27 iunie 2022

Evidenţa persoanelor vaccinate împotriva COVID-19

Coronavirus Covid-19 Protection and Vaccine. Doctor drawing up solution from vaccine bottle and filling syringe injection for patient vaccination in medical clinic, Coronavirus in background

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Potrivit datelor puse la dispoziţia Comitetului Naţional de Coordonare a Activităţilor privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV) de către Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP-CNSCBT), prin aplicaţia Registrul Electronic Naţional al Vaccinărilor (RENV), care ţine evidenţa vaccinărilor, situaţia din ziua de 8 decembrie a.c., ora 17.00, este următoarea:

Persoane vaccinate:

Tip vaccin – Pfizer
Doze administrate în ultimele 24 ore
Doza I – 3.381
Doza a II-a – 10.290
Doza de rapel **** – 13.001
Total doze administrate din 27 decembrie 2020 – 11.612.819

Tip vaccin – Moderna*
Doze administrate în ultimele 24 ore
Doza I – 66
Doza a II -a – 267
Doza de rapel **** – 1.223
Total doze administrate din 27 decembrie 2020 – 926.832

Tip Vaccin – AstraZeneca**
Doze administrate în ultimele 24 ore
Doza I – 0
Doza a II-a – 0
Doza de rapel **** – 0
Total doze administrate din 27 decembrie 2020 – 852.030

Tip Vaccin – Johnson&Johnson***
Doze administrate în ultimele 24 ore
Doza I – 5.236
Doza a II-a – 0
Doza de rapel **** – 459
Total doze administrate din 27 decembrie 2020 – 1.862.731

Total doze administrate în ultimele 24 de ore Pfizer + Moderna + AstraZeneca + Johnson&Johnson – Doza I – 8.683
Total doze administrate în ultimele 24 de ore Pfizer + Moderna + AstraZeneca – Doza a II-a – 10.557
Total doze administrate în ultimele 24 de ore Pfizer + Moderna + AstraZeneca – Doza de rapel – 14.683

Total doze administrate în ultimele 24 de ore Pfizer+Moderna+AstraZeneca+Johnson&Johnson – Doza I + II + doza de rapel – 33.923
Total doze administrate din 27 decembrie 2020 – Pfizer + Moderna + AstraZeneca + Johnson&Johnson – 15.254.412

Tip vaccin – Pfizer
Total persoane vaccinate cu prima doză (1) – 5.127.290
Persoane vaccinate cu schema completă – 4.908.414
Persoane vaccinate cu doza de rapel – 1.577.110

Tip vaccin – Moderna*
Total persoane vaccinate cu prima doză (1) – 404.099
Persoane vaccinate cu schema completă – 395.086
Persoane vaccinate cu doza de rapel – 127.647

Tip Vaccin – AstraZeneca**
Total persoane vaccinate cu prima doză (1) – 433.254
Persoane vaccinate cu schema completă – 418.771
Persoane vaccinate cu doza de rapel – 5

Tip Vaccin – Johnson&Johnson***
Total persoane vaccinate cu prima doză (1) – 1.856.918
Persoane vaccinate cu schema completă – 1.856.918
Persoane vaccinate cu doza de rapel – 5.813a

Total persoane vaccinate cu prima doză (1) – Pfizer + Moderna + AstraZeneca + Johnson&Johnson – 7.821.561
Total persoane vaccinate cu schema completă – Pfizer + Moderna + AstraZeneca + Johnson&Johnson – 7.579.189
Total persoane vaccinate cu doza de rapel – Pfizer + Moderna + AstraZeneca + Johnson&Johnson – 1.710.575

RAPI

Tip vaccin – Pfizer
Reacţii adverse raportate în ultimele 24 de ore
Tip local – 3
Tip general – 9

Tip vaccin – Moderna*
Reacţii adverse raportate în ultimele 24 de ore
Tip local – 1
Tip general – 1

Tip vaccin – AstraZeneca**
Reacţii adverse raportate în ultimele 24 de ore
Tip local – 0
Tip general – 0

Tip vaccin – Johnson&Johnson***
Reacţii adverse raportate în ultimele 24 de ore
Tip local – 1
Tip general – 5

Total:
Tip local – Pfizer + Moderna +AstraZeneca + Johnson&Johnson – 5
Tip general – Pfizer + Moderna +AstraZeneca + Johnson&Johnson – 15

Tip vaccin – Pfizer
Total reacţii adverse
Tip local – 1.565
Tip general – 8.371

Tip vaccin – Moderna*
Total reacţii adverse
Tip local – 331
Tip general – 1.919

Tip vaccin – AstraZeneca**
Total reacţii adverse
Tip local – 138
Tip general – 6.033

Tip vaccin – Johnson&Johnson***
Total reacţii adverse
Tip local – 87
Tip general – 1.099

Total:
Tip local – Pfizer + Moderna + AstraZeneca + Johnson&Johnson – 2.121
Tip general – Pfizer + Moderna + AstraZeneca + Johnson&Johnson – 17.422

Total General
Pfizer – Reacţii adverse în ultimele 24 de ore Tip local + Tip general – 12
Moderna – Reacţii adverse în ultimele 24 de ore Tip local + Tip general – 2
AstraZeneca – Reacţii adverse în ultimele 24 de ore Tip local + Tip general – 0
Johnson&Johnson – Reacţii adverse în ultimele 24 de ore Tip local + Tip general – 6

Total general Pfizer + Moderna + AstraZeneca + Johnson&Johnson / Tip local + Tip general – 20

Total General
Pfizer – Total reacţii adverse Tip local + Tip general – 9.936
Moderna – Total reacţii adverse Tip local + Tip general – 2.250
AstraZeneca – Total reacţii adverse Tip local + Tip general – 6.171
Johnson&Johnson – Total reacţii adverse Tip local + Tip general – 1.186

Total general – Pfizer + Moderna +AstraZeneca + Johnson&Johnson / Tip local + Tip general – 19.543 //1,28/1000 doze administrate

Conform Rezumatului Caracteristicilor Produsului (RCP), reacţiile adverse raportate sunt enumerate în funcţie de următoarea convenţie privind frecvenţa:

– Foarte frecvente (mai mare sau egal 1/10) Frecvente (mai mare sau egal 1/100 şi mai mic 1/10);

– Mai puţin frecvente (mai mare sau egal 1/1.000 şi mai mic 1/100);

– Rare (mai mare sau egal 1/10000 şi mai mic 1/1.000);

– Foarte rare (mai mic 1/10.000).

Precizăm că programul centrelor de vaccinare se încheie la ora 20.00, motiv pentru care numărul vaccinărilor realizate în intervalul orar 17.00 – 20.00 va fi reflectat în raportarea din ziua următoare.

Menţionăm că 223 reacţii adverse sunt în curs de investigare.

Din cauza faptului că descărcarea datelor din platforma RENV pentru ultimele 24 ore, respectiv pentru întreaga perioadă a campaniei de vaccinare, nu se poate realiza simultan şi instantaneu, apar diferenţe privind numărul de doze administrate în ultimele 24 h. În intervalul de descărcare a datelor sunt înregistrate dozele administrate în această perioadă scurtă de timp.

(1) Prin introducerea în RENV a dozelor efectuate în afara României pentru persoanele care au o doză administrată în România (conform OUG 68/2021), numărul total al beneficiarilor vaccinaţi cu prima doză suferă modificări (scăderi), deoarece aceştia devin persoane vaccinate cu schema completă.

* Vaccinul Moderna se administrează din data de 4 februarie 2021;

** Vaccinul AstraZeneca se administrează din data de 15 februarie 2021;

*** Vaccinul Johnson&Johnson se administrează din data de 4 mai 2021 şi este în doză unică;

**** Doza de rapel se administrează din data de 28 septembrie 2021.

a Cuprinde vaccinările administrate cu Johnson&Johnson ca doză rapel, dar şi ca doză 2 în schema heterologă, ca urmare a actualizării rapoartelor în RENV.

Grupul de comunicare al CNCAV

Comitetul Naţional de Coordonare a Activităţilor privind Vaccinarea împotriva COVID-19 este un organism interministerial, fără personalitate juridică, în subordinea directă a Secretariatului General al Guvernului şi coordonarea prim-ministrului.

www.vaccinare-covid.gov.ro, #ROVaccinare

Website: https://vaccinare-covid.gov.ro/ Email: contact@vaccinare-covid.gov.ro