26 mai 2022

Expoziţia de icoane încondeiate pe ouă de struţ

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Muzeul Naţional al Ţăranului Român vă aşteaptă joi, 15 aprilie 2021, ora 17.00, la vernisajul expoziţiei de icoane încondeiate pe ouă de struţ, De Rândul Paştilor, care va avea loc la Sala „Tancred Bănăţeanu”.

Prin expunerea colecţii de autor, 60 de icoane încondeiate pe ouă de struţ realizate de Mariana Andone-Rotaru, în asociere tematică cu icoane pictate pe sticlă din colecţiile Muzeului Ţăranului, vom prezenta publicului larg o abordare inedită a Oului Pascal, mijlocită de dialogul dintre cele două tipuri de exponate.

Mariana Andone-Rotaru este arheolog, muzeograf de peste 15 ani, doctor în istorie cu specializarea în epoca romană, fiind captivată de tot ce-i vechi, frumos şi atins de patina timpului. Preocupată de arta şi meşteşugurile tradiţionale, Mariana Andone-Rotaru a realizat, în anul 2020, proiectul Icoane încondeiate pe ouă de struţ după vechi izvoade transilvănene (sec. XVIII-XIX) – un amalgam armonios între creaţie şi experiment, între inedit şi meştesuguri tradiţionale. Echilibrul l-a găsit experimentând un mod unic de decorare a ouălor de Paşti, prin transpunerea şi reinterpretarea pe ouăle de struţ a icoanelor pictate cândva pe sticlă în Transilvania, ţinând cont de canoanele iconografice şi de rigorile tehnicii de încondeiere

O tehnică nouă de decorare a oului Pascal

Icoanele unicat sunt inspirate după vechi izvoade transilvănene pictate pe sticlă şi reinterpretate pe ouă de struţ prin „scrierea” cu ceară şi băi succesive de culoare. Pentu realizarea acestor icoane inedite s-a apelat la piesele de patrimoniu (izvoade/modele), păstrate în diferite colecţii muzeale sau colecţii private, provenind din următoarele centre de producţie: Nicula, aşa numitele de Iernuţeni (reatribuite Nicula), Nordul Transilvaniei; Şcheii Braşovului; Făgăraş/Ţara Oltului, Savu Moga, Matei Ţâmforea, Petru Tămaş, Ana Deji.

Pentru fiecare izvod s-a selectat cu grijă oul potrivit, iar desenul a fost realizat cu ceară de albine topită cu ajutorul unui condei (chişiţă) tradiţional. În cele mai multe cazuri, circumferinţa ovoidală a fost împărţită în două suprafeţe, tema iconografică fiind incadrată pe una dintre acestea. Chenarul de pe izvod (brâu cu motivul frânghiei răsucite – Nicula, brâu cu flori – Şcheii Braşovului sau motive geometrice redate cu aur – Ţara Făgăraşului) închide compoziţia, având rol de delimitare a spaţiului sacru de cel profan. Decorul de pe partea opusă icoanei este o creaţie unică, armonios dezvoltată în compoziţii proprii, plecând de la elementele din câmpul izvodului reprezentat: îngeri stilizaţi, flori, frunze, lujeri cu flori care, uneori au culminat într-un decor luxuriant pe fundal de aur (e.g. aşa-numitele de Iernuţeni). Acolo unde tema a permis s-a recurs la reprezentarea scenei pe două treimi (Naşterea Domnului) sau pe întreaga suprafaţă ovoidală (Sfântul Gheorghe omorând balaurul). Vopsirea s-a realizat prin băi succesive de culoare, fiind protejate cu ceară. Aşa cum se poate remarca, culorile şi tratarea desenului au urmărit particularităţile stilistice specifice şcolilor de pictură pe sticlă reprezentate. Elementele aurite au fost redate cu foiţă de aur de 24 k şi foiţă de argint, patinate cu propolis.

Teme iconografice

Colecţia celor 60 de icoane încondeiate pe ouă de strut ilustrează principalele teme iconografice specifice picturii pe sticlă, după cum urmează: Reprezentarea Domnului Iisus Hristos şi a Sfintei Treimi (Iisus Pantocrator, Iisus cu viţa, Sfânta Treime); Reprezentarea Maicii Domnului (Maica Domnului cu Pruncul (Hodighitria), Maica Domnului Îndurerată (Jalnică), Încoronarea Fecioarei); Reprezentarea praznicilor împărăteşti, a sărbătorilor Maicii Domnului (Naşterea Maicii Domnului, Vovedenie (Aducerea Maicii Domnului la Templu), Buna Vestire, Naşterea Domnului, Tăierea Împrejur a Domnului), Stretenie (Aducerea Domnlui la Templu), Botezul Domnului, Învierea Domnului); Reprezentarea unor teme din Postul Mare şi Săptămâna Patimilor (Cina cea de Taină, Răstignirea Domnului, Prohodul Domnului); Reprezentări ale sfinţilor (Masa Raiului, Sfânta Cuvioasa Paraschiva, Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil, Sfântul Arhanghel Mihail, Sfântul Ierarh Nicolae, Sfântul Mucenic Haralambie, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel, Sfântul Prooroc Ilie).

Expoziţia va putea fi vizitată la Sala „Tancred Bănăţeanu”, până la 9 mai 2021, de marţi până duminică, între orele 10.00 şi 18.00. Luni este închis.

Preţul biletului de intrare: adulţi – 8 lei; pensionari – 4 lei; elevi şi studenţi, posesori ai cardului Euro 26, în vârstă de până la 30 de ani, persoanele adulte cu handicap mediu sau uşor – 2 lei. Biletele pot fi achiziţionate şi online.