Publicat: 17 Aprilie, 2019 - 00:00

Astăzi, 17 aprilie, Editura Meronia va lansa, la ora 18, la librăria Mihai Eminescu, o carte eveniment – ”Istoria Catalunyei”, de Jaume Sobrequés i Callicȯ. Vor vorbi prof. univ. Stelian Brezianu și editoarea și traducătoarea Jana Balacciu Matei.

”Dorința care i-a impulsionat pe autor și pe ditor a fost ca această carte să nu fie inutilă și nici un simplu produs cultural lipsit de suflet. Pentru a-l ajuta pe cititorul nespecialist să urmărească cu mai mare ușurință anumite aspecte din carte, la sfârșitul ei s-au inclus câteva  hărți istorice. Lucrarea este completată cu genealogia conților și regilor catalani și cu o succintă cronologie a evenimentelor mai importante.”

 

Ziua de 1 octombrie 2017 umplea ecranele televizoarelor din Europa și din lume cu imagini pentru mulți surprinzătoare: în Catalunya, bogata regiune autonomă din NE Spaniei, în pofida interdicțiilor instituțiilor spaniole, în pofida arestării, cu două săptămâni înainte, a unor oficiali catalani și a confiscării a mii de buletine de vot, în pofida prezenței a circa 6 000 de membri din Poliția Națională și din Garda Civilă spaniolă, se desfășura anunțatul referendum pentru „dreptul de a decide” cum îl numeau catalanii, în fapt pentru independența Catalunyei. Independență declarată pe 10 octombrie în Parlamentul catalan de Carles Puigdemont, președintele Generalității, spre a o suspenda imediat cu intenția de a deschide negocieri cu Guvernul de la Madrid. Era începutul – de fapt doar punctul culminant – a ceea ce toate ziarele lumii numeau „criza catalană”, cea mai mare criză din Spania de după  încercarea de lovitură de stat din 1981, criză nerezolvată până astăzi, când la Madrid se desfășoară procesul a 12 lideri independentiști, sub acuza de rebeliune, sediţiune şi deturnare de fonduri publice, infracţiuni presupuse a fi fost comise în timpul procesului de declarare a independenţei.

Cum s-a ajuns aici? Istoria Catalunyei, apărută zilele acestea, prima istorie consacrată exclusiv acestei comunități autonome din Spania, poate fi o lectură care să arunce lumini asupra acestui complicat prezent. Sigur, cartea este o traducere din catalană, autorul este un istoric catalan, el este, cum spunea cândva marele filosof francez  Paul Ricoeur, un „historien-citoyen”, aflat „dans une position nécessairement hybride, « en situation de responsabilité», tant à l'égard du passé que de ses contemporains”. Autorul cărții o mărturisește deschis: „Nu mai puțin cert este faptul că analiza și meditația asupra trecutului au deseori o proiecție politică. Că istoricul, servind, atât cât îi stă în puteri, adevărul, este dator și țării sale, este ceva ce mi-am asumat din ziua în care am publicat primele studii asupra trecutului catalan.”

Cu această perspectivă în minte, lectura cărții poate fi edificatoare pentru prezentul tumultuos al Catalunyei, rezultat al convergenței unei lungi istorii cu o serie de bulversări actuale. 

O lungă istorie a lumii  catalane despre care publicul român știa până acum puțin. Născută în cadrul Mărcii Hispanice organizate de Carol cel Mare în lupta împotriva musulmanilor, odată cu organizarea comitatelor catalane, inițial doar unități administrative ale monarhiei carolingiene, guvernate de un conte numit de rege. Cu independentizarea de facto a acestora față de monarhul carolingian și alcătuirea unei entități statale numite inițial Catalunya, iar din sec. XIV Principatul Catalunyei, component al Coroanei de Aragon – o structură federală care, prin succesivele încorporări ale altor regate, va dăinui până la începutul sec. XVIII, ai cărei suverani sunt din sec. XII până în sec. XV membri ai Casei de Barcelona. O lume cu o propria limbă romanică – catalana (cu primele texte datând din sec. XI, cu un mare autor, Ramon Llull, încă din sec. XIII), cu organ legislativ („Curțile) și organ de guvernare (strămoșul actualei Generalități) proprii. O lume caracterizată – spre deosebire de monarhiile absolutiste din N și S ei – de „pactism”, de relații contractuale între monarh și parlament (legile erau propuse de contele de Barcelona și aprobate de parlament, singurul care avea și dreptul de a le aboli). Această lume, deși își pierde din putere după înfăptuirea uniunii dinastice dintre Castilia și Aragon prin căsătoria lui Ferdinand de Aragon cu Isabela de Castilia în 1469, a durat până la începutul XVIII, când, în cadrul Războiului de succesiune, , Catalunya, aliată cu Casa de Habsburg, este perdantă și își pierde instituțiile seculare, iar spaniola înlocuiește catalana în învățământ și administrație. Atunci ar putea fi situat începutul relațiilor tensionate cu Madridul. Istoria ulterioară, marcată până astăzi de suișuri și coborâșuri, cu o înflorire economică bazată pe industrializare, care va aduce Catalunya în sec. XIX în fruntea regionilor spaniole și care, la rândul ei, va face din Barcelona centrul mișcărilor muncitorești și al anarhosindicalismului din Spania.

Cititorul poate urmări evoluția „țării”, cum o numește autorul, până în 2015, evenimentele ulterioare, până în februarie 2019, fiind prezentate într-o „scurtă”, dar detaliată, cronologie.

Pentru cine nu are timp de citit întreaga carte, aceasta constituie o sinteză edificatoare a viziunii autorului catalan despre propria istorie. O istorie care astăzi coexistă mai mult ca oricând cu prezentul.

Autorul este un reputat istoric, născut în 1943, profesor și director al Centrului de Istorie Contepotranăpna Catalunyei, editor important, care a publicat mai multe lucrări de istorie a Catalunyei. Cartea de față a cunoscut nouă ediții!

O excelentă traducere realizată de cea mai cunoscută traducătoare din limba catalană, multipremiată la Barcelona.

 

Jaume Sobrequés i Callicȯ - Istoria Catalunyei. Traducere din limba catalană de Jana Balacciu Matei. Editura Meronia, colecția Biblioteca de cultură catalană. Cu o notă a traducătoarei. 260 pag.

 

Topic: 

Format: