3 decembrie 2021

Ediţia aniversară a Concursului Naţional de Poezie „Panait Cerna”

Distribuie pe rețelele tale sociale:

 

Ediţia aniversară a Concursului Naţional de Poezie „Panait Cerna”, marcând împlinirea a 140 de ani de la naşterea poetului cernean cu rădăcini identiare sud-dunărene (Panait Cerna, 25 septembrie 1881, Cerna – 26 martie 1913, Leipzig), şi-a încheiat misiunea literară propusă pentru anul curent, odată cu stabilirea rezultatelor jurizării, în ziua de duminică, 21 noiembrie a.c..

Juriul concursului, format din scriitorul Ovidiu Dunăreanu, în calitate de preşedinte, criticul literar Diana-Dobriţa Bîlea ( membri ai Uniunii Scriitorilor din România), poeta Elena Bălăşanu, iar în calitate de secretar, fără drept de vot, poetul Bogdan Pascal, referent în cadrul Centrului Cultural „Jean Bart” Tulcea, a avut de parcurs lucrările a nu mai puţin de 268 de participanţi, din majoritatea judeţelor ţării, dar şi de peste hotare: Republica Moldova, Spania, Italia, Belgia, numărul participanţilor din afara ţării fiind mai restrâns, comparativ cu ediţia precedentă.

Organizat de Centrul Cultural „Jean Bart” Tulcea, concursul se adresează autorilor care nu şi-au concretizat încă debutul literar prin publicarea unui volum propriu de versuri, caracterul naţional al concursului fiind înţeles prin cerinţa ca participanţii să redacteze lucrările în limba română, o altă cerinţă a concursului fiind aceea ca participanţii să fi împlinit vârsta minimă de 16 ani.

Salutăm sprijinul inspectoratelor şcolare judeţene în promovarea mesajului concursului şi, faptul că o mare parte din participanţi a fost constituită din elevi aflaţi în ciclul liceal de învăţământ, a adus prezentei ediţii un plus de optimism prin promisiunea că, viitoare generaţii de poeţi, îşi vor împleti destinele cu cel al limbii române.

Dacă, în linii mari, cei mai tineri participanţi ai curentei ediţii, şi-au prezentat poemele într-o manieră nepretenţioasă, cu o naivitate şi o căldură, naturale, care, adeseori, nu îşi mai găsesc ecourile şi în poezia generaţiilor ulterioare, putem spune că, pentru restul participanţilor, poemele prezentate au stat, îndeosebi, sub semnul libertăţii experimentaliste, cu toate riscurile acesteia, provocarea, în acest caz, fiind aceea de a îmbina libertatea formei (sau pretenţia de absenţă a ei), cu profunzimea ideii, claritatea manierei de redare a acesteia, estetica şi precizia folosirii limbajului, fără a dilua din impactul narativ al poemelor. Poezia în formă fixă, prezentă şi ea, a subliniat, prin creaţiile prezentate de participanţi, că, departe de a fi desuetă, forma clasică a poeziei, sprijinită acum de deschiderea lingvistică şi tematică actuală, are nevoie de mult mai multă îngrijire pentru a-şi defini consistenţa.

Premiile şi distincţiile ediţiei a XLVII-a a Concursului Naţional de Poezie „Panait Cerna”, 2021, sunt următoarele: Premiul „Panait Cerna”, în valoare de 1000 lei, precum şi publicarea poemelor în paginile revistei literare Ex Ponto, Constanţa, a fost decernat pentru creaţiile prezentate de Raul Mihălcioiu, din Braşov; Premiul Aniversar „Panait Cerna”, în valoare de 800 de lei a fost oferit participantei Ioana Apetrei, din Bucureşti; Premiul „Euterpe”, în valoare de 700 lei, a fost câştigat de Iustin Butnariuc, din Botoşani; Premiul „Ars Poetica”, în valoare de 700 lei, a fost oferit poeziei create de Alexandra Atănăsoaie, din Suceava; Premiul „Aegyssus”, în valoare de 500 de lei, este acordat domnişoarei Fiorela-Gabriela Dima, din Tulcea; cele două Premii Speciale ale Juriului, în valoare de 500 de lei fiecare, au fost oferite participanţilor Roxana Ilie, din Craiova, Dolj, respectiv, Andrei-Cristian Neacşu, din Ploieşti, Prahova; Menţiune I, în valoare de 400 de lei, a primit Alexandru Mihai Gheonea, din Rovinari, Gorj, iar Menţiune II, în valoare de 300 de lei, este distincţia acordată pentru creaţiile Anastasiei Ţuţuianu, din Medgidia, Constanţa.

Referent cultural, Bogdan Pascal