18 august 2022

Evaluarea activităţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vrancea pentru anul 2021

Distribuie pe rețelele tale sociale:

În anul 2021, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vrancea şi-a canalizat resursele, eforturile şi acţiunile în direcţia creşterii gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni, prin protejarea persoanei şi a patrimoniului, sporirea siguranţei stradale şi rutiere, prevenirea şi combaterea infracţionalităţii organizate şi transfrontaliere, în condiţiile în care, contextul pandemic a impus o adaptare rapidă şi adecvată a specificului activităţilor poliţieneşti, atât din perspectiva atribuţiilor specifice cât şi a noilor sarcini încredinţate privind supravegherea respectării interdicţiilor stabilite pe perioada stării de alertă.

Gestionarea resurselor umane reprezintă o prioritate şi s-au avut în atenţie, două priorităţi majore: acoperirea deficitului de personal şi pregătirea profesională. În acest moment, procentul de ocupare a funcţiilor prevăzute în statul de organizare este de aproximativ 79 %.

La începutul lunii august 2021, la nivelul inspectoratului a fost înfiinţat Biroul Pregătire Profesională, structura de pregătire care are ca principale atribuţii îndrumarea metodică şi monitorizarea activităţilor nemijlocite realizate la nivelul fiecărei formaţiuni de poliţie, asigurând o bună transmitere a cunoştinţelor de specialitate pe diferite linii de muncă.

Începând cu luna decembrie 2021, a devenit operaţional Biroul pentru Protecţia Animalelor, ce are ca principale sarcini şi îndatoriri monitorizarea respectării şi aplicării prevederilor Legii nr. 205/ 2004 privind protecţia animalelor şi a altor acte normative, în colaborare cu instituţiile publice locale cu atribuţii în domeniu.

Efectivul Biroului a aplicat 123 sancţiuni contravenţionale, în valoare de 29.140 lei şi a efectuat cercetări în 48 dosare penale.

Structurile I.P.J. Vrancea au organizat şi efectuat razii, acţiuni de amploare/ cu efective mărite şi controale directe care au avut ca rezultat constatarea directă a peste 1400 infracţiuni, din care 1062 în flagrant.

Prevenirea criminalităţii: În anul 2021, vrâncenii au beneficiat de campaniile de informare şi prevenire realizate de structura de profil, cu sprijinul poliţiştilor de proximitate, de ordine publică şi a celor rutieri. Acţiunile preventive au fost diversificate: sesiuni de informare, acţiuni în locuri publice, puncte de informare, toate fiind orientate în special pe cele trei programe prioritare de prevenire implementate la nivel local, respectiv:

Programul de prevenire a infracţiunilor contra persoanei, cu accent pe prevenirea delincventei juvenile şi a victimizării minorilor;

Programul de prevenire a infracţiunilor contra patrimoniului, cu accent pe prevenirea infracţionalităţii cu grad ridicat de impact emoţional şi psihologic în comunitate;

Programul de prevenire a violenţei domestice şi a agresiunilor de natură sexuală;

Pe un alt palier deosebit de important al structurilor de ordine publică s-au situat activităţile informativ-preventive şi de intervenţie desfăşurate în comunitate, materializate în peste 17.500 intervenţii la evenimente, acţiuni cu efective mărite (peste 900), 812 stări conflictuale aplanate şi peste 4400 activităţi în unităţile şcolare.

Pe linia prevenirii şi răspândirii virusului SARS-CoV2

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vrancea s-a pliat cu celeritate pe realităţile determinate de această situaţie, în contextul generat de adaptarea măsurilor necesare creşterii capacităţii de intervenţie în prevenirea şi combaterea infecţiilor cu noul coronavirus.

Împreună cu celelalte instituţii partenere au fost executate 2.956 acţiuni punctuale în mediile de interes, verificate peste 397.000 persoane, 39.500 societăţi/ PFA-uri şi peste 32.400 mijloace de transport, în urma cărora au fost aplicate aproximativ 27.750 sancţiuni contravenţionale, în valoare de peste 3.185.000 lei.

Criminalitatea stradală este un obiectiv aflat permanent în atenţia inspectoratului, fiind desfăşurate activităţi împreună cu partenerii instituţionali. În ceea ce priveşte infracţiunile comise cu violenţă, la nivelul judeţului Vrancea în anul 2021, infracţiunile de tâlhărie au cunoscut o scădere, cu aproximativ 24% fapte sesizate faţă de anul 2020.

Din analiza dinamicii infracţionalităţii stradale a reieşit faptul că la nivelul judeţului Vrancea au fost înregistrate 864 infracţiuni sesizate.

Pentru prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional, poliţiştii au întreprins numeroase activităţi de menţinere a ordinii publice, printre care menţionăm 17832 intervenţii la evenimente.

Prevenirea şi combaterea infracţionalităţii asociate violenţei în familie:Din analiza datelor statistice, se constată că la nivelul judeţului, în domeniul violenţei domestice au fost sesizate în anul 2021 în principal fapte de loviri şi alte violente, abandon de familie şi ameninţări.

Pentru prevenirea violenţei în familie, poliţiştii au emis 198 de ordine de protecţie provizorii iar Compartimentul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii a derulat doua campanii, respectiv campania intitulata Tu poţi spune STOP violenţei în familie ! Noi te susţinem ! Şi”Stop violenţei în familie ! Luaţi atitudine !”, derulate la nivel local.

Siguranţa rutieră:Acţiunile desfăşurate în 2021 de poliţiştii vrânceni au vizat asigurarea unui climat de disciplină şi siguranţa rutieră pe drumurile publice din judeţ, fiind constatate 802 fapte penale şi peste 65.500 fapte contravenţionale.

Analiza efectuată asupra dinamicii accidentelor grave de circulaţie produse în anul 2021 pe drumurile publice din judeţul Vrancea arată faptul că numărul acestora a fost în scădere faţă de anul precedent, respectiv cu 23 mai puţine. Totodată, se observă o scădere semnificativă a numărului de persoane rănite grav, respectiv cu 59 persoane mai puţine faţă de anul 2020.

Au fost reţinute în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice peste 6800 permise de conducere, din care peste 4200 pentru nerespectarea regimului legal de viteza şi retrase 2.763 certificate de înmatriculare.

Principalele cauze de producere a accidentelor grave de circulaţie înregistrate în perioada susmenţionată au fost: viteza neadaptată la condiţiile de drum, imprudenta pietonilor şi neacordarea de prioritate autovehiculelor.

Siguranţa în şcoli

Poliţiştii de la siguranţă şcolară au contribuit, împreună cu cei de la serviciile operative la apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale elevilor şi ale cadrelor didactice, în vederea creşterii gradului de siguranţă în spaţiile şcolare şi în zonele adiacente acestora.

Biroul Siguranţă Şcolară a realizat 752 activităţi (415 în urban, 337 în rural), cu 16.793 beneficiari (15237 elevi, 997 cadre didactice, 559 părinţi). Din cele 21 planuri de acţiune iniţiate de poliţiştii biroului, 5 acţiuni au fost desfăşurate pe linia prevenirii absenteismului şcolar, 5 pe linia verificării gradului de siguranţă a transportului elevilor, 5 pentru prevenirea răspândirii SARS-Cov2, 3 au fost efectuate pe perioada evaluărilor naţionale, 2 la reluarea cursurilor de deschidere a anului şcolar/ reluare cursuri semestrul ÎI şi una pentru verificarea sistemelor de protecţie dinunitatile de învăţământ.

Pentru prevenirea delincvenţei juvenile şi a victimizării minorilor Compartimentul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii a desfăşurat 14 campanii, 7 proiecte şi activităţi punctuale în şcoli, atât faţă în faţă cât şi online, adaptat contextului pandemic.

COMBATEREA CRIMINALITĂŢII:

În anul 2021 infracţionalitatea sesizată a scăzut faţă de anul anterior cu 0,77 %, cea mai mare scădere înregistrându-se la infracţionalitatea judiciară.P

Criminalitatea contra patrimoniului: În privinţa criminalităţii contra patrimoniului, în anul 2021, comparativ cu anul 2020, infracţionalitatea sesizată prezintă o diminuare cu 4,51%, furturile din locuinţe având o scădere de aproximativ 18% faţă de anul precedent, iar tâlhăriile au scăzut cu aproximativ 24%.

Regimul armelor, explozivilor şi substanţelor periculoase

Poliţiştii de profil au organizat 58 acţiuni pe linie de braconaj cinegetic, arme şi muniţii precum şi explozivi şi substanţe periculoase. În cadrul acestora au fost efectuate 549 controale, fiind dispuse măsuri de indisponibilizare a 30 arme de foc, 1187 elemente de muniţie, 1519 kg de articole pirotehnice, 26400 kg produse de protecţia plantelor şi peste 1400 kg deşeuri periculoase.

Au fost constatate 127 infracţiuni incriminate de Codul penal, nefiind înregistrate cazuri privind sustragerea sau pierderea de arme letale/ neletale, materii explozive ori substantepericuloase.

Criminalitatea economico – financiară: În ceea ce priveşte criminalitatea economico-financiara, au fost derulate activităţi în 735 dosare penale pe linie de evaziune fiscală, corupţie şi contrabandă, trafic şi comerţ ilicit cu produse din tutun şi au fost obţinute autorizaţii şi puse în executare 91 percheziţii domiciliare.

Activităţile poliţiştilor specializaţi în investigarea criminalităţii economice au avut ca rezultat recuperarea unor prejudicii de aproximativ 9 milioane lei, fiind dispuse măsuri preventive faţă de 18 persoane.

Pe linia prevenirii şi combaterii contrabandei cu tutun şi produse din tutun, au fost instrumentate 23 dosare penale şi indisponibilizate peste 167.000 ţigarete şi trei autoturisme folosite la comiterea infracţiunilor.

Infracţionalitatea în domeniul silvic: În cooperare cu instituţiile cu atribuţii în acest domeniu, au fost desfăşurate 87 acţiuni şi peste 5500 controale în fondul forestier, pe linia provenienţei, prelucrării, depozitării şi valorificării materialului lemnos şi pe linia legalităţii transportului materialului lemnos, 35,27 % dintre infracţiuni fiind constatate în flagrant.

Peste 1250 contravenţii au fost aplicate pentru nerespectarea legislaţiei în domeniul silvic fiind confiscată sau ridicată în vederea stabilirii provenienţei cantitatea de aproximativ 5.900 mc. Material lemnos, în valoare de 1.213,28 mii lei.

Criminalistică: În cursul anului 2021 au fost efectuate 2023 cercetări ale locului faptei, fiind ridicate 5847 urme din toate categoriile.

Activitatea tehnico-ştiinţifică de cercetare, prin metodele şi mijloacele specifice, a condus la identificarea a 157 de făptuitori, în 69 de cauze.

În ceea ce priveşte activitatea luptătorilor pentru acţiuni speciale, aceştia au fost angrenaţi în executarea a 866 misiuni respectiv în cadrul unor dosare penale (percheziţii domiciliare, mandate de aducere), razii în medii cu potenţial Criminogen ridicat, filtre rutiere, percheziţii domiciliare, escorte şi alte misiuni specifice.

Cazier Judiciar, Statistică şi Evidente Operative: Pentru deservirea comunităţii, au fost emise 27.335 certificate de cazier judiciar, precum şi 1300 adeverinţe de integritate comportamentală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 118 / 2019.

COOPERAREA INTERINSTITUŢIONALĂ ŞI INTERNAŢIONALĂ

În contextul cooperării inter-instituţională, evidenţiem bună cooperare cu instituţiile Ministerului Public, Ministerului Justiţiei, Ministerului Afacerilor Interne, precum şi cu reprezentanţii ANAF, ai administraţiei publice locale şi ai agenţiilor reprezentate la nivel judeţean.

O activitate importantă, realizată de poliţiştii vrânceni a fost identificarea şi recuperarea a 22 biciclete marca”CICLI PINARELLO” aparţinând lotului naţional de ciclism al Italiei, cu o valoare de 600.000 euro, care fuseseră furate de către o grupare de infractori români, de pe teritoriul Franţei, unde sportivii participau la Campionatul Mondial de Ciclism în sală.

Misiuni internaţionale: În anul 2021, începând cu luna octombrie, pe o perioadă de 6 luni, un ofiţer din cadrul I.P.J.Vrancea participa la o misiune de sprijin şi suport operativ pe teritoriul Franţei, unde desfăşoară activităţi specifice pe linie de investigaţii criminale.

Totodată, un ofiţer din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale participa în Polonia la o misiune de cooperare poliţienească internaţională-FRONTEX, iar un alt ofiţer este detaşat la Ministerul Afacerilor Externe, din luna mai a anului 2021, ocupând funcţia de consul în cadrul Secţiei Consulare a Ambasadei României în statul Israel.

OBIECTIVE 2022:
Asigurarea unui climat de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni, prin protejarea persoanei, protejarea patrimoniului, siguranţă stradală şi siguranţa rutieră
Prevenirea şi combaterea criminalităţii itinerante, destructurarea grupărilor infracţionale
Asigurarea unui climat de legalitate în mediul de afaceri şi achiziţii publice prin combaterea infracţionalităţii specifice precum şi prin protecţia Intereselor financiare ale Uniunii Europene reprezintă obiectivele stabilite de către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vrancea pentru anul în curs.

Rămâne, de asemenea, o prioritate optimizarea alocării resurselor umane şi materiale, necesare creşterii calităţii serviciului poliţienesc.

Totodată, poliţiştii vor continua implementarea măsurilor stabilite în vederea prevenirii/ limitării răspândirii noului coronavirus SARS-Cov-2 şi reducerii efectelor asupra populaţiei.

Poliţia vrânceană rămâne un vector de securitate şi stabilitate, prin contribuţia adusă la scăderea şi menţinerea sub control a fenomenului infracţional dar şi prin asigurarea desfăşurării în condiţii optime de siguranţă a vieţii comunităţii.