Publicat: 7 Iunie, 2019 - 08:03

La slăvitul praznic al Înălțării Domnului, Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Mănăstirea Eroilor și Duminica Tuturor Sfinților Români din satul Stoianovca, unde se află cimitirul Eroilor români de la Țiganca.

La finalul Sfintei Liturghii, Preasfinția Sa a adresat celor prezenți un cuvânt de învățătură explicând semnificația acestui praznic în viața Bisericii. Preasfințitul Veniamin a spus: „Domnul S-a înălțat la ceruri dar, rămâne și cu noi. El i-a binecuvântat pe Sfinții Apostoli și i-a îndemnat să rămână în Ierusalim până se vor îmbrăca cu putere de sus, fapt care i-a făcut pe aceșia să se întorcă bucuroși la Ierusalim și să lucreze cu credință și nădejde. Această stare se transmite Bisericii până în ziua de astăzi. Domnul Hristos rămâne împrună cu noi până la sfârșitul veacurilor, El este capul Bisericii, tupul Său, El este cel care lucrează în Biserică prin slujitorii Săi, El este cel care ne călăuzește pașii în viața noastră și Cel care totdeauna ne așteaptă cu brațele deschise ca să venim la El și să cinăm cu El.

Atunci când i-a trimis la propovăduire, Mântuitorul le-a spus: „Iată Eu sunt cu voi până la sfârșitul vecurilor” Matei 28,20. Prezența sa o vedem atât în viața Bisericii, fiindcă acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele Lui, El este prezent, dar și în Sfânta Euharistie, pentru că Domnul Hrisots se oferă ca hrană pentru viața veșnică. De aceea este foarte important ca noi să participăm la sfintele slujbe și să primim Sfânta Împărtășanie, știind că tot cel ce mănânca Trupul Lui și bea sângele Lui râmâne întru El și Hristos rămâne întru el”, aceia primesc har peste har. De asemenea, Preasfinția sa, Episcopul Basarabiei de Sud, le-a vorbit despre pomenirea eroilor, arătând că în Biserica Ortodoxă Română în această zi, de 99 de ani, se face pomenirea generală a tururor eroilor jertfiți pe câmpurile de luptă, în lagăre și închisori, pentru libertatea și demnitatea neamului.

POMENIREA EROILOR LA CIMITIRUL OSTAȘILOR ROMÂNI DE LA ȚIGANCA
În Ziua Înălțării Domnului, Preasfințitul Veniamin a oficiat slujba parastasului pentru Eroii care sunt înmormântați în cimitirul din incinta mănăstirii, fiind înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. La eveniment, au participat Excelența Sa, domnul Daniel Ioniță, Ambasadorul României în Rep. Moldova, Excelența Sa, doamna Anca Corfu, consul general al României la Cahul, Eugen Sturza, ministrul apărării din Rep. Moldova, Munteanu Codrin-Dumitru, secretar general al Ministerului Apărării Naționale al României, Cristian Ladaniuc, atașatul militara al Ambasadei României la Chișinău, reprezentanți ai autorităților locale precum și numeroși credincioși. Cei prezenţi au depus flori la cele peste o mie de morminte ale eroilor căzuţi în bătălia de la Țiganca, cunoscută ca fiind una dintre cele mai mari confruntări ale Armatei Române cu cele sovietice, pentru eliberarea teritoriului românesc de dincolo de Prut, odată ca începerea campaniei din Est, la 22 iunie 1941.

Cu această ocazie, Preasfinția Sa a rostit un cuvânt panegiric despre cinstirea care trebuie adusă eroilor: „avem obligația morala de a-i cinsti totdeauna pe sfinți și pe eroi, avem obligația să ne îngrijim de locurile lor de veci pentru că ele sunt casele unde își dorm somnul de veci cei care s-au jertfit pe altarul neamului, în urmă cu 78 de ani, în lupta de la Țiganca, pentru demnitatea și libertatea noastră. De aceea se cuvine cu recunoștință și cu evlavia cuvenită să pășim în acest cimitir și în toate cimitirele unde zac cei ce s-au jerfit pentru țară și neam, ei sunt modele adevărate, demne de urmat, fii ai neamului și frați care atunci s-au luptat pentru eliberarea țării, iar azi ne veghează de acolo, din Înaltul Cerului, rugând pe Dumnezeu pentru pacea și libertatea neamului nostru. În încheiere, Ierarhul i-a invitat pe toți cei prezenți să privească spre jerfa acestor eroi cu respectul cuvenit și să-i cintească făcând fapte demne de eroimul și jertfa lor, i-a invitat să sprijine proiectul de construire a acestei mănăstiri - simbol pentru întreg neamul românesc. Preasfinția Sa a mai spus că prin cinstirea Eroilor se împlinește un testament al Regelui României institut încă din 1920, o obligație creștinească, dar și o atitudine cuviincioasă față de cei care zac în acest cimitir.

Analele armatei au consemnat 3.382 de morți, 7.962 de răniți și 3.492 de dispăruți, între ei și colonelul Gheorghe Niculescu, comandantul Regimentului 12 Dorobanți, Bârlad.
Ostașii români și comandanții lor trec eroic Prutul și începând din 19 iulie 1941, armata roșie este împinsă spre Nistru, înapoi în Est. Pierderile grele pentru atingerea aliniamentului Cania, Țiganca, Stoenești (sat de bulgari, rebotezat de sovietici Stoianovca), au determinat amenajarea a peste 25 de cimitire de campanie, între care și cele de la Cania (938 de ostași români) și Țiganca (1020 de soldați, din care doar 830 au fost identificați). Comunicat de presa Episcopia Basarabiei de Sud

Tag-uri Institutii: