Publicat: 3 Februarie, 2017 - 20:52
Share

Caracteristica principală a acestui an, comparativ cu 2015, o constituie creșterea gradului de siguranță publică sau, altfel spus, scăderea generală, cu aproape 13% a infracționalității sesizate.

În acest sens, analiza indicatorilor statistici ai situației operative înregistrate în perioada 2011-2016 evidențiază faptul că siguranța cetățeanului se situează pe un continuu trend ascendent în județul Prahova.

Luând în considerare numai extremele perioadei de 6 ani, se pot observa următoarele evoluții ale infracționalității prahovene:

— infracțiunile stradale sesizate în 2016 au fost cu 55% mai puține decât în 2011;

— tâlhăriile au scăzut cu 72%;

— furturile din autovehicule au scăzut cu 72%;

— furturile de autovehicule au scăzut cu 85%;

— accidentele rutiere au scăzut cu 2%;

— numărul persoanelor decedate în accidente rutiere a scăzut cu 8%;

— numărul persoanelor rănite grav în accidente rutiere a scăzut cu 13%.

REALIZĂRI ÎN DOMENIUL PROPRIU DE COMPETENȚĂ

A. SIGURANȚA CETĂȚEANULUI ȘI EVOLUȚIA FENOMENULUI INFRACȚIONAL

1. Prevenirea criminalității

La nivelul I.J.P. Prahova, au fost identificate trei domenii de acțiune prioritară: prevenirea delincvenței juvenile și a victimizării minorilor, prevenirea infracțiunilor de furt din locuință, întocmindu-se, în acest sens, trei programe locale de prevenire a criminalității.

1.1 Prevenirea delincvenței juvenile și victimizării minorilor

În acest domeniu, specialiștii din cadrul compartimentului de resort au desfășurat 117 activități cu specific informativ-educativ, în cadrul a cinci proiecte ('Stop Abuz, Start Ocrotire!'; 'Blitz_5' ; 'Blitz_6'; 'școala Siguranței TEDI' și un program local), implementate în 84 de unități școlare, în rândul unui public-țintă direct ce a totalizat 6.052 de elevi, părinți și cadre didactice. În total, au fost utilizate ca materiale de informare 630 pliante privind prevenirea infracțiunilor la viața sexuală a copiilor și a delincvenței juvenile, 500 de orare.

1.2. Prevenirea infracțiunilor contra patrimoniului

Pe acest domeniu, compartimentul de specialitate a desfășurat 43 de întâlniri tematice, cu specific informativ-educativ, în cadrul unui program și al două campanii (respectiv 'Neglijența, invitație deschisă la furt!' și 'Protejează-ți locuința și afacerea. Trăiește în siguranță!') implementate la nivel județean, în rândul unui public-țintă direct care a totalizat 12.106 persoane, fiind utilizate tot atâtea materiale de promovare a mesajului preventiv.

Pentru a crea o imagine corectă a eforturilor depuse în acest domeniu, ar trebui să mai adăugăm numeroase activități desfășurate în cadrul săptămânii 'școala Altfel' și al 'Săptămânii prevenirii criminalității 2016', precum și în lunile octombrie și noiembrie, cu ocazia 'Lunii cybersecurity', respectiv a 'Lunii antidrog'.

2. Managementul integrat al ordinii și siguranței publice.

La nivelul subunităților de poliție teritoriale din cadrul I.J.P. Prahova a fost desfășurat următoarele:

— activități preventive (razii și acțiuni);

— asigurarea/menținerea ordinii și liniștii publice cu ocazia desfășurării meciurilor de fotbal;

— asigurarea/menținerea ordinii și liniștii publice cu ocazia mitingurilor/pichetărilor de protest organizate în zona instituțiilor publice;

— asigurarea/menținerea ordinii și liniștii publice cu ocazia desfășurării diverselor marșuri;

— menținerea ordinii și liniștii publice cu ocazia desfășurării unor manifestări comemorative;

— asigurarea/menținerea ordinii și liniștii publice cu ocazia unor spectacole și manifestări culturale sau religioase.

3. Criminalitatea stradală

2016 este al șaselea an consecutiv în care scade infracționalitatea stradală. Se observă, comparativ cu anul 2011, o reducere cu 55%, respectiv cu 9,3% față de 2015, ceea ce denotă creșterea continuă gradului de siguranță a prahovenilor.

În 2016, criminalitatea stradală a reprezentat 3,37% din numărul sesizărilor înregistrate la nivelul județului, iar din totalul criminalității stradale, 9,38% au fost prinderi în flagrant.

4. Criminalitatea în mediul rural

În anul 2016 infracțiunile sesizate în mediul rural sunt în scădere cu 14,39% față de anul 2015. Astfel, infracțiunile contra patrimoniului au înregistrat același trend descendent, cu o scădere de 17,69%, iar cele contra persoanei s-au redus cu 16,64%.

5. Promovarea siguranței rutiere

În domeniul siguranței rutiere, raportat la anul 2011, se observă că numărul accidentelor rutiere a scăzut cu 2%, al persoanelor decedate în accidente cu 8%, iar cel al persoanelor rănite grav în accidente cu 13%. De asemenea, aceeași tendință este vizibilă și comparativ cu anul 2015, în ceea ce privește numărul accidentelor grave, care scade cu 8,25%, și cel al persoanelor rănite grav — cu 14,60%.

Primele cinci cauze generatoare de accidente rutiere grave au fost: traversarea neregulamentară, viteza neadaptată, abaterile bicicliștilor, neacordarea de prioritate pietonilor și neacordarea de prioritate altor vehicule.

Menționăm că sancțiunile contravenționale aplicate pentru combaterea acestora au reprezentat 45,57% din totalul celor aplicate în 2016.

Pentru abaterile contravenționale constatate de polițiștii rutieri, au fost aplicate 96.019 sancțiuni, din care 33.095 pentru depășirea vitezei legale. Ca și măsuri complementare, au fost reținute 4.695 de permise de conducere și 1.754 de certificate de înmatriculare.

6. Poliția de proximitate și siguranța comunității

Activitatea efectivelor de proximitate a fost orientată îndeosebi în scopul prevenirii infracționalității și întăririi sentimentului de siguranță publică în cadrul comunității.

Principalele activități desfășurate de polițiștii de proximitate:

— 1.623 activități desfășurate în unitățile de învățământ;

— 248 activități desfășurate cu asociațiile de proprietari;

— 3.946 persoane consiliate;

B. COMBATEREA CRIMINALITĂȚII

1. Prezentare generală, evoluție/activități/rezultate

În urma analizei evoluției macro-indicatorilor statistici ai situației operative înregistrate la nivelul anului 2016, comparativ cu anul precedent, se constată scăderea cu 12,87% a infracțiunilor sesizate la nivelul județului. În acest context, infracțiunile economico-financiare s-au redus cu 24,71%, cele judiciare cu 17,69%.

2. Evoluția principalilor indicatori ai infracțiunilor sesizate

În perioada analizată infracțiunile contra persoanei au scăzut cu 9,68%.

La infracțiunile contra patrimoniului se constată o scădere cu 16,75%, acest gen de criminalitate reprezentând 39,89% din totalul infracțiunilor sesizate.

Infracțiunile de furt au scăzut cu 21,27%, cele de înșelăciune s-au redus cu 13%, iar distrugerile au scăzut cu 8,74%.

3. Criminalitatea economico-financiară

Comparativ cu anul 2015, infracțiunile de natură economico-financiară sesizate s-au redus cu 24,71%.

Au fost dispuse măsuri asigurătorii în valoare totală de 98.693,3 mii lei. Au fost organizate și desfășurate 79 acțiuni polițienești, o razie, 768 verificări tematice de specialitate. Au fost aplicate 674 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 3.769.977 lei și ridicate în vederea confiscării sau indisponibilizate bunuri în valoare totală de 1.948.641 lei.

4. Criminalitatea contra patrimoniului

Au fost sesizate cu 16,75% mai puține infracțiuni contra patrimoniului față de anul precedent.

Ponderea cea mai mare în cadrul infracțiunilor contra patrimoniului o reprezintă infracțiunile de furt, înregistrându-se o reducere cu 21,27% a acestui gen de criminalitate.

Pe genuri, scăderi se observă la furturile din locuințe (-14,56%), furturile din societăți comerciale (-33,92%), furturi de autovehicule (-36%), furturile din auto (-24,12%).

5. Regimul armelor, explozibililor și substanțelor periculoase

În anul 2016, în acest domeniu evidențiem următoarele activități:

— organizarea și executarea a 73 de acțiuni în domeniu;

— scăderea numărului de infracțiuni sesizate cu 49%;

— aplicarea a 109 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 632.884 mii lei;

— ridicarea în vederea confiscării a:

* 6.212 kg articole pirotehnice;

* 2.600 tone deșeuri periculoase.

Criminalistică

Activitatea criminalistică desfășurată în anul 2016 a avut la bază conceptul de 'management al calității', urmărindu-se atât dezvoltarea capacității de cercetare și investigare a locului faptei, cât și optimizarea activităților de examinare și valorificare a urmelor și mijloacelor materiale de probă prin bazele de date, expertize și constatări criminalistice.

Prin metode tehnico-științifice, au fost identificate persoane si obiecte, a fost utilizată tehnica Poligraf. Totodată, au fost întocmite rapoarte criminalistice, fiind supuse examinării probe în vederea formulării concluziilor.

D. OBIECTIVE ȘI PRIORITĂȚI PENTRU 2017

În cadrul managementului prevenirii și combaterii criminalității la nivel național, având, însă, în vedere realitățile impuse de evoluția continuă a societății prahovene, respectiv a situației operative înregistrate pe raza de competență, Inspectoratul Județean de Poliție Prahova și-a propus aceleași obiective generale stabilite la începutul anului 2016, cu precizarea că, pentru 2017, au fost identificate următoarele priorități:

— Siguranța cetățeanului

* Siguranța stradală;

* Siguranța în mediul rural;

* Siguranța în mediul școlar;

* Siguranța traficului rutier.

— Asigurarea mediului de afaceri

* Combaterea evaziunii fiscale;

* Recuperarea prejudiciului.

— Identificarea și destructurarea grupărilor infracționale

* Destructurarea grupărilor infracționale

— Creșterea calității serviciului polițienesc

* Întărirea autorității structurilor de ordine și siguranță publică în aplicarea legii;

* Îmbunătățirea serviciului de soluționare a cererilor și petițiilor, primirea în audiență și consiliere a cetățenilor;

* Perfecționarea pregătirii profesionale a polițiștilor;

* Eficientizarea managementului resurselor logistice și financiare;

* Dezvoltarea și implementarea unui management performant al resurselor umane, stabilirea unui raport optim între resursele umane, logistice și financiare alocate, în funcție de volumul și complexitatea activității și de rezultate așteptate.