30 iunie 2022

Evidenţa persoanelor vaccinate împotriva COVID-19

Coronavirus Covid-19 Protection and Vaccine. Doctor drawing up solution from vaccine bottle and filling syringe injection for patient vaccination in medical clinic, Coronavirus in background

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Actualizare zilnică (17/01) – evidenţa persoanelor vaccinate împotriva COVID-19

Potrivit datelor puse la dispoziţia Comitetului Naţional de Coordonare a Activităţilor privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV) de către Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP-CNSCBT), prin aplicaţia Registrul Electronic Naţional al Vaccinărilor (RENV), care ţine evidenţa vaccinărilor, situaţia din ziua de 17 ianuarie a.c., ora 17.00, este următoarea:

Persoane vaccinate:

Tip vaccin – Pfizer
Doze administrate în ultimele 24 ore
Doza I – 2.182
Doza a II-a – 2.496
Doza de rapel **** – 8.778
Total doze administrate din 27 decembrie 2020 – 12.388.806

Tip vaccin – Moderna*
Doze administrate în ultimele 24 ore
Doza I – 76
Doza a II -a – 110
Doza de rapel **** – 726
Total doze administrate din 27 decembrie 2020 – 981.901

Tip Vaccin – AstraZeneca**
Doze administrate în ultimele 24 ore
Doza I – 0
Doza a II-a – 1
Doza de rapel **** – 4
Total doze administrate din 27 decembrie 2020 – 852.347

Tip Vaccin – Johnson&Johnson***
Doze administrate în ultimele 24 ore
Doza I – 2.180
Doza a II-a – 0
Doza de rapel **** – 410
Total doze administrate din 27 decembrie 2020 – 1.992.742

Total doze administrate în ultimele 24 de ore Pfizer + Moderna + AstraZeneca + Johnson&Johnson – Doza I – 4.438
Total doze administrate în ultimele 24 de ore Pfizer + Moderna + AstraZeneca – Doza a II-a – 2.607
Total doze administrate în ultimele 24 de ore Pfizer + Moderna + AstraZeneca – Doza de rapel – 9.918

Total doze administrate în ultimele 24 de ore Pfizer+Moderna+AstraZeneca+Johnson&Johnson – Doza I + II + doza de rapel – 16.963
Total doze administrate din 27 decembrie 2020 – Pfizer + Moderna + AstraZeneca + Johnson&Johnson – 16.215.796

Tip vaccin – Pfizer
Total persoane vaccinate cu prima doză (1) – 5.215.806
Persoane vaccinate cu schema completă – 5.129.383
Persoane vaccinate cu doza de rapel – 2.043.614

Tip vaccin – Moderna*
Total persoane vaccinate cu prima doză (1) – 406.851
Persoane vaccinate cu schema completă – 402.173
Persoane vaccinate cu doza de rapel – 172.877

Tip Vaccin – AstraZeneca**
Total persoane vaccinate cu prima doză (1) – 433.229
Persoane vaccinate cu schema completă – 419.105
Persoane vaccinate cu doza de rapel – 13

Tip Vaccin – Johnson&Johnson***
Total persoane vaccinate cu prima doză (1) – 1.972.313
Persoane vaccinate cu schema completă – 1.972.313
Persoane vaccinate cu doza de rapel – 20.429 a

Total persoane vaccinate cu prima doză (1) – Pfizer + Moderna + AstraZeneca + Johnson&Johnson – 8.028.199
Total persoane vaccinate cu schema completă – Pfizer + Moderna + AstraZeneca + Johnson&Johnson – 7.922.974
Total persoane vaccinate cu doza de rapel – Pfizer + Moderna + AstraZeneca + Johnson&Johnson – 2.236.933

RAPI

Tip vaccin – Pfizer
Reacţii adverse raportate în ultimele 24 de ore
Tip local – 1
Tip general – 2

Tip vaccin – Moderna*
Reacţii adverse raportate în ultimele 24 de ore
Tip local – 0
Tip general – 0

Tip vaccin – AstraZeneca**
Reacţii adverse raportate în ultimele 24 de ore
Tip local – 0
Tip general – 0

Tip vaccin – Johnson&Johnson***
Reacţii adverse raportate în ultimele 24 de ore
Tip local – 0
Tip general – 0

Total:
Tip local – Pfizer + Moderna +AstraZeneca + Johnson&Johnson – 1
Tip general – Pfizer + Moderna +AstraZeneca + Johnson&Johnson – 2

Tip vaccin – Pfizer
Total reacţii adverse
Tip local – 1.594
Tip general – 8.521

Tip vaccin – Moderna*
Total reacţii adverse
Tip local – 332
Tip general – 1.952

Tip vaccin – AstraZeneca**
Total reacţii adverse
Tip local – 138
Tip general – 6.034

Tip vaccin – Johnson&Johnson***
Total reacţii adverse
Tip local – 101
Tip general – 1.139

Total:
Tip local – Pfizer + Moderna + AstraZeneca + Johnson&Johnson – 2.165
Tip general – Pfizer + Moderna + AstraZeneca + Johnson&Johnson – 17.646

Total General
Pfizer – Reacţii adverse în ultimele 24 de ore Tip local + Tip general – 3
Moderna – Reacţii adverse în ultimele 24 de ore Tip local + Tip general – 0
AstraZeneca – Reacţii adverse în ultimele 24 de ore Tip local + Tip general – 0
Johnson&Johnson – Reacţii adverse în ultimele 24 de ore Tip local + Tip general – 0

Total general Pfizer + Moderna + AstraZeneca + Johnson&Johnson / Tip local + Tip general – 3

Total General
Pfizer – Total reacţii adverse Tip local + Tip general – 10.115
Moderna – Total reacţii adverse Tip local + Tip general – 2.284
AstraZeneca – Total reacţii adverse Tip local + Tip general – 6.172
Johnson&Johnson – Total reacţii adverse Tip local + Tip general – 1.240

Total general – Pfizer + Moderna +AstraZeneca + Johnson&Johnson / Tip local + Tip general – 19.811 // 1,22 /1000 doze administrate

Conform Rezumatului Caracteristicilor Produsului (RCP), reacţiile adverse raportate sunt enumerate în funcţie de următoarea convenţie privind frecvenţa:

– Foarte frecvente (mai mare sau egal 1/10) Frecvente (mai mare sau egal 1/100 şi mai mic 1/10);

– Mai puţin frecvente (mai mare sau egal 1/1.000 şi mai mic 1/100);

– Rare (mai mare sau egal 1/10000 şi mai mic 1/1.000);

– Foarte rare (mai mic 1/10.000).

Precizăm că programul centrelor de vaccinare se încheie la ora 20.00, motiv pentru care numărul vaccinărilor realizate în intervalul orar 17.00 – 20.00 va fi reflectat în raportarea din ziua următoare.

Menţionăm că 232 reacţii adverse sunt în curs de investigare.

Din cauza faptului că descărcarea datelor din platforma RENV pentru ultimele 24 ore, respectiv pentru întreaga perioadă a campaniei de vaccinare, nu se poate realiza simultan şi instantaneu, apar diferenţe privind numărul de doze administrate în ultimele 24 h. În intervalul de descărcare a datelor sunt înregistrate dozele administrate în această perioadă scurtă de timp.

(1) Prin introducerea în RENV a dozelor efectuate în afara României pentru persoanele care au o doză administrată în România (conform OUG 68/2021), numărul total al beneficiarilor vaccinaţi cu prima doză suferă modificări (scăderi), deoarece aceştia devin persoane vaccinate cu schema completă.

* Vaccinul Moderna se administrează din data de 4 februarie 2021;

** Vaccinul AstraZeneca se administrează din data de 15 februarie 2021;

*** Vaccinul Johnson&Johnson se administrează din data de 4 mai 2021 şi este în doză unică;

**** Doza de rapel se administrează din data de 28 septembrie 2021.

a Cuprinde vaccinările administrate cu Johnson&Johnson ca doză rapel, dar şi ca doză 2 în schema heterologă, ca urmare a actualizării rapoartelor în RENV.

Grupul de comunicare al CNCAV

Comitetul Naţional de Coordonare a Activităţilor privind Vaccinarea împotriva COVID-19 este un organism interministerial, fără personalitate juridică, în subordinea directă a Secretariatului General al Guvernului şi coordonarea prim-ministrului.

www.vaccinare-covid.gov.ro, #ROVaccinare

Website: https://vaccinare-covid.gov.ro/ Email: contact@vaccinare-covid.gov.ro