24 ianuarie 2022

Execuţia lucrărilor din bani europeni pentru extinderea infrastructurii zonei blocurilor 100 din municipiul Alexandria va fi demarată

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Vă aducem la cunoştinţă publică faptul că vom demara execuţia lucrărilor aferente obiectivului de investiţii „Îmbunătăţirea condiţiilor infrastructurale pentru comunitatea din zona blocurilor 100 din Municipiul Alexandria”.

Proiectul este finanţat din fonduri europene prin Axa Prioritară 4 – Sprijinirea Dezvoltării Durabile, Prioritatea de investiţii 4.3 – Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică şi socială a comunităţilor defavorizate din regiunile urbane şi rurale, Obiectivul Specific 4.3 – Îmbunătăţirea regenerării fizice, economice şi sociale a comunităţii marginalizate în municipiile reşedinţa de judeţ din România, Cod SMIS: 127991.

Zona care va fi supusă execuţiei lucrărilor pentru îmbunătăţirea, modernizarea şi extinderea infrastructurii zonei blocurilor 100 din municipiul Alexandria este zona delimitată de străzile 1 Mai, Fraţii Goleşti, Alexandru Ghica şi Cuza Vodă, zona care cuprinde 14 blocuri (100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113).

Obiectivul general al acestui proiect este îmbunătăţirea condiţiilor infrastructurale deja existente (sisteme canalizare, suprafaţă carosabilă, reţele iluminat şi sistem de canalizare) dar şi realizarea unor spaţii de recreere urbană, care să îndeplinească normele legale, astfel încât această investiţie să conducă la: îmbunătăţirea, modernizarea şi extinderea infrastructurii zonei blocurilor 100 din municipiul Alexandria.

Obiectivele specifice ale proiectului:
– modernizarea acceselor carosabile, prin refacerea integrală a infrastructurii rutiere în perioada de implementare a proiectului;
– refacerea şi extinderea trotuarelor în corelare cu modernizarea acceselor carosabile, pentru facilitarea şi creşterea siguranţei traficului pietonal în perioada de implementare a proiectului;
– realizarea unei suprafeţe ecologice;
– realizarea unei reţele de canalizare pluvială care va facilita preluarea şi evacuarea apelor provenite din precipitaţii în zona marginalizată ce face obiectul prezentului proiect, în perioada de implementare a proiectului;
– modernizarea reţelei de iluminat stradal cu scopul creşterii siguranţei şi confortul comunităţii din zona blocurilor 100, ce se realiza prin prezentul proiect;
– realizarea unui spaţiu de joacă pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 0-3 ani, respectiv 3-12 ani şi a unei zone de recreere urbană (zonă de agreement cu loc de joacă pentru copii şi un spaţiu de recreere urbană), în vederea regenerării fizice şi sociale din zona blocurilor 100, propuse a fi realizate prin prezentul proiect;
– amenajarea de spaţii verzi adiacente blocurilor.

Contractul de execuţie lucrări în valoare de 2.949.810,18 lei, fără T.V.A. a fost atribuit operatorului economic S.C. METROPOLITAN ACTIV CONSTRUCT S.R.L.

Întocmit,
Vîrban Liliana