28 mai 2022

Expoziţia de pictură ILIE BOCA

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Muzeul Naţional al Bucovinei vă invită în perioada 7 mai – 11 iulie 2021, să vizitaţi expoziţia de pictură ILIE BOCA.

Vernisajul expoziţiei, deschisă în Sălile de expoziţii temporare de la Muzeul de Istorie, va avea loc pe 7 mai 2021, ora 13.

Curatorul expoziţiei, criticul de artă Oliv Mircea va susţine cu această ocazie, conferinţa cu titlul „Caracterul simbolic şi experienţa estetică a lumii lui Ilie Boca”.

Proiectul se desfăşoară în cadrul Programului „Paştele în Bucovina”, iniţiat de Consiliul Judeţean Suceava.

În dialog cu scriitoarea Carmen Mihalache, Ilie Boca spune despre arta sa: „Aventura facerii lucrărilor mele este lupta pentru găsirea expresivităţii, pentru organizarea stilistică a materiei colorate. Care trebuie să aibă trăire, o viaţă a ei. Cîntăresc cu mare atenţie tot ce fac. Sunt într-o permanentă stare de veghe, niciodată mulţumit pe deplin. Vine ea şi mulţumirea. Meşteşugul, înţelegerea se cîştigă numai printr-un efort constant. Să fii mereu cu gîndul la perfecţiune, să aspiri la ea neîncetat, să te construieşti treptat, răbdător. Să te duci înspre ceea ce poţi să fii.”

Criticul de artă Oliv Mircea scria: „În toată opera picturală a lui Ilie Boca, în buna descendenţă a lui Marc Chagall şi a portretisticii lui Paul Klee şi Henri Matisse prezentul este proteiform. El trebuie luat în limitele a ceea ce el este. Sunt amestecate, în icoanele în care pictorul face să se ivească „extazul şi inerţia”, o suspendare şi o perplexă încetinire, care fac ca sensul tragicului să fie din ce în ce mai evident în lumea în care accelerarea dramatică şi abruptă devine monedă curentă. Pictorul pare că leagă acest tragic de o adâncă predestinare. Oricum, ea e o căutare şi o găsire, e un fel de lux. E ceva aristocratic, în măsura în care o asemenea încetinire contrastează cu activismul ambiant, cu agitaţia existenţială şi ideologică, ce devin obligatorii pentru orice existenţă.

În toată pictura lui Ilie Boca este o referinţă la tradiţie, adică la ceea ce este dat odată pentru totdeauna şi care nu poate fi decât repetat. Aici viaţa, vitalismul se exprimă cu forţă. Repetiţiile despre care vorbim au menirea de a suspenda timpul linear şi, prin urmare, să marcheze întoarcerea la mit şi la tragic. Imaginarul pictorului Ilie Boca reia mereu şi mereu tematici jungiene şi suprarealiste, care trimit la ordinea sincronicităţii în care trecutul, prezentul şi viitorul, au fost trăite întru-un fel de ciclicitate uroborică. O traiectorie care îmbrăţişează lumina şi întunericul, raţiunea şi iraţionalul, arhaicul şi cea mai avansată modernitate.”

Preşedintele Asociaţiei Internaţionale a criticilor de artă, ambasadorul Dan Hăulică remarcase valoarea pictorului Ilie Boca încă de la primele expoziţii ale acestuia în Bucureşti:
„Bogăţie de imagini, dificultăţi ale bogăţiei, – cu ele au avut a se confrunta organizatorii unei expoziţii ca aceea a lui Ilie Boca. : teancuri enorme de picturi pe carton, pe hârtie, – urcând vertical pentru a deveni o neîntreruptă friză, de-a lungul pereţilor, sau un dispozitiv suspendat, ca nişte lungi pupitre avansând aeriene, învoalate de culoare şi forme investind vectorial spaţiul, volumetria sălii; sau coborând aproape de sol, la o înălţime lesne de citit, cataractă adusă blajin la îndemâna celui ce ar voi să şi-o însuşească fracţionat şi familiar, să apuce foiletând, inumerabilul.

Cu toată gratitudinea pe care o păstrează pentru această zestre de acuitate şi de organizare compoziţională, Boca se fereşte a confunda lecţia vie a meşterului şi poncifele. O foloseşte pentru un drum al său, pentru un ideal căruia el îi spune „nedescoperitul”; în numele căruia merită să-ţi aţintească o privire mereu curate asupra lucrurilor din preajmă, din satele Ţării de Sus, de unde pornesc în copilărie întâile lui întrebări şi unde i se întorc statornic visele, de pe dealurile şi muncelele din jurul Tescanilor, străbătute de Ilie cu paşi de o poştă, din Berzunţii unde trudeşte să implanteze falanstere de picture ori din urbea lui Bacovia, gospodăreşte îndrăgită, viteaz şi stenic. Un astfel de itinerar configurează o Moldovă care e dincolo de suspinul delicvescent, o provincie altcum decât inhibitorie. Artistul o resimte ca un teren de experienţe fără partipris, de o incoercibilă supleţe tehnică. Agită în creuzetul ei disparităţii care se dovedesc fertile, dă la iveală contradicţii cu efect benefic, pentru anvergura creaţiei.”

ILIE BOCA

S-a născut la 21 februarie 1937, în Comuna Botoşana, Judeţul Suceava
Absolvent al Institutului de Arte Plastice şi Decorative „Nicolae Grigorescu”, Bucureşti, promoţia 1967, clasa prof. Alexandru Ciucurencu

Expoziţii personale în ţară:
1970 Botoşani, Bacău;
1973,1975,1976,1980,1981,1984,1989 Bacău;
1972 Galeriile Apollo, Bucureşti, Galeriile Tribuna, Cluj-Napoca;
1981 Galeriile Căminul Artei, Bucureşti;
1987 Sala Dalles, Bucureşti; Galeriile Ştefan Luchian, Botoşani; Galeriile de artă U.A.P.
Târgu Mureş;
1988 Galeriile de artă U.A.P. Suceava;
1989 Galeriile de artă U.A.P. , Galeriile Municipale, Muzeul de Artă Bistriţa; Galeriile de artă U.A.P. Arad; Galeriile Hellios, Timişoara; Galeriile de artă U.A.P. Zalău; Muzeul de Artă Contemporană, Galaţi;
1990 Muzeul Brukenthal Sibiu; Muzeul de Etnografie, Gura Humorului;
1991 Galeriile Radio-Televiziunii din Iaşi; Muzeul de Artă, Fălticeni;
1992 Galeriile de artă U.A.P. Brăila; Galeriile de artă U.A.P. Lugoj;
1993 Galeriile M.A.I. Bucureşti: „Însemnări italiene”, Piatra Neamţ;
1994 Muzeul de Artă, Vaslui; Galeriile Calderon, Bucureşti;
1995 Muzeul de Artă, Iaşi; Galeria de Artă, Cluj-Napoca;
1996 Galeria Alfa, Bacău;
1998 Galeria etaj 3/4, Bucureşti; Muzeul de Artă, Oradea;
1999 Galeriile inspectoratului de Cultură, Bistriţa-Năsăud; Galeria „Frezia”, Dej;
2000 Galeriile „Gheorghe Petraşcu, Tecuci;
2002 Galeriile de Artă U.A.P. Bacău; Galeria de Artă Sabina şi Jean Negulescu, Bucureşti; Muzeul Naţional Cotroceni;
2003 Muzeul de Istorie/Galeria Poarte/Galeria Direcţiei Judeţene pentru cultură, culte şi patrimoniu cultural naţional, Piatra Neamţ;
2004 Centrul Internaţional de Cultură şi Arte „George Apostu”, Bacău; Galeriile Filaret, Bacău;
2005 Galeriile Filaret, Bacău;
2007 Galeriile de Artă U.A.P./Muzeul de Artă/Galeriile Alfa/Galeriile „Ion FRUNZETTI”,
Bacău; Galeriile „Veroniki”, Bucureşti; Galeriile „Calina”, Timişoara; Muzeul de Artă Contemporană, Galaţi; Galeria „Eleusis” , Iaşi;
2008 Galeria „Dana”, Iaşi;
2008 Complexul Muzeal Bucovina, Suceava;
2011 Academia de Studii Economice, Bucureşti;
2011 Galeria „Ion Frunzetti”, Bacău;
2012 Galeria „Ştefan Luchian”, Botoşani; Academia de Studii Economice, Bucureşti; Galeriile „Ion Frunzetti”, Bacău;
2014 Galeriile Karo, Bacău;
2015 Elite Art Gallery, Bucureşti;
2016 Complexul Muzeal „Iulian Antonescu”, Bacău;
2017 Galeriile Karo, Bacău;
2017 Muzeul de Artă, Bacău;
2017 Galeriile Centrului Cultural „George Apostu”, Bacău;
2017 Galeria Bibliotecii Judeţene, Bacău.
2019 Galeriile Roman Art, Roman;
2021 Muzeul Naţional al Bucovinei, Suceava.

Expoziţii personale în străinătate:

1974 Accademia di Romania, Roma, Italia;
1978 Kiel, Germania;
1979 Vieller Conen Gallery, Dusseldorf, Germania;
1985 Oberhausen, Germania;
1991 Corint, Grecia; Galeria U.A.P. Chişinău, Republica Moldova;
1992 Galeriile Du Manoir, La Chau-De-Fonds/Basel, Elveţia;
1993 Basel, Elveţia;
1994 Celdrop, Olanda; Centrul Internaţional de Artă, Cairo, Egipt;
1998 Centrul Cultural Român, New-York, USA; Galeria „Passadena”, Basel, Elveţia;
2000 Cagliari, Italia;
2003 Bendorf, Germania; Essen, Germania;
2008 Budapesta-Barabas Villa (organizată de Institutul Cultural Român).

Expoziţii colective în străinătate (selecţie):

1972 „8 pictori români”, Haga, Danemarca;
1973 „Arta românească”, Varşovia, Polonia;
1977 „Arta românească”, Lisaboana, Portugalia; Expoziţia Taberei de Creaţie
Strumica, Macedonia;
1981 Expoziţia Taberei de Creaţie Kazanlic, Bulgaria;
1982 „9 pictori români”, Praga, Cehia; Bratislava, Slovacia; Berlin, Germania;
1986 „Arta românească”, Londra;
1987 Zsczecin, Polonia; „Artă românească”, Grecia;
1988 „Pictori români contemporani”, Berlin, Germania;
1990 A treia Bienală Euro-Asia, Ankara, Turcia;
1991 „Pictori băcăuani”, Lousanne, Elveţia;
1992 „Artă românească”, Beijing, China; „Artă românească”, Atena, Grecia;
1993 „Artă românească”, Wiesbaden, Germania; „Bizanţ după Bizanţ”, Veneţia, Galeria Institutului Roman;
1996 Muzeul Husit, Tabor; Ambasada României, Praga; Trienala de la Sofia; Centrul
Cultural Român, Paris;
1997 Art Gallery Ripustus Hameeni, Linna, Finlanda; Galeria Filart, Bacău, România;
Expoziţie de Grup Finlanda-România;
1999 A treia expoziţie internaţională de artă plastică contemporană, Ceske Budejovice,
Cehia;
2000 Galeria Baren Haggenschwill Switzz; „Finroart XXI 5 Years” Art Gallery, Ripustus Hameeni, Linna, Finlanda; „22 de măşti. Artişti din România”-Institutul Roman de Cultură, Artă Contemporană şi Cercetare Umanistică, Veneţia;
2001 City Art Museum, Heinola, Finlanda; Art Gallery Ripustus Hameeni, Linna, Finlanda;
2002 „Ilie Boca, Ion Sălişteanu, Angela Tomaselli”, Centrul Cultural Român, Paris;
„8 pictori”, Tours/Collioure; „L’union par la culture de l’Atlantique a l’Oural”, Festival Monmartre;
2003 Galeria Maurice Ravel, Paris, Franţa; Nokia Art Museum „Nokia House”, Nokia,
Finlanda;
2004 Bruxelles, Belgia;
2007 Israel, Petatigvua, expoziţie de grup internaţională;
2012 Paris, salonul de pictură românească contemporană Cite Internationale des Arte.

Distincţii, burse şi premii:
1974 Bursă de studii Italia;
1984 Premiul Caravaggio-Roma;
1988 Premiul Revistei Flacăra;
1989 Premiul pentru pictură al U.A.P. România;
1990 Premiul II la Bienala Euro-Asia, Ankara;
1992 Marele premiu al Ministerului Culturii din România la Saloanele Moldovei,
Bacău-Chişinău;
1997 Marele premiu al bienalei „Lascăr Vorel”, Piatra Neamţ, acordat de Ministerul
Culturii din România; Premiul special pentru un artist din România, acordat de Uniunea
Artiştilor Plastici din Republica Moldova; Cetăţean de onoare al oraşului Bacău, distincţie
acordată de Primăria şi Consiliul Municipal al oraşului Bacău; Cetăţean de onoare al
localităţii Botoşana, Judeţul Suceava, distincţie acordată de Primăria şi Consiliul Local
Botoşana;
1998 Premiul celei de-a 3-a ediţii a expoziţiei internaţionale de artă plastică
contemporană, Ceske Budejovice, Cehia; Marele premiu „George Apostu” acordat de
Centrul Internaţional de Cultură şi Arte „George Apostu”, Bacău;
2000 Steaua României în grad de ofiţer;
2003 Marele premiu al U.A.P. România pe anul 2002;
2006 Premiul „Mihail Grecu” al Uniunii Artiştilor Plastici din Republica Moldova la
Saloanele Moldovei, Bacău-Chişinău;
2007 Premiul „Constantin Brâncuşi” al U.A.P. Chişinău;
2012 Cetăţean de onoare al Judeţului Bacău;
2016 Premiul Muzeului de Artă din Republica Moldova la Saloanele Moldovei, Bacău-
Chişinău;
2021 Premiul Centrului Cultural „George Apostu” pentru întreaga activitate;
2021 Cetăţean de onoare al Judeţului Suceava.