Publicat: 6 Iulie, 2015 - 20:12
Share

“Formarea profesională a personalului din autoritățile competente pentru protecția mediului privind evaluarea impactului asupra mediului și evaluarea de mediu pentru perioada 2014-2020”. Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Asistența Tehnică 2007-2013. Valoarea acestuia este de 1.870.173,06 lei.
Proiectul vine în contextul în care, pentru perioada 2014-2020, este necesară aprofundarea instruirii autorităților de mediu și a autorităților al căror personal este implicat în punerea în aplicare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Directivei 2001/42/CE privind evaluarea efectelor anumitor planuri și programe asupra mediului.
De asemenea, în vederea accesării și implementării proiectelor din cadrul programelor operaționale cu finanțare din fonduri europene la nivelul României pentru viitoarea perioadă de programare 2014–2020, este necesară asigurarea aplicării unitare și eficiente a legislației Uniunii Europene în domeniul protecției mediului cu privire la evaluarea impactului asupra mediului (EIA) și evaluarea strategică de mediu (SEA). În acest sens, rezultatele proiectului vor sprijini procesul de derulare al procedurilor EIA/SEA și emiterea actelor de reglementare aferente proiectelor care se finanțează din fonduri europene.
Scopul proiectului constă în instruirea personalului din cadrul autorităților de mediu competente (MMAP, ANPM, ARBDD,  agențiile județene pentru protecția mediului), al autorităților de management a programelor operaționale finanțate din fonduri europene și al organismelor intermediare aferente.  Proiectul va prezenta toate informațiile necesare privind cerințele evaluării impactului asupra mediului aplicabile proiectelor cu finanțare din fonduri UE precum și modul în care trebuie utilizate informațiile rezultate din procedurile de reglementare în elaborarea aplicațiilor de finanțare pentru proiectele majore care se transmit C.E. pentru aprobare.
La evenimentul de lansare din data de 9 iulie vor fi prezenți, alături de Mihail Fâcă, secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, reprezentanți ai Ministerului Fondurilor Europene, ai JASPERS, precum și ai autorităților de mediu de la nivel central și local.