Publicat: 13 Aprilie, 2015 - 14:12
Share

În luna aprilie 2015, pe fondurile cinegetice de pe raza județului Bistrița — Năsăud, se va desfășura acțiunea de evaluare a populațiilor speciilor de animale strict protejate: urs brun, lup, râs și pisică sălbatică.

Având în vedere atribuțiile ce revin autorității publice centrale pentru protecția mediului în realizarea studiilor speciale de evaluare a stării resurselor biologice din flora și fauna sălbatică, Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud a întreprins demersurile necesare desfășurării în condiții optime a acțiunii de evaluare a efectivelor pentru speciile de animale sălbatice strict protejate, respectiv: urs brun, lup, râs și pisică sălbatică, conform metodologiei de evaluare stabilită de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Gestionarii fondurilor cinegetice au realizat și transmis Agenției pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud programarea acțiunilor de evaluare în teren a efectivelor de urs brun, lup, râs și pisică sălbatică pentru primăvara anului 2015. Pe baza acestei programări, gestionarii fondurilor cinegetice, împreună cu reprezentanți ai Agenției pentru Protecția Mediului Bistrița — Năsăud, Comisariatului de Regim Silvic și Cinegetic Cluj-Napoca, Comisariatului Județean Bistrița — Năsăud al Gărzii Naționale de Mediu, vor participa la acțiunea de evaluare în teren și vor verifica corectitudinea datelor înregistrate. La aceste echipe mixte pot participa și reprezentanți ai institutelor de cercetare, universități și ONG-uri.

Evaluarea se va face separat pentru suprafețele fondurilor cinegetice care se suprapun peste ariile naturale protejate, iar la evaluare vor participa și administratorii sau custozii acestor arii protejate, care vor aviza evaluările la care au participat.

Evaluarea se va întocmi pe fonduri cinegetice și se va centraliza la nivel de județ, pe gestionari. Situațiile analizate și centralizate la nivel de județ de Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud vor fi transmise Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, care va transmite datele centralizate pe județe la Direcția Biodiversitate din Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Odată cu centralizarea datelor se vor face și propuneri de plafon maxim de intervenție pentru speciile urs brun, lup, râs și pisică sălbatică, pe fonduri cinegetice și gestionari, pentru sezonul de vânătoare 2015/ 2016. Propunerile de plafon maxim de intervenție vor avea la bază nivelul pagubelor înregistrate, situația efectivelor reale comparative cu cele optime, tendința și structura populației.
P. Director executiv

Biolog-chimist Sever Ioan ROMAN