21 octombrie 2021

Eveniment de informare şi promovare privind participarea la programe de formare profesională continuă

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Sindicatul Valahia Târgovişte, împreună cu Centrul de Dezvoltare Socială T&CO şi Development Tranining Consulting au organizat în data de 16 iunie 2021, la Târgovişte, un eveniment de informare şi promovare privind participarea la programe de formare profesională continuă (FPC).

Deschiderea evenimentului a fost marcată de un cuvânt de bun venit din partea echipei de proiect şi din partea doamnei Subprefect Manea Marinela, Instituţia Prefectului Judeţul Dâmboviţa care a salutat iniţiativa Sindicatului Valahia Târgovişte şi a apreciat proiectul ACAFAR.

Evenimentul s-a bucurat totodată de prezenţa angajatorilor, instituţiilor şi actorilor din mediul academic din regiune: Uzina Mecanică MIJA, Uzina Automecanică Moreni, Regia Naţională a pădurilor ROMSILVA – Direcţia Silvică Dâmboviţa, Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Dâmboviţa, CNS Cartel ALFA, Universitatea Valahia Târgovişte şi Liceul Voievodul Mircea.

Principalele teme şi subiecte dezbătute în cadrul sesiunilor de lucru au vizat relaţia şcoală – nevoi de calificare – dinamica şi evoluţia pieţii muncii, schimbul de generaţii şi integrarea noii generaţii la locul muncă, motivarea angajaţilor şi necesitatea restructurării şi adaptării continue, consilierea şi orientarea profesională şi vocaţională.

Mai mult, pe parcursul evenimentului participanţii prezenţi au discutat despre importanţa FPC, a rolului programelor de FPC în cadrul companiilor din regiunea Sud-Muntenia şi implicarea autorităţilor locale – avantaje şi beneficii în materie de dezvoltare personală şi profesională a adulţilor şi dobândirea de competenţe profesionale specifice. În aceeaşi măsură, au fost prezentate o serie de bune practici privind FPC din România şi din alte state membre ale Uniunii Europene, precum şi metodologia de recrutare a grupului ţintă şi principiile transversale în dezvoltarea şi evaluarea programelor FPC.

Un moment inedit al evenimentului l-a reprezentat Vocea cursanţilor! – o ocazie de a împărtăşi experienţele şi competenţele dobândite în cadrul proiectului ACAFAR şi de a face cunoscute rezultatele atinse până în prezent în ceea ce priveşte cursurile de formare pe regiunea Sud-Muntenia – 168 persoane consiliate şi beneficiari ai programelor de FPC.

Evenimentul s-a desfăşurat în cadrul proiectului ACAFAR – Angajaţi Calificaţi prin acces la Formarea profesională continuă a Adulţilor din România, ID 135438, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.

Narcisa Alexe

Sindicatul Valahia Târgovişte
Expert Informare şi publicitate P1 proiect ACAFAR