Publicat: 14 Noiembrie, 2017 - 18:42

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE), prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă (AM POCA), organizează miercuri, 15 noiembrie 2017, începând cu ora 09:00, la Hotel Minerva, București, sala Himalaya, Evenimentul anual de informare pentru beneficiarii și potențialii beneficiari POCA.

La eveniment vor participa doamna Mihaela TOADER, secretar de stat în cadrul MDRAPFE, doamna Cendrine de BUGGENOMS, șef Unitate — DG Employment, Social Affairs and Inclusion, doamna Gabriela BOSTĂNESCU, șef AM POCA, reprezentanți ai Comisiei Europene, ai administrației publice centrale și locale, membri ai Comitetului de Monitorizare a POCA, reprezentanți ai societății civile și ai partenerilor sociali, conform agendei anexate. În cadrul acestuia vor fi prezentate informații referitoare la oportunitățile de finanțare în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, precum și proiecte care sprijină reforma administrației publice și capacitatea administrativă a instituțiilor din sistemul judiciar.

Activitățile se derulează în cadrul proiectului 'Sprijin pentru activitățile de publicitate, informare și comunicare ale AM POCA, cod SIPOCA 38', finanțat din axa 3 — Asistență tehnică POCA. Una dintre activitățile majore ale acestui proiect vizează organizarea evenimentului major de informare POCA ce are ca scop transmiterea optimă a informațiilor relevante privind acest program operațional, astfel încât să se asigure o utilizare și promovare eficientă a fondurilor alocate.

Evenimentul se încadrează în seria acțiunilor destinate informării publicului larg, pe care AM POCA le organizează anual pentru prezentarea progreselor înregistrate în cadrul POCA 2014-2020 și se va desfășura în conformitate cu prevederile Regulamentelor Parlamentului European și ale Consiliului Uniunii Europene.

Materialele și prezentările în cauză o să fie postate, ulterior evenimentului, pe site-ul oficial al AM POCA, www.poca.ro.

POCA beneficiază de o alocare financiară în valoare de 553,19 milioane euro din Fondul Social European pentru perioada 2014-2020.