Publicat: 20 Februarie, 2018 - 19:27
Share

Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, a participat astăzi, 20 februarie a.c., la reuniunea Consiliului Afaceri Economice și Financiare al Uniunii Europene (ECOFIN), desfășurată la Bruxelles. Pe agenda reuniunii Consiliului Afaceri Economice și Financiare al Uniunii Europene (ECOFIN) au figurat teme precum finanțarea sustenabilă la nivelul UE, descărcarea de gestiune a Comisiei Europene privind bugetul pe 2016, orientări bugetare pentru exercițiul financiar 2019 și achizițiile publice și investițiile strategice în interiorul UE.

Miniștrii finanțelor din statele UE au dezbătut pe marginea raportului Grupului de lucru la nivel înalt privind finanțarea sustenabilă în contextul necesității elaborării unei strategii a UE în acest domeniu. Strategia pentru finanțarea sustenabilă este o acțiune prioritară inclusă în Planul de acțiune privind Uniunea Piețelor de Capital, reprezentând, în același timp, una dintre etapele-cheie pentru punerea în aplicare a Acordului de la Paris și a Agendei UE pentru dezvoltare durabilă.

În cadrul reuniunii ECOFIN a fost adoptată recomandarea privind descărcarea de gestiune a Comisiei Europene în ceea ce privește bugetul pentru 2016. În același timp, Consiliul ECOFIN a salutat reducerea treptată a nivelului global estimat de eroare raportat de Curtea de Conturi Europeană, afectând toate domeniile care au fost auditate, precum și faptul că, pentru prima dată, Curtea oferă opinie cu rezerve (și nu o opinie contrară) cu privire la regularitatea operațiunilor. În privința orientărilor bugetare pentru exercițiul financiar 2019, concluziile adoptate în reuniunea Consiliului ECOFIN fac referire la necesitatea unui buget realist, cu respectarea principiului bunei gestiuni financiare. Textul adoptat menționează ca priorități ale bugetului anului următor: stimularea creșterii, promovarea ocupării forței de muncă și crearea de noi locuri de muncă, consolidarea coeziunii și agriculturii, stimularea competitivității și abordarea dimensiunii interne și externe a migrației, provocările de securitate și protecția frontierelor externe.

Pe agenda reuniunii ECOFIN a figurat și o prezentare a Comisiei Europene privind achizițiile publice și investițiile strategice, în baza Pachetului privind Achizițiile Publice, adoptat de către Comisie în data de 3 octombrie 2017. Pachetul este compus din: o comunicare privind Achizițiile Publice - strategia Comisiei Europene pentru îmbunătățirea achizițiilor publice, o comunicare asupra unui mecanism voluntar ex-ante pentru proiectele majore de infrastructură, o recomandare pentru statele membre privind profesionalizarea achizitorilor publici, un proiect al ”Ghidului privind stimularea inovării cu ajutorul achizițiilor publice” lansat în consultare de către Comisie.
 

Tag-uri Nume: