27 octombrie 2021

Evenimentul EPC Talks Geopolitics, organizat de think-tank-ul European Policy Center (EPC)

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a participat joi, 6 mai 2021, la evenimentul EPC Talks Geopolitics, organizat de think-tank-ul European Policy Center (EPC), în calitate de invitat special al Preşedintelui Consiliului EPC, David O’Sullivan, fost ambasador al UE în SUA.

În cadrul intervenţiilor sale în dialogul cu David O’Sullivan, ministrul Bogdan Aurescu a realizat o analiză asupra mediului de securitate şi evoluţiilor geopolitice din regiunea Mării Negre, precum şi asupra priorităţilor ţării noastre în regiune şi a modalităţilor de promovare a acestora.

Şeful diplomaţiei române a evidenţiat rolul cooperării regionale la Marea Neagră, ca modalitate esenţială pentru consolidarea încrederii reciproce şi promovarea păcii, stabilităţii, prosperităţii şi securităţii în regiune. În context, a prezentat importanţa Organizaţiei Cooperării Economice la Marea Neagră (OCEMN), amintind că, în calitate de Preşedinţie-în-Exerciţiu a OCEMN în perioada ianuarie-decembrie 2020, România a contribuit la consolidarea cooperării economice şi dezvoltarea sustenabilă a regiunii extinse a Mării Negre, precum şi la facilitarea unui dialog autentic şi constructiv, în vederea avansării obiectivului central al OCEMN de atingere a prosperităţii comune, inclusiv printr-o mai bună conectivitate în cadrul regiunii. Şeful diplomaţiei române a reamintit că mandatul naţional de Preşedinţie-în-Exerciţiu, preluat la data de 1 ianuarie 2020, pentru semestrul I al anului, a fost extins, în condiţii excepţionale, până la 31 decembrie 2020, în scopul asigurării continuităţii preşedinţiilor-în-exerciţiu ale organizaţiei, conducând, astfel, la deblocarea unui impas instituţional, preşedinţia română a organizaţiei reuşind să obţină consensul şi asupra succesiunii următoarelor preşedinţii. Ministrul Bogdan Aurescu a evidenţiat, totodată, că recenta alegere a diplomatului român Lazăr Comănescu, fost ministru al afacerilor externe, în poziţia de Secretar General al OCEMN reprezintă o confirmare suplimentară a contribuţiei şi expertizei României pe dimensiunea cooperării regionale la Marea Neagră.

Totodată, şeful diplomaţiei române a prezentat cele mai importante rezultate ale reuniunii Trilateralei pe teme de securitate România-Polonia-Turcia, la nivel de miniştri ai afacerilor externe, găzduită la Bucureşti la 22-23 aprilie 2021, evidenţiind importanţa acestui format pentru coordonarea poziţiilor celor trei state în cadrul NATO, inclusiv pentru consolidarea posturii de descurajare şi apărare a NATO pe întreg Flancul Estic. A salutat, în context, adoptarea şi semnarea, pentru prima dată, a unei Declaraţii comune a celor trei miniştri de externe, care confirmă relevanţa şi angajamentul privind cooperarea în acest format. A amintit semnificaţia invitării la această reuniune, în premieră pentru acest format, a miniştrilor afacerilor externe din Georgia şi Ucraina, pentru a discuta evoluţiile de securitate îngrijorătoare de la Marea Neagră, fiind transmis astfel un mesaj puternic de sprijin pentru integritatea teritorială şi suveranitatea celor două state, în graniţele recunoscute internaţional, precum şi pentru aspiraţiile euro-atlantice ale acestora.

Ministrul român de externe a vorbit despre priorităţile României pentru Summitul NATO din 14 iunie 2021, cu accent pe evidenţierea importanţei securităţii şi stabilităţii la Marea Neagră pentru securitatea euroatlantică, precum şi pe necesitatea de a continua eforturile de consolidare a posturii de descurajare şi apărare a NATO în regiune. Totodată, a reiterat susţinerea activă a României pentru procesul de reflecţie strategică NATO 2030, coordonat de Secretarul General al NATO, şi relevanţa adoptării unui nou Concept Strategic al NATO, adaptat situaţiei de securitate actuale şi provocărilor cu care se confruntă aliaţii în prezent. Totodată, ministrul român a făcut referire la iniţiativa României de a înfiinţa şi găzdui un Centru Euro-Atlantic pentru Rezilienţă, dedicat statelor NATO, UE şi partenere.
Cu privire la evoluţiile politice şi de securitate din regiunea Mării Negre, ministrul Bogdan Aurescu a atras atenţia asupra problematicii conflictelor îngheţate/prelungite din regiune, care, prin natura lor, pot să devină active în orice moment, cu consecinţe nefaste pentru populaţia locală, prin existenţa lor fiind perpetuată o stare permanentă de tensiune şi instabilitate, cu privarea de drepturi fundamentale şi oportunităţi economico-sociale reale, dar şi pentru regiunea Mării Negre în ansamblu. Totodată, ministrul afacerilor externe a atras atenţia asupra provocărilor pe care aceste conflicte le aduc la adresa ordinii internaţionale bazate pe reguli şi la adresa tranziţiei democratice a statelor din vecinătatea UE, precum şi a securităţii europene şi euro-atlantice în sens larg. Având în vedere aceste consecinţe, ministrul român a reiterat apelul pentru implicarea consistentă a comunităţii internaţionale în procesul de soluţionare a acestor conflicte ce ameninţă stabilitatea în regiunea Mării Negre. A evidenţiat că aceste conflicte sunt utilizate ca pârghii de influenţă în regiune, pentru afectarea stabilităţii regionale şi a securităţii euroatlantice şi a accentuat că această temă trebuie menţinută în atenţia prioritară a tuturor organizaţiilor internaţionale relevante – UE, NATO şi altele. În acest sens, a amintit iniţiativa României de la finalul anului trecut, când şeful diplomaţiei române a semnat şi adresat, alături de alţi 10 omologi (din Bulgaria, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Suedia), o scrisoare Înaltului Reprezentant pentru Afaceri Externe şi Politica de Securitate, Josep Borrell, prin care a subliniat importanţa unei dezbateri ample asupra conflictelor prelungite la o reuniune viitoare a Consiliului Afaceri Externe/CAE, precum şi asupra modalităţilor de creştere a implicării şi influenţei UE în procesele politice vizând soluţionarea durabilă, sustenabilă, negociată a acestor conflicte. A arătat că aşteaptă cu interes reuniunea informală a CAE de tip Gymnich de la finalul lunii mai, în cadrul căreia va discuta alături de ceilalţi miniştri de externe ai UE tematica conflictelor îngheţate, cu accent pe mecanismele şi instrumentele concrete pe care UE le poate folosi pentru a contribui la soluţionarea acestor conflicte şi pentru a proiecta, în vecinătatea sa, în mod credibil, prosperitate, valori democratice şi securitate. În acest sens, ministrul Aurescu a reiterat că UE nu va putea deveni cu adevărat un actor global dacă nu va deveni influentă în propria sa vecinătate.

De asemenea, ministrul Bogdan Aurescu a evidenţiat caracterul consistent şi robust al Parteneriatului Strategic al României cu Statele Unite ale Americii, care este bazat pe încredere reciprocă, credibilitate, predictibilitate şi valori şi interese împărtăşite. A evidenţiat, totodată, oportunităţile de consolidare a acestuia în contextul noii Administraţii de la Washington. A amintit discuţiile recente purtate cu Secretarul de stat american Antony Blinken şi a evidenţiat, în context, viziunea împărtăşită cu privire la importanţa Mării Negre pentru securitatea transatlantică. A amintit că anul acesta se aniversează zece ani de la adoptarea Declaraţiei Comune privind Parteneriatul Strategic pentru Secolul XXI dintre România şi Statele Unite ale Americii şi de la intrarea în vigoare a Acordului privind amplasarea sistemului de apărare împotriva rachetelor balistice al Statelor Unite în România, documente de importanţă deosebită pentru cooperarea dintre cele două state.

Cu accent pe importanţa cooperării regionale, şeful diplomaţiei române a prezentat rolul şi relevanţa Iniţiativei celor Trei Mări, făcând referire la implicarea activă a României în promovarea proiectelor majore de infrastructură în regiunea Europei Centrale şi de Sud-Est şi importanţa cooperării europene şi transatlantice pentru avansarea acestei platforme, care contribuie la reducerea decalajelor şi creşterea convergenţei la nivel european. În context, a amintit că, pentru ţara noastră, este prioritară implementarea unor proiecte strategice de interconectare regională, precum Rail2Sea şi Via Carpathia.

Totodată, ministrul Aurescu a subliniat că România a promovat activ şi consecvent importanţa strategică a Mării Negre pentru stabilitatea regională şi europeană, inclusiv în timpul exercitării mandatului ţării noastre la Preşedinţia Consiliului Uniunii Europene. A amintit că, în mai 2019, ţările riverane şi Republica Moldova au aprobat două documente-cadru care fundamentează pe mai departe Sinergia Mării Negre (Politica UE pentru bazinul Mării Negre): Agenda maritimă comună şi Agenda strategică de cercetare şi inovare, subliniind că acestea ghidează, de asemenea, angajamentul politic, sectorial şi financiar al UE faţă de proiectele regionale ale Mării Negre. Astfel, ministrul român a evidenţiat că România, prin aceste acţiuni corelate, a facilitat un cadru pentru o cooperare regională mai puternică şi mai pragmatică, pe termen mediu şi lung, acordând mai multă substanţă Sinergiei Mării Negre.

Înregistrarea dezbaterii EPC cu ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu este disponibilă la: http://www.mae.ro/node/55603.