Publicat: 11 August, 2018 - 09:30
Share

În prezenta a numeroase personalităti,  a avut loc vernisajul expozitiei ”Imago Romaniae - Terra Christiana”de la Muzeul National de istorie a României.  Adrian Năstase a  comentat evenimentul printr-un text destinat catalogului expozitiei:

„Anul Centenarului găsește România într-o conjunctură complexă, în care mediul economic, politic și de securitate global prezintă numeroase provocări și incertitudini. Aniversarea a 100 de ani de la înfăptuirea Marii Uniri din 1918 este un prilej de reflecție asupra unui interval de timp în care România a cunoscut, în mai multe rânduri, transformări fundamentale și provocări de natură existențială. Istoria este, știm, știința vieții. A tot ceea ce înseamnă viață. A oamenilor, a națiunilor, a statelor, a etniilor, a tot ceea ce se petrece. Se întâmplă întotdeauna să recurgem la istorie pentru a înțelege unde suntem, cum am ajuns în momente semnificative, încărcate de istorie și de simbolistică. La o analiză sumară, privind trecutul, putem recunoaște perioadele propice din secolul istoric pe care îl sărbătorim în anul 2018. Totodată, Centenarul Marii Uniri, ne permite reafirmarea identității și unității naționale, proiectând și spre exterior semnificațiile evenimentului din 1918.

Expoziția Imago Romaniae – Terra Christiana, conține documente, manuscrise, hărți referitoare la istoria poporului român și invită la o reflecție asupra semnificației timpului și a istoriei. Avem în față cursul a două milenii de istorie frământată, mărturii privitoare la începuturile creștinismului pe pământul românesc, precum și îngemănarea, de-a lungul veacurilor, a valorilor creștine cu spiritualitatea poporului român.

Acest proiect este o continuare a expoziției Monumenta Romaniae Vaticana, vernisată în ianuarie 1996, la Vatican. Susținută de Arhiepiscopia Catolică din Bucuresti, Ministerul român al Afacerilor Externe și Biblioteca Apostolică a Vaticanului, expoziția a fost îngrijită de marele vaticanist, profesorul Ion Dumitriu – Snagov. Expoziția era o sinteză a mărturiilor istorice despre români, existente in colecțiile Vaticanului. Dintre cele 152 piese prezentate, cel mai vechi data din secolul IX, descriind Viețile Sfinților, în special a Sfantului Andrei. După prezentarea expoziției în original, în fața unui public din toate colțurile lumii, Monumenta Romaniae Vaticana a poposit la București, la Muzeul de Istorie Cotroceni, urmând apoi un itinerariu în principalele orașe din România. Inaugurarea acestei prestigioase expoziții pe continentul american, în iulie 2001, la Montréal, a reprezentat o manifestare culturala de vârf, cu ocazia congresului Academiei Româno-Americane, apreciată în mod deosebit de istoricii canadieni.

Am profunda convingere că identitatea noastră naţională – identitate europeană, exprimă realitatea adevăratei noastre vocaţii istorice. Ca președinte al Fundației Europene Titulescu, am considerat că este de datoria noastră să ne implicăm în realizarea unor activități care să marcheze Centenarul și care să promoveze, să explice, să consolideze unele dintre ideile legate de activitățile premergătoare sau ulterioare Marii Uniri. Să încercăm să prezentăm cât mai complex, unele aspecte care pot fi utile în activitățile viitoare. Unul dintre elementele care a dus la realizarea unității naționale, la crearea națiunii române îl reprezintă dimensiunea spirituală.”

Tag-uri Nume: