Publicat: 2 Septembrie, 2016 - 19:29
Share

AEP a elaborat și a lansat în dezbatere publică proiectul de Hotărâre a Autorității Electorale Permanente privind modificarea și completarea Metodologiei de admitere în Corpul experților electorali, aprobată prin Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 11/2015.

Prin proiectul de hotărâre se propune ca decizia Autorității Electorale Permanente privind admiterea în Corpul experților electorali a persoanei care îndeplinește condițiile legale să fie adoptată astfel:

a) pe baza avizului favorabil emis de către compartimentul de specialitate competent din cadrul Autorității Electorale Permanente;

b) pe baza propunerilor privind persoanele care au promovat examenul, formulate de către compartimentul de specialitate competent din cadrul Autorității Electorale Permanente;

c) pe baza propunerilor formulate de Ministerul Afacerilor Externe privind persoanele care vor face parte din corpul experților electorali din străinătate.

Persoanele propuse de Ministerul Afacerilor Externe vor întocmi câte o declarație referitoare la îndeplinirea condițiilor legale, precum și luarea la cunoștință a atribuțiilor care le revin în calitate de președinte al biroului electoral al secției de votare din străinătate sau operator de calculator, în cazul în care vor fi desemnate.

Proiectul de hotărâre a fost publicat în data de 01.09.2016 pe site-ul www.roaep.ro, la secțiunea 'Legislație electorală — În dezbatere publică' și poate fi consultat accesând linkul http://www.roaep.ro/legislatie/in-dezbatere-publica/

Observațiile și propunerile legate de acest proiect de hotărâre a Autorității Electorale Permanente pot fi transmise la adresa de e-mail [email protected], până la data de 07.09.2016.

Direcția comunicare și relații externe