Publicat: 3 Iunie, 2018 - 20:13
Share
În două volume, editate sub egida Institutului Cultural Român

Un veritabil eveniment în egală măsură editorial și plastic  l-a constituit lansarea, la BOOKFEST, a unei lucrări de excepție: „Desenul din atelier” de Iolanda Malamen.

Cele două volume editate sub egida Institutului Cultural Român, în condiții grafice de excepție,  constituie un memento pentru valoarea unui gen care nu întotdeauna își găsește loc pe simeze: schițe realizate în atelierele artiștilor plastici care sugerează permanențe și tendințe din creația acestora. Lista autorilor selectați este impresionantă prin reunirea unor curente și genuri care au în comun ridicata valoare artistică.

 

Câteva precizări ale autoarei din prefața lucrării:

„Aceste cărţi s-au născut din fascinaţia statornică pentru puritatea, sinceritatea şi gestica risipitoare a desenului, dar şi din retorica unor întrebări: De ce îl admirăm din ce în ce mai rar? Câţi dintre noi îi aud respiraţia? Pe cine mai interesează scrierea lui?  

Opţiunile mele nu au avut neapărat ca punct de pornire instanţe etice şi estetice irefutabile, şi nici candori revendicative, eventualul ataşament faţă de un artist sau altul, nefiind exprimat tranşant, sau clamat orgolios. 

Am adus în paginile cărţilor mai multe generaţii de artişti, din câteva zone scripturale pregnante: grafică, pictură, sculptură, tapiserie, arhitectură, literatură, bizuindu-mă mai ales pe contactul vizibil şi ciclic al creaţiilor acestora cu publicul şi cu actul critic, în galerii de artă, cărţi, happening-uri ş.a.m.d. Selecţia nu a fost aleatorie, dar nici n-a urmat clişee care funcţionează deseori destul de impetuos în lumea artei.  

N-am operat cu discriminări generaţioniste, iar  intenţia mea nu a fost, după cum se va vedea, stabilirea unor filiaţii, exegeze, modele, lucrul ăsta fiind, cum e şi firesc, făcut cu justeţe de către istoricii şi criticii de artă. 

În desenul românesc din ultimii 70-80 de ani, am văzut atâta efervescenţă şi splendoare, încât am făcut loc cu predilecţie imaginilor, şi nu fluxului de date biografice şi de evenimente expoziţionale. Astea se regăsesc îndeobşte în monografii, dicţionare, albume de autor. 

Din păcate, doar o parte din imensul material vizualizat a putut fi adusă deocamdată în discuţie. (Precizez că alte două cărți sunt în pregătire).

S-ar putea ca în aceaste căutări lungi şi deseori migăloase, chiar epuizante, să se fi strecurat unele nedorite inexactităţi, dar în circumstanţele unui asemenea volum de muncă ele sunt cumva inevitabile.

De asemenea, ţin să precizez, că ordinea alfabetică mi s-a părut cea mai convenabilă cale de-a integra numele artiştilor”. (I.M.)

Iată lista autorilor „recenzați”:

Vol. 1

Victor Brauner, Silvia Cambir, Dan Cioca, Andrei Ciubotaru, Florin Ciubotaru, Aurel Cojan, Onisim Colta, Radu Costinescu, Cornelia Victoria Dedu, Mara Diaconu, Eugen Drăguţescu, Maxim Dumitraş, Suzana Fântânariu, Benedict Gănescu, Marin Gherasim, Georgeta Grabovschi, Sorin Ilfoveanu, Simion Iuca, Tudor Jebeleanu, Rodica Lazăr, Marcel Lupşe, Mircea Muntenescu, Vasile Murivale, Ion Lucian Murnu, Cela Neamţu, Costin Neamţu, Ervant Nicogosian, Vasile Olac, Letiţia Oprişan, Silviu Oravitzan, Anna Maria Orban, Dimitrie Paciurea, Theodor Pallady, Valeriu Pantaziv, Gheorghe Pantelie, Ion Pantilie, Christian Paraschiv, Dragoş Pătraşcu,  Ștefan Popescu, Florica Prevenda, Alma Redlinger, Alina Rizea Gherasim, Ana Ruxandra–Ilfoveanu, Mihai Sârbulescu, Anca Seel–Constantin, Dan Stanciu, Elena Surdu Stănescu, Teodora Stendl, Francisc Șirato, Roman Tolici, Angela Tomaselli, Nicolae Tonitza, Alexandru Ţipoia, Aurel Vlad, Mihai Zgondoiu.

Vol. 2

Nicolae Alexi, Ana Ștefania Andronic, Gheorghe I. Anghel, Ion Anghel, George Apostu, Corneliu Baba, Constantin Baciu, Tudor Banuș, Horia Bernea, Ion Bitzan, Ilie Boca, Traian Brădean, Geta Brătescu, Cristian Breazu, Marcel Bunea, Ștefan Câlția, Alexandru Chira, Marcel Chirnoagă, Marius Cilievici, Mircea Ciobanu, Vlad Ciobanu, Suzana Dan, Mircia Dumitrescu, Sorin Dumitrescu, Ion Dumitriu, Ion (Alin) Gheorghiu, Vasile Gorduz, Octav Grigorescu, Ioan Iacob, Ion Iancuț, Adrian Ilfoveanu, Gheorghe Iliescu-Călinești, Rodica Ion, Maria–Mărgărita Iuca, Luca Jebeleanu, Vasile Kazar , Iacob Lazăr, Ion Lazăr, Felix Lupu, Ligia Macovei, Henry Mavrodin, Gabriela Melinescu, Gili Mocanu, Teodor Moraru, Paul Neagu, Horea Paștina, Neculai Păduraru, Tia Peltz, Valentin Popa, Marilena Preda Sânc, Florin Pucă, Silvia Radu, Mircea Roman, Liviu Russu, Wanda Sachelarie Vladimirescu, Militza Sion, Anamaria Smigelschi, Done Stan, Ion Stendl, Francisca Stoenescu, Vladimir Șetran, Sabin Ștefănuță, Vasile Tolan, Mirela Trăistaru, Corneliu Vasilescu, Spiru Vergulescu, Bogdan Vlăduță, Ecaterina Vrana, Vladimir Zamfirescu, Marian Zidaru.

 

                                                                                                                                                                                                            

Tag-uri Nume: 

Tag-uri Institutii: