Publicat: 14 Februarie, 2018 - 09:30

Produsul intern brut în trimestrul IV 2017 a fost, în termeni reali, mai mare cu 0,6%  comparativ cu trimestrul III 2017; informează un comunicat de presă al Institutului Naţional de Statistică.
•    Faţă de acelaşi trimestru din anul 2016, Produsul intern brut a înregistrat o creştere cu 6,9% pe seria brută şi de 7,0% pe seria ajustată sezonier; 
•    Seria ajustată sezonier a Produsului intern brut trimestrial a fost recalculată ca urmare a:
-    revizuirii seriilor brute ale PIB trimestrial pentru anii 2007-2012 în vederea reconcilierii cu datele anuale revizuite ca urmare a implementării modificărilor metodologice legate de tratarea rezervărilor Eurostat pe Venitul naţional brut;
-    revizuirii seriilor brute ale PIB trimestrial pentru anii 2015-2016 în vederea reconcilierii cu datele anuale (2015 – varianta definitivă, 2016 – varianta semidefinitivă);
-    includerii estimărilor pentru trimestrul IV 2017.
In consecinţă, seria de date a fost modificată faţă de varianta publicată în Comunicatul de presă nr. 16 din 12 ianuarie 2018.

Evoluţia Produsului intern brut trimestrial în perioada 2015 - 2017, calculată ca serie brută şi serie ajustată sezonier, este prezentată în tabelul care urmează. Seria ajustată sezonier
In trimestrul IV 2017, comparativ cu trimestrul anterior, Produsul intern brut a crescut cu 0,6%. 
Faţă de acelaşi trimestru din anul 2016 Produsul intern brut a înregistrat o creştere cu 7,0%.

Serie brută
Comparativ cu acelaşi trimestru din anul 2016, Produsul intern brut în trimestrul IV 2017 a înregistrat o creştere cu 6,9%.
In anul 2017, comparativ cu anul 2016, Produsul intern brut a crescut cu 7,0%.

Revizuiri
Ca urmare a revizuirii  seriei brute a PIB trimestrial în vederea reconcilierii cu datele anuale şi a includerii estimării Produsului intern brut pentru trimestrul IV 2017 în seria trimestrială, seria ajustată sezonier a fost recalculată, indicii de volum fiind revizuiţi faţă de a doua variantă provizorie a Produsului intern brut pentru trimestrul III 2017, publicată în comunicatul de presă nr. 16 din 12 ianuarie 2018. Astfel :
-    rezultatele trimestrului II 2017, comparativ cu trimestrul III 2017, au fost revizuite de la 102,0% la 101,7% ;
-    rezultatele trimestrului III 2017, comparativ cu trimestrul II 2017, au fost revizuite de la 102,6% la 102,4%.

Seriile ajustate sezonier se recalculează trimestrial ca urmare a modificării modelelor adoptate, a numărului de regresori folosiţi, a modificării seriilor brute şi a numărului de observaţii disponibile. 

 

Tag-uri Nume: