S-a intervenit la sursă pentru stoparea poluării (la Termocentrala Iernut).
Conform Fișelor de Produs, uleiul de turbină nu conține PCBs si PCTs (bifenil policlorurati si trifenil policlorurat), având un impact redus asupra mediului. 
Poluarea cu ulei produsă, pe râul Mureș, s-a dispersat pe o lungime de cca 10 km și o lățime de cca 70-80 metri liniari, unde se semnalează pete de ulei discontinue.
Până în prezent, aceasta s-a deplasat în aval, până la limita județului Alba. 
Nu s-a constatat fenomenul de mortalitate piscicolă.
Administrația Bazinală de Apă Mureș a informat telefonic partea ungara – ATIVIZIG – Szeged cu privire la posibila prezență a irizațiilor de ulei mineral.
După constatarea efectuată la fața locului de către specialiștii A.N. „Apele Române” s-a întocmit un Proces – Verbal în care s-a menționat existența unei contravenții la Legea Apelor nr.107/1996, cu modificările și completările ulterioare, pentru care s-a aplicat o amendă în valoare de 40.000 lei.

 În funcție de evoluția evenimentelor, vom reveni cu informații suplimentare.

 

Tag-uri Institutii: