26 mai 2022

Evidenţa persoanelor vaccinate împotriva COVID-19

Coronavirus Covid-19 Protection and Vaccine. Doctor drawing up solution from vaccine bottle and filling syringe injection for patient vaccination in medical clinic, Coronavirus in background

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Potrivit datelor puse la dispoziţia Comitetului Naţional de Coordonare a Activităţilor privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV) de către Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP-CNSCBT), prin aplicaţia Registrul Electronic Naţional al Vaccinărilor (RENV), care ţine evidenţa vaccinărilor, situaţia din ziua de 27 decembrie a.c., ora 17.00, este următoarea:

Persoane vaccinate:

Tip vaccin – Pfizer
Doze administrate în ultimele 24 ore
Doza I – 1.624
Doza a II-a – 6.863
Doza de rapel **** – 8.776
Total doze administrate din 27 decembrie 2020 – 12.037.584

Tip vaccin – Moderna*
Doze administrate în ultimele 24 ore
Doza I – 86
Doza a II -a – 265
Doza de rapel **** – 948
Total doze administrate din 27 decembrie 2020 – 954.813

Tip Vaccin – AstraZeneca**
Doze administrate în ultimele 24 ore
Doza I – 0
Doza a II-a – 5
Doza de rapel **** – 0
Total doze administrate din 27 decembrie 2020 – 852.290

Tip Vaccin – Johnson&Johnson***
Doze administrate în ultimele 24 ore
Doza I – 2.587
Doza a II-a – 0
Doza de rapel **** – 243
Total doze administrate din 27 decembrie 2020 – 1.925.865

Total doze administrate în ultimele 24 de ore Pfizer + Moderna + AstraZeneca + Johnson&Johnson – Doza I – 4.297
Total doze administrate în ultimele 24 de ore Pfizer + Moderna + AstraZeneca – Doza a II-a – 7.133
Total doze administrate în ultimele 24 de ore Pfizer + Moderna + AstraZeneca – Doza de rapel – 9.967

Total doze administrate în ultimele 24 de ore Pfizer+Moderna+AstraZeneca+Johnson&Johnson – Doza I + II + doza de rapel – 21.397
Total doze administrate din 27 decembrie 2020 – Pfizer + Moderna + AstraZeneca + Johnson&Johnson – 15.770.552

Tip vaccin – Pfizer
Total persoane vaccinate cu prima doză (1) – 5.170.438
Persoane vaccinate cu schema completă – 5.058.908
Persoane vaccinate cu doza de rapel – 1.808.233

Tip vaccin – Moderna*
Total persoane vaccinate cu prima doză (1) – 405.359
Persoane vaccinate cu schema completă – 399.327
Persoane vaccinate cu doza de rapel – 150.127

Tip Vaccin – AstraZeneca**
Total persoane vaccinate cu prima doză (1) – 433.245
Persoane vaccinate cu schema completă – 419.037
Persoane vaccinate cu doza de rapel – 8

Tip Vaccin – Johnson&Johnson***
Total persoane vaccinate cu prima doză (1) – 1.913.978
Persoane vaccinate cu schema completă – 1.913.978
Persoane vaccinate cu doza de rapel – 11.887 a

Total persoane vaccinate cu prima doză (1) – Pfizer + Moderna + AstraZeneca + Johnson&Johnson – 7.923.020
Total persoane vaccinate cu schema completă – Pfizer + Moderna + AstraZeneca + Johnson&Johnson – 7.791.250
Total persoane vaccinate cu doza de rapel – Pfizer + Moderna + AstraZeneca + Johnson&Johnson – 1.970.255

RAPI

Tip vaccin – Pfizer
Reacţii adverse raportate în ultimele 24 de ore
Tip local – 0
Tip general – 4

Tip vaccin – Moderna*
Reacţii adverse raportate în ultimele 24 de ore
Tip local – 0
Tip general – 1

Tip vaccin – AstraZeneca**
Reacţii adverse raportate în ultimele 24 de ore
Tip local – 0
Tip general – 0

Tip vaccin – Johnson&Johnson***
Reacţii adverse raportate în ultimele 24 de ore
Tip local – 0
Tip general – 0

Total:
Tip local – Pfizer + Moderna +AstraZeneca + Johnson&Johnson – 0
Tip general – Pfizer + Moderna +AstraZeneca + Johnson&Johnson – 5

Tip vaccin – Pfizer
Total reacţii adverse
Tip local – 1.581
Tip general – 8.451

Tip vaccin – Moderna*
Total reacţii adverse
Tip local – 332
Tip general – 1.936

Tip vaccin – AstraZeneca**
Total reacţii adverse
Tip local – 138
Tip general – 6.033

Tip vaccin – Johnson&Johnson***
Total reacţii adverse
Tip local – 96
Tip general – 1.122

Total:
Tip local – Pfizer + Moderna + AstraZeneca + Johnson&Johnson – 2.147
Tip general – Pfizer + Moderna + AstraZeneca + Johnson&Johnson – 17.542

Total General
Pfizer – Reacţii adverse în ultimele 24 de ore Tip local + Tip general – 4
Moderna – Reacţii adverse în ultimele 24 de ore Tip local + Tip general – 1
AstraZeneca – Reacţii adverse în ultimele 24 de ore Tip local + Tip general – 0
Johnson&Johnson – Reacţii adverse în ultimele 24 de ore Tip local + Tip general – 0

Total general Pfizer + Moderna + AstraZeneca + Johnson&Johnson / Tip local + Tip general – 5

Total General
Pfizer – Total reacţii adverse Tip local + Tip general – 10.032
Moderna – Total reacţii adverse Tip local + Tip general – 2.268
AstraZeneca – Total reacţii adverse Tip local + Tip general – 6.171
Johnson&Johnson – Total reacţii adverse Tip local + Tip general – 1.218

Total general – Pfizer + Moderna +AstraZeneca + Johnson&Johnson / Tip local + Tip general – 19.689 // 1,25 /1000 doze administrate

Conform Rezumatului Caracteristicilor Produsului (RCP), reacţiile adverse raportate sunt enumerate în funcţie de următoarea convenţie privind frecvenţa:

– Foarte frecvente (mai mare sau egal 1/10) Frecvente (mai mare sau egal 1/100 şi mai mic 1/10);

– Mai puţin frecvente (mai mare sau egal 1/1.000 şi mai mic 1/100);

– Rare (mai mare sau egal 1/10000 şi mai mic 1/1.000);

– Foarte rare (mai mic 1/10.000).

Precizăm că programul centrelor de vaccinare se încheie la ora 20.00, motiv pentru care numărul vaccinărilor realizate în intervalul orar 17.00 – 20.00 va fi reflectat în raportarea din ziua următoare.

Menţionăm că 224 reacţii adverse sunt în curs de investigare; nu au fost raportate cazuri severe.

Din cauza faptului că descărcarea datelor din platforma RENV pentru ultimele 24 ore, respectiv pentru întreaga perioadă a campaniei de vaccinare, nu se poate realiza simultan şi instantaneu, apar diferenţe privind numărul de doze administrate în ultimele 24 h. În intervalul de descărcare a datelor sunt înregistrate dozele administrate în această perioadă scurtă de timp.

(1) Prin introducerea în RENV a dozelor efectuate în afara României pentru persoanele care au o doză administrată în România (conform OUG 68/2021), numărul total al beneficiarilor vaccinaţi cu prima doză suferă modificări (scăderi), deoarece aceştia devin persoane vaccinate cu schema completă.

* Vaccinul Moderna se administrează din data de 4 februarie 2021;

** Vaccinul AstraZeneca se administrează din data de 15 februarie 2021;

*** Vaccinul Johnson&Johnson se administrează din data de 4 mai 2021 şi este în doză unică;

**** Doza de rapel se administrează din data de 28 septembrie 2021.

a Cuprinde vaccinările administrate cu Johnson&Johnson ca doză rapel, dar şi ca doză 2 în schema heterologă, ca urmare a actualizării rapoartelor în RENV.

Grupul de comunicare al CNCAV

Comitetul Naţional de Coordonare a Activităţilor privind Vaccinarea împotriva COVID-19 este un organism interministerial, fără personalitate juridică, în subordinea directă a Secretariatului General al Guvernului şi coordonarea prim-ministrului.

www.vaccinare-covid.gov.ro, #ROVaccinare

Website: https://vaccinare-covid.gov.ro/ Email: contact@vaccinare-covid.gov.ro