15 august 2022

Evenimentul de prezentare a Raportului de activitate al ARACIS pe anul 2021

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) a organizat, în data de 27 iulie 2022, evenimentul de prezentare a Raportului de activitate al ARACIS pe anul 2021 şi sesiunea de consultare cu privire la Strategia agenţiei pentru perioada 2022 – 2026 şi la proiectul de Standarde referitoare la modul de desfăşurare a activităţilor de predare, învăţare, cercetare, aplicaţii practice şi evaluare, prin utilizarea unor resurse electronice, informatice şi de comunicaţii sincrone specifice. Evenimentul s-a desfăşurat cu sprijinul Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti.

Evenimentul s-a bucurat de prezenţa domnului Gigel Paraschiv, Secretar de stat la Ministerul Educaţiei (ME). La eveniment au participat peste 130 de persoane, respectiv reprezentanţi ai instituţiilor de învăţământ superior, cu atribuţii în domeniul asigurării calităţii, reprezentanţi ai Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP), Autorităţii Naţionale pentru Calificări (ANC), Centrului Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (CNRED), membri ai Consiliului şi ai aparatului tehnic al ARACIS.

În cadrul evenimentului, au fost prezentate Raportul de activitate al ARACIS pe anul 2021, Principalele direcţii strategice ale ARACIS pentru perioada 2022 – 2026, precum şi Proiectul de Standarde referitoare la modul de desfăşurare a activităţilor de predare, învăţare, cercetare, aplicaţii practice şi evaluare, prin utilizarea unor resurse electronice, informatice şi de comunicaţii sincrone specifice.

Participanţii au fost invitaţi să îşi expună punctul de vedere cu privire la aceste direcţii strategice şi să facă propuneri referitoare la alte obiective strategice pe care le consideră importante pentru Agenţie şi pentru sistemul de învăţământ superior din România.

În ceea ce priveşte proiectul de Standarde referitoare la modul de desfăşurare a activităţilor de predare, învăţare, cercetare, aplicaţii practice şi evaluare, prin utilizarea unor resurse electronice, informatice şi de comunicaţii sincrone specifice, consultarea publică a părţilor interesate în asigurarea calităţii în învăţământul superior a fost realizată de ARACIS în două etape. Într-o primă etapă, proiectul de Standarde a fost trimis către părţile interesate (federaţiile studenţeşti, instituţiile de învăţământ superior, consorţiile universitare, Consiliul Naţional al Rectorilor, ME, sindicatul cadrelor didactice, ANC), pentru formularea unor propuneri de modificare, iar a doua etapă s-a desfăşurat în cadrul sesiunii de consultare din data de 27 iulie 2022.

În perioada următoare, ARACIS va definitiva şi va face publice Strategia pentru perioada 2022 – 2026 şi Standardele referitoare la modul de desfăşurare a activităţilor de predare, învăţare, cercetare, aplicaţii practice şi evaluare, prin utilizarea unor resurse electronice, informatice şi de comunicaţii sincrone specifice.

Programul evenimentului şi prezentările din cadrul acestuia se regăsesc aici: https://www.aracis.ro/evenimentul-de-prezentare-a-raportului-de-activitate-al-aracis-pe-anul-2021-si-sesiunea-de-consultare-cu-privire-la-strategia-agentiei-pentru-perioada-2022-2026-si-la-proiectul-de-standarde-referito/

Bucureşti, 2 august 2022

Serviciul Relaţii Internaţionale, Implementare Proiecte, Comunicare şi Organizare Evenimente, ARACIS