13 aprilie 2021

Evoluţii privind Strategia culturală a municipiului Constanţa 2021-2031

Distribuie pe rețelele tale sociale:

După debutul procesului de elaborare a Strategiei Culturale a municipiului Constanţa 2021-2031 (15 Ianuarie 2021), desfăşurarea, în ianuarie-februarie a.c., a primelor două reuniuni tematice publice cu reprezentanţii instituţiilor de cultură şi operatorii culturali independenţi, precum şi colectarea, în perioada ianuarie-martie a.c., a propunerilor mediilor culturale locale privind îmbunătăţirea performanţelor domeniului cultural în municipiu, a fost constituit Grupul executiv de lucru al Strategiei, a cărui prioritate absolută o reprezintă pregătirea, coroborarea, editarea, discutarea şi convenirea textului documentului.

Componenţa actuală a Grupului executiv de lucru (în ordine alfabetică) este următoarea: dr. Corina-Mihaela Apostoleanu, manager interimar, Biblioteca Judeţeană „Ioan N. Roman” Constanţa, reprezentantul instituţiei; prof. dr. habil. Ioan Ardelean, reprezentant al Facultăţii de Arte, Universitatea „Ovidius” Constanţa, domeniul Muzică; Ionuţ Barbu, preşedintele Federaţiei Organizaţiilor Neguvernamentale de Tineret din Constanţa, managerul proiectului „Constanţa – Capitala Tineretului din România”; dr. Adrian Bîlbă, director general, Complexul Muzeal de Stiinţe ale Naturii Constanţa, reprezentantul instituţiei; Aurelian Broască, filiala Constanţa a Uniunii Artiştilor Plastici din România; prof. dr. habil. Marina Cap-Bun, Şcoala Doctorală de Ştiinţe Umaniste, domeniul Filologie, Universitatea „Ovidius” Constanţa; prof. univ. dr. Valentin Ciorbea, Şcoala Doctorală de Ştiinţe Umaniste, domeniul Istorie, Universitatea „Ovidius” Constanţa; conf. univ. dr. Daniel-Valentin Citirigă, Facultatea de Istorie şi Ştiinţe Politice, Universitatea „Ovidius” Constanţa; Dan Cojocaru, Centrul Multifuncţional Educativ pentru Tineret „Jean Constantin”; dr. Delia Roxana Cornea, muzeograf, Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa; dr. Lavinia Dumitraşcu, cercetător ştiinţific, Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa, preşedintele filialei Constanţa a Societăţii de Ştiinţe Istorice din România; Ovidiu Dunăreanu, ex-preşedinte al Uniunii Scriitorilor din România – filiala Dobrogea, redactor-şef al publicaţiei „Ex Ponto”; conf. dr. Ovidiu Felipov, reprezentant al Facultăţii de Arte, Universitatea „Ovidius” Constanţa, domeniul Arte vizuale; dr. ec. Ion Dănuţ Jugănaru, director general, Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa / CCINA, reprezentantul instituţiei; conf. univ. dr. Aurelia Lăpuşan, reprezentantul Centrului Cultural Judeţean Constanţa „Teodor T. Burada”; dr. Maria Magiru, managerul Muzeului de Artă Populară, reprezentantul instituţiei; Liviu Manolache, Teatrul de Stat Constanţa; prof. univ. dr. habil. Angelo Mitchievici, preşedintele Uniunii Scriitorilor din România – filiala Dobrogea, reprezentantul Universităţii „Ovidius” Constanţa; Constantin Aurel Mototolea, director interimar, manager al Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa, reprezentantul instituţiei; prof. Marinela-Natalia Mrejeru, inspector şcolar, Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa, reprezentant al instituţiei; Irina Nicolae, consilier principal, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Constanţa, reprezentantul instituţiei; prof. dr. Radu Niculescu, reprezentant al Facultăţii de Arte, Universitatea „Ovidius” Constanţa, domeniul Teatru şi artele spectacolului; arhitect Dan Niţescu, director onorific, Asociaţia Localităţilor şi Zonelor Istorice şi de Artă din România / ALZIAR, reprezentantul instituţiei; Bogdan Constantin Papacostea, fost redactor-şef al „Revistei Tomis”; dr. Leila Rus Pîrvan, manager interimar al Muzeului de Artă Constanţa, reprezentantul instituţiei; drd. Florentin Sârbu, filiala Constanţa a Uniunii Artiştilor Plastici din România; prof. Florian Stoica, inspector şcolar, Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa, reprezentant al instituţiei; Erwin Şimşensohn, director general, managerul Teatrului de Stat Constanţa, reprezentantul instituţiei; prof. univ. dr. Daniela Ţurcanu-Caruţiu, Institutul de Ştiinţă, Cultură şi Spiritualitate, Universitatea „Ovidius” Constanţa; Marian Ţuţuianu, consilier tineret, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa, reprezentantul instituţiei; dr. Alina-Ioana Vasiliu, consultant artistic, Teatrul de Stat Constanţa; Daniela Vlădescu, manager, Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski” Constanţa.

Componenţa grupului executiv poate fi modificată ulterior prin adăugarea altor membri. În perioada imediat următoare se va constitui şi un Grup consultativ al Strategiei, prin înscrierea voluntară în Grup a reprezentanţilor domeniului cultural local şi domeniilor conexe (inclusiv operatorii culturali independenţi, reprezentanţi ai minorităţilor etnice, reprezentanţi ai elevilor etc.). Coordonatorul Strategiei încurajează înscrierea voluntară a doritorilor în Grupul consultativ, pentru o reprezentare cât mai largă a propunerilor acestora în viitorul document strategic şi îi invită pe aceştia să participe în mod activ la procesul de elaborare a Strategiei, în calitate de membri ai Grupului consultativ; doritorii se pot înscrie în grupul menţionat până la 15 aprilie a.c., transmiţând în acest sens o scrisoare de intenţie pe adresa coordonatorului Strategiei, dorin.popescu@primaria-constanta.ro.

Prima reuniune de lucru a Grupului executiv va avea loc luni, 12 aprilie a.c., în format online; în cadrul acesteia se vor discuta, prioritar, aspecte privind conţinuturile documentului şi metodologia de elaborare a acestuia.

Membrii Grupului executiv vor transmite până la data de 15 mai 2021 contribuţii scrise de evaluare pe următoarele teme/subiecte prioritare: diagnoza stării actuale a vieţii culturale în municipiul Constanţa – evaluări analitice şi descriptive, indicatori statistici etc.; puncte tari şi puncte slabe ale domeniului cultural în municipiul Constanţa; axele prioritare ale Strategiei culturale; programele şi proiectele culturale strategice pentru următorii 10 ani, cu fundamentarea propunerilor (scurtă descriere, motivarea selecţiei, fondurile necesare estimate, organizatori şi parteneri prezumtivi, sprijinul logistic suplimentar, disponibilitatea personală sau instituţională de implicare în proiect/program, amploarea şi impactul programului/proiectului, alte detalii utile); propuneri şi recomandări privind îmbunătăţirea performanţelor domeniului cultural în municipiul Constanţa. Coordonatorul Strategiei va integra/corobora conţinuturile primite şi va elabora, pe baza acestora, un prim proiect al documentului, care va fi prezentat şi discutat în cadrul celei de-a doua sesiuni de lucru a Grupului executiv, care va avea loc în prima decadă a lunii iunie 2021.

Toţi cetăţenii municipiului Constanţa interesaţi de formularea unor propuneri şi recomandări privind conţinuturile Strategiei (prioritar propuneri de îmbunătăţire a performanţelor domeniului cultural în municipiul Constanţa) pot trimite în continuare propunerile şi recomandările respective pe adresa coordonatorului Strategiei culturale – dorin.popescu@primaria-constanta.ro.

Compartimentul comunicare şi mass media al Primăriei Municipiului Constanţa