Publicat: 22 Ianuarie, 2014 - 20:48
Share

Guvernul a aprobat, miercuri, o hotărâre privind Memorandumul de Înțelegere încheiat între statul român și The Rompetrol Group N.V semnat la București pe 15 februarie anul trecut.

"Guvernul a aprobat Hotărârea prin care se sting, pe cale amiabilă şi reciproc avantajos, litigiile aflate pe rolul instanţelor de judecată dintre Ministerul Finanţelor Publice şi The Rompetrol Group N.V. De asemenea, The Rompetrol Group N.V. se angajează ferm să achiziţioneze un număr de acţiuni emise de Societatea "Rompetrol Rafinare" S.A. Constanţa, reprezentând 26,6959 % din capitalul social în schimbul a 200 milioane dolari SUA şi obligaţia corelativă a părţii române de a oferi spre vânzare aceste acţiuni.Totodată se reglementează principiile referitoare la înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea unui fond de investiţii în sectorul energetic sub forma unei societăţi pe acţiuni la care aportul The Rompetrol Group N.V. va fi de 150 milioane dolari SUA şi o cotă de participare la capital de 80%, statul român urmând să deţină o participaţie de 20%", se informează secretariatul Guvernului.

Guvernul susţine în comunicatul citat că "a aprobat această Hotărâre prin care se sting, pe cale amiabilă și reciproc avantajos, litigiile aflate pe rolul instanțelor de judecată dintre Ministerul Finanțelor Publice și The Rompetrol Group N.V".

"The Rompetrol Group N.V. se angajează ferm să achiziționeze un număr de acțiuni emise de Societatea „Rompetrol Rafinare” S.A. Constanța, reprezentând 26,6959 % din capitalul social în schimbul a 200 milioane dolari SUA și obligația corelativă a părții române de a oferi spre vânzare aceste acțiuni. The Rompetrol Group (80%) şi statul roman (20%) vor constitui un fond, organizat sub forma unei societăţi pe acţiuni având ca obiect realizarea de investiţii în proiecte energetice în România. Structura acţionariatului Fondului va fi menţinută pe o perioadă de 5 ani", afirmă Guvernul în comunicat.

Potrivit Executivului, "Fondul va fi finanţat din două surse principale:
- finanţare directă a The Rompetrol Grup N.V. prin asigurarea unei capitalizări graduale a Fondului, în decursul unei perioade investiţionale de 7 ani şi pe măsura identificării proiectelor în valoare de 150 de milioane dolari SUA din care se va achita şi contribuţia statului român aferentă participaţiei de 20% în Fond, respectiv 30 milioane dolari SUA
- finanţare atrasă de fond de la terţi în baza unui grad de îndatorare datorii-capital propriu de maxim 4:1".

"Se estimează că Fondul va realiza investiţii în suma de aproximativ 1 miliard dolari SUA în funcţie de condiţiile pieţei.
Există obligația statului român de a păstra pe o perioadă de 3 ani o participație nediluată de 18% din capitalul social al Societății „Rompetrol Rafinare” S.A. Constanța, respectiv diferența dintre întreg pachetul de acțiuni deținut de statul român și pachetul de 26,6959 % din capitalul social care urmează să facă obiectul unei proceduri de privatizare la care să participe The Rompetrol Group N.V", se mai precizează în comunicatul citat.