Publicat: 23 Februarie, 2019 - 09:00

In urma aparitiei in mass-media a unor informatii privind activitatea depozitului Glina, precum si pentru o corecta informare a opiniei publice, ECOREC S.A., in calitate de administrator al depozitului, face următoarele precizări:
 ECOREC S.A. desfășoară încă din anul 2001 activitatea de tratare și eliminare a deșeurilor la depozitul Glina;
 În incinta depozitului funcționeaza o stație de sortare cu o capacitate de procesare a deșeurilor de 600.000 tone pe an, ceea ce permite sortarea întregii cantității de deșeuri municipale recepționate și recuperarea acestora, în scopul valorificării, într-un procent de 50%. Parametrii activității desfășurate la depozitul Glina sunt în conformitate cu indicatorii prevăzuți în ultima directivă europeană pentru tratarea deșeurilor, respectiv directiva pentru economie circulară;
 În anul 2001, pe amplasamentul depozitului Glina a fost construită, în premieră, prima celulă conformă cu standardele internaționale pentru depozite de deșeuri, dezvoltarea ulterioară continuând în aceeasi direcție. Întregul depozit este construit cu tehnici de izolare față de mediul înconjurator și cu tehnologii de depoluare pentru levigatul generat și gazul de depozit (aspecte confirmate și verificate în permanență de instituțiile abilitate);
 ECOREC S.A. a desfășurat activitatea la depozitul Glina în baza actelor de reglementare emise de autorități, ultimul act de reglementare, din punctul de vedere al mediului, fiind autorizația integrată de mediu nr. 57/01.06.2007;
 În timpul desfășurării procedurii de de obținere a autorizației integrate de mediu, un control al gărzii de mediu a constatat expirarea valabilității actului de reglementare și a dispus suspendarea activității, măsură confirmată de decizia Tribunalului Ilfov, drept pentru care am luat decizia de a suspenda activitatea societății până la eliberarea noii autorizații.
 În procedura de obținere a autorizației integrate de mediu APM ILFOV a luat decizia de emitere în data de 20.12.2018;
 Decizia a fost făcută publică conform procedurii de obținere a actului de reglementare, prin publicarea unui anunț într-un cotidian de circulație națională, în data de 22.12.2018, dar și prin publicarea pe pagina de Facebook a societății, în data de 20.12.2018;
 În cadrul procedurii de obținere a autorizației integrate, au fost parcurse toate etapele prevăzute in procedura de emitere a autorizației integrate de mediu, aprobata prin Ordinul nr. 818/2013 cu modificările și completările ulteriore.
 Conform procedurii de emitere a autorizației integrate de mediu, în termen de 30 de zile de la publicarea anunțului public de emitere a autorizației integrate de mediu, respectiv data de 22.12.2018, autoritatea de protecție a mediului trebuie să emită autorizația integrată de mediu;
 Termenul de 30 de zile de la publicarea anuntului, în interiorul căruia Agenția pentru Protecția Mediului Ilfov trebuia să emită actul de reglementare, a fost depășit, acesta împlinindu-se în data de 22.01.2019;
 Cu toate acestea, din cauza unor presiuni create asupra autoritățiilor de reglementare prin contestații nefundamentate de către AEDE (un ONG inființat în anul 2017, singura activitate desfășurată fiind de contestare a procedurii de obținere a noii autorizații pentru funcționarea depozitului Glina) si ECO SUD S.A. (societate care desfășoară activitate concurențială), nici până astăzi nu a fost emisă autorizația integrată de mediu, deși procedura a fost finalizată cu luarea deciziei de emitere încă din 20.12.2018;
 Având în vedere această situație de fapt, ECOREC S.A. operatorul depozitului Glina, singurul depozit unde întreaga cantitate de deșeuri municipale este sortată și se atinge un procent de recuperare de 50% din aceasta, se află în imposibilitatea de a desfăsura activitățile de tratare și eliminare a deșeurilor;
 Astfel, în urma notificării tuturor clienților, subscrisa a procedat la sistarea temporară a activitații, până la emiterea actului de reglementare de către APM ILFOV;
 În urma acestei decizii, toți clienți societății, printre care se numără 21 de unități administrativ-teritoriale și serviciile publice aferente delegate din București, județul Ilfov și operatori publici de salubrizare cu arii extinse de colectare se află în imposibilitatea prestării serviciilor de colectare a deșeurilor din zonele arondate. De asemenea sunt afectate încă aproximativ 60 de societăți private și operatori care prestează servicii de salubrizare pentru diverse cartiere rezidențiale sau activități economice private.
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
S.C. ECOREC S.A.

Tag-uri Nume: