12 august 2022

Editura săptămânii: „Particularități socioculturale și lingvistice ale mesajului publicitar. Franța și România 1919-1939. Repere teoretice” de Iulia Macaria

A la carte
Distribuie pe rețelele tale sociale:

Masiva și valoroasa lucrare monografică a Iuliei Macaria, cadru didactic asociat la Departamentul de Limbi Străine Specializate a Facultății de Litere a Universității Babeș-Bolyai, are un caracter interdisciplinar profund și o structură complexă.
„În conformitate deplină cu obiectivele acestui ambițios proiect de cercetare – scrie prof. univ. dr. Ion Cuceu, Facultatea de Studii Europene Universitatea Babes-Bolyai -, preocupată de ideea de a determina ponderea și însemnătatea cultural-istorică a influenței presei franceze interbelice asupra celei românești, autoarea și-a formulat, de la început, o ipoteză de lucru realistă, exactă și bine delimitată, menită să stabilească: <<În ce măsură publicitatea românească din presa pentru femei din București din perioada interbelică se adapta modelului francez?>> Cu alte cuvinte, Iulia Macaria își propune un studiu interdisciplinar: filologic, sociocultural, etno-antropologic și etnolingvistic aplicat referitor la influențele franceze asupra limbajului, structurării și eficientizării discursului publicitar românesc și traducerii publicitare din presa feminină și feministă interbelică din București, în care scop consultă și valorifică surse bibliografice ținând de domeniile filologiei comparate, etnolingvisticii, istoriei și sociologiei, jurnalisticii și istoriei presei franceze și românești, filosofiei și studiului mentalităților urbane, aprofundându-și analizele etnoculturale din partea <<aplicativă>> a lucrării până la nivelul elementelor lingvistice și etnoculturale de bază din textele publicitare cuprinse în corpusul din cea de-a doua parte.

Iulia Macaria – Particularități socioculturale și lingvistice ale mesajului publicitar. Franța și România 1919-1939. Repere teoretice. Prefață de prof. univ. dr. Ion Cuceu. Editura Tritonic, colecția Comunicare Media. 452 pag