Publicat: 16 Septembrie, 2019 - 13:38
Share

Enel a fost inclus în indicele Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World) pentru al șaisprezecelea an consecutiv. Filiala spaniolă a Enel, Endesa, a fost de asemenea confirmată în ediția din acest an, marcând al nouăsprezecelea an consecutiv de prezență a companiei. Enel și Endesa sunt două dintre cele opt companii admise în indicele global dedicat sectorului de utilități electrice.

În plus, filiala sud-americană a grupului, Enel Américas, a fost confirmată în Dow Jones Sustainability Markets Emerging Markets și Dow Jones Sustainability MILA  Pacific Alliance Index pentru al doilea an consecutiv, precum și în Dow Jones Sustainability Chile pentru al treilea an la rând, în timp ce filiala sa chiliană Enel Chile a fost confirmată pentru a doua oară în cei trei indici. Enel Américas și Enel Chile au fost singurele două companii de energie din Chile care au fost confirmate în toți cei trei indici bursieri.

”Sustenabilitatea este un factor cheie pentru crearea de valoare pe termen lung în rândul acționarilor și asociaților noștri”, a declarat Francesco Starace, CEO și Director General al Enel. „Prin integrarea deplină a Obiectivelor ONU de Dezvoltare Durabilă în strategia noastră, care vizează tehnologia de generare a energiei fără emisii, precum și dezvoltarea infrastructurii inteligente de energie electrică, stabilim un standard pentru companiile dispuse să își maximizeze profiturile într-un mod virtuos pentru comunități și ecosisteme. Ca atare, includerea noastră în DJSI pentru cel de-al șaisprezecelea an consecutiv reprezintă o recunoaștere a angajamentului nostru față de dezvoltarea unui model de afaceri durabil, care să conducă tranziția energetică și să promoveze practici comerciale responsabile."

Leadership-ul Enel la nivel în domeniul sustenabilității este recunoscută prin prezența grupului în mai mulți indici de sustenabilitate renumiți, precum FTSE4Good Index, indicii Euronext VIGEO-EIRIS, clasificarea OEKOM „Prime”, indicii ECPI, indicia Thomson Reuters / S-Network ESG Best Practices, Thomson Reuters Diversity & Inclusion Index și Top 200 al Equileap, realizat pe criterii de egalitate de gen. În plus, Enel a fost confirmat la ultima evaluare a indicilor STOXX Global ESG Leaders din septembrie 2019, pentru al șaselea an consecutiv.

Enel atrage din ce în ce mai mult atenția investitorilor preocupați de Mediu, Impactul Social și Guvernanță (ESG – Enivronment, Social and Governance), a căror pondere în companie este în continuă creștere, reprezentând aproximativ 10,5% din capitalul social al grupului la 31 decembrie 2018, în creștere cu 78% față de 2014. Această creștere reflectă importanța crescândă pe care piața financiară o acordă elementelor non-financiare în crearea de valoare sustenabilă pe termen lung.

DJSI a recunoscut rolul proactiv al Enel în combaterea schimbărilor climatice și promovarea unui model energetic cu emisii zero. Ambiția Enel de a îmbrățișa tranziția energetică, profitând de toate oportunitățile de afaceri din domeniile regenerabile, digitalizarea și electrificarea cererii de energie a contribuit la această reușită. În plus, modelul „Open Innovability” al companiei a stabilit punctul de referință pentru al doilea an consecutiv, întrucât compania a primit din nou punctajul maxim în Managementul Inovării al DJSI. Prin modelul Open Innovability, Enel dezvoltă soluții inovatoare care garantează sustenabilitatea pe termen lung pentru afacerile grupului și pentru comunitățile în care își desfășoară activitatea, construind un ecosistem de colaborari cu startup-uri, parteneri industriali, antreprenori și centre de cercetare, printre altele.

De asemenea, Enel a excelat și la alte criterii axate pe evaluarea practicilor responsabile de gestionare a afacerilor, cum ar fi gestionarea riscurilor și a crizelor, securitatea cibernetică, protecția datelor cu caracter personal, cetățenia corporativă și transparența în ceea ce privește performanțele sociale și de mediu.

Istoricul îndelungat al grupului în ncluderea în cei mai importanți indici de sustenabilitate din lume, este susținut de angajamentul Enel de a promova transparența în gestionarea riscurilor și oportunităților de mediu, a celor sociale și de guvernanță. Exemple specifice privind modul în care Enel stimulează transparența și răspunde la așteptările părților interesate se găsește la următorul link, „Sustenabilitatea mai întâi de toate”: https://enel.com/stories/a/2019/08/sustainability-report-enel-2018.

Tag-uri Nume: 

Tag-uri Institutii: