Publicat: 1 Iulie, 2013 - 20:30

Comisia Europeană a publicat primul studiu menit să evalueze succesul celor două strategii macroregionale ale UE și să facă recomandări pentru viitor. Strategiile UE privind regiunea Dunării și regiunea Mării Baltice, care vizează peste 20 de țări din UE și din afara ei, au promovat un model unic de cooperare, bazat pe principiul conform căruia provocările comune cu care se confruntă anumite regiuni - indiferent dacă acestea sunt legate de mediu, economie sau securitate - sunt abordate cel mai bine la nivel colectiv, astfel încât este de la sine înțeles ca statele implicate să planifice împreună repartizarea optimă a fondurilor disponibile.

Comentând pe marginea raportului, comisarul UE pentru politica regională, Johannes Hahn, a declarat: „Studiul publicat astăzi demonstrează clar valoarea strategiilor noastre macroregionale. Intensificarea cooperării în cadrul acestor strategii a dus literalmente la apariția de sute de noi proiecte, precum și rețele în regiunea Dunării și în regiunea Mării Baltice. Mai presus de toate, participanții sunt de părere că această cooperare - inclusiv cu statele care nu sunt membre ale UE - a fost consolidată semnificativ.”

„Însă, dacă dorim să asigurăm un succes durabil, abordarea trebuie să fie elementul central al planurilor de politică guvernamentale și regionale - în special în ceea ce privește elaborarea de noi programe și proiecte pentru următoarea perioadă financiară - și să dispună de resurse suficiente. Avem nevoie de o responsabilizare sporită a înseși regiunilor, pentru a se ajunge la un proces decizional mai clar și la o mai mare vizibilitate.”

În ceea ce privește noile strategii, comisarul Hahn a adăugat: „Strategiile existente oferă învățăminte utile pentru eventualele noi macroregiuni. Înainte de lansarea oricărei noi strategii, ar trebui să analizăm atent care sunt obiectivele acesteia, ce valoare adăugată poate ea aduce și care vor fi resursele de care va dispune. Experiența ne arată că este util să ne concentrăm inițial pe un număr limitat de priorități. Desigur, fiecare regiune este unică și noile macroregiuni pot recurge la noi abordări în vederea intensificării cooperării”.

Raportul oferă o apreciere în mare parte pozitivă asupra strategiilor existente până în prezent. Acesta pune accentul pe modul în care respectivele strategii au pus bazele a sute de noi proiecte și au contribuit la formularea de obiective de politică comune în domenii de importanță vitală pentru regiunile implicate. Abordarea macroregională a condus, de asemenea, la numeroase inițiative și rețele comune, precum și la luarea de decizii politice la nivel colectiv.

După cum se arată în raport, cooperarea dintre țările UE participante și țările vecine din afara UE a fost consolidată semnificativ, acest fapt ducând la o utilizare mai eficientă a resurselor disponibile.

Însă raportul reamintește guvernelor necesitatea unui angajament politic și a includerii strategiilor pe lista de priorități în toate domeniile de politică relevante, garantând astfel că acestea sunt integrate în viitoarele fonduri structurale și de investiții europene, precum și în alte cadre de politică regionale, naționale și ale UE. Totodată, raportul subliniază importanța resurselor administrative la atingerea obiectivelor.

În privința viitoarelor strategii macroregionale, raportul evidențiază faptul că noile inițiative ar trebui lansate exclusiv pentru a răspunde nevoilor specifice în materie de cooperare îmbunătățită la nivel înalt. Trebuie să existe disponibilitatea de a traduce angajamentul politic în sprijin administrativ, iar noile strategii ar trebui să demonstreze clar valoarea adăugată la nivelul UE.

Strategia UE pentru regiunea Mării Baltice (EUSBSR) — a fost adoptată în 2009. Strategia UE pentru regiunea Dunării (EUSDR) a fost adoptată în iunie 2011. Au existat cereri și pentru o strategie pentru regiunea Mării Adriatice și pentru regiunea Mării Ionice.