Publicat: 30 Iunie, 2015 - 10:38
Share

Pe parcursul anilor 2010 și 2011 au fost înregistrate progrese în angajarea explicită a instituțiilor europene de a aborda excluziunea rromilor. Declarația de la Strasbourg a Consiliului Europei cu privire la rromi, precum și cadrul Uniunii Europene pentru Strategiile naționale de integrare a rromilor până în anul 2020 reprezintă un puternic imbold politic de a se lua măsuri concrete în această direcție.

Chiar dacă pe alocuri anevoioasă, integrarea rromilor este cât se poate de posibilă și firească. Este important ca țintele stabilite să acopere cele patru obiective ale Uniunii Europene referitoare la integrarea rromilor, legate de accesul la educație, ocupare, servicii de sănătate și locuire.

În cele ce urmează, oferim câteva exemple de bune practici privind integrarea rromilor din Europa: organizația ADIE din Franța și programul ACCEDER din Spania.

Asociația pentru Dreptul la Inițiativa Economică (ADIE) este o organizație neguvernamentală franceza, înființată în anul 1988. ADIE oferă micro-finanțări și consultanță persoanelor care provin din grupuri supuse riscului de excludere socială, dornice să-și dezvolte propria afacere. Împrumuturile acordate nu depășesc suma de 3000 euro, 90 % din acestea fiind returnate organizației de către beneficiari.

ADIE este una dintre cele mai mari instituții de microfinanțare

Din Europa și un exemplu de bună practica privind ocuparea forței de muncă a grupurilor vulnerabile, printre care se numără și persoanele de etnie rromă.

Programul ACCEDER din Spania a fost identificat ca fiind printre cele mai de succes programe care vizează promovarea ocupării forței de muncă a rromilor din Europa.

ACCEDER este un program de orientare pe piața muncii pe termen lung, concentrat pe ocuparea forței de muncă salariată și completarea intervențiilor cu alte măsuri sociale complementare care să susțină accesul la piața forței de muncă.

Programul se impune prin capacitatea de promovare a accesului persoanelor de etnie rromă la locuri de muncă prin construirea/ consolidarea capacităților de muncă concomitent cu medierea cu potențialii angajatori.

În cadrul programului exista încheiate acorduri de colaborare cu nenumărate firme —  inclusiv cu marile supermarketuri din Spania — unde viitorul angajator furnizează formarea profesională specifică chiar la locul de muncă.

Cursurile sunt alese în funcție de existența oportunităților de angajare imediate, printre acestea enumerându-se: servicii personale și dedicate comunității (îngrijire, curățenie, întreținere, etc), catering, comerț, securitate, casieri, măcelari etc. Cele mai multe contracte de muncă obținute au fost în sectorul serviciilor (71 %), urmate de industrie și construcții.

Nucleul metodologiei programului consta în oferirea de oportunități de angajare pentru tineri și pentru persoanele cu șanse mai mari de succes pe piața muncii. Prin atingerea unei rate ridicate de succes la angajare, cu 'cei mai de succes rromi', programul a deschis ușile angajatorilor și pentru alte persoane de etnie rromă care urmează să fie angajate.

Succesul programului este asigurat inclusiv de campaniile de informare și de conștientizare asupra importanței angajării în munca a rromilor, precum și de sensibilizare a opiniei publice privind combaterea prejudecăților și contestarea stereotipurilor/

Comunicat de presă - Programul ACCEDER