Publicat: 4 August, 2017 - 12:30
Share
– Rezultatul demersurilor Avocatului Poporului

Executivul a adoptat Hotărârea de Guvern nr. 447 din 30 iunie 2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de acordare, utilizare și control al compensațiilor reprezentând contravaloarea produselor pe care proprietarii nu le recoltează, datorită funcțiilor de protecție stabilite prin amenajamente silvice care determină restricții în recoltarea de masă lemnoasă. Valoarea totală maximă aferentă schemei pentru perioada 2017-2020 este de 285 milioane lei și se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat cu această destinație Ministerului Apelor și Pădurilor, iar valoarea totală maximă aferentă anului 2017 este de 19 milioane lei.

Adoptarea actului normativ este rezultatul numeroaselor demersuri întreprinse de către Avocatul Poporului, pe parcursul a aproape 2 ani, pe lângă Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Șeful Cancelariei Prim-Ministrului și Premierul României, după primirea, în luna noiembrie 2015, a unui memoriu, în care o petentă reclama faptul că nu au fost aprobate Normele metodologice de acordare, utilizare și control al sumelor anuale prevăzute la art. 99 alin. (1) din Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic, republicată.