Publicat: 16 Mai, 2019 - 13:08
17 - 31 mai

L’Istituto Italiano di Cultura vi invita venerdì, 17 maggio 2019, alle ore 18.30  in Aleea Alexandru 41, Bucarest all'inaugurazione della mostra di pittura

BUCUREȘTI - BUCAREST
(17-31 maggio 2019)

di Federico Collesei

Federico Collesei, nato a Legnaro (PD) nel 1960, dal 2010 insegna italiano al Collegio Nazionale Ion Neculce di Bucarest. Sposato, tre figli e due cani. Ama scrivere e disegnare. Il destino gli ha fatto incontrare la capitale romena e un pittore sardo Tonino Mattu, al quale ha chiesto aiuto per dipingere la vista dal suo appartamento di Bucarest. Tonino gli ha detto "vieni in studio e lavora". Pochi insegnamenti fondamentali ed è partita la passione. Dopo anni di osservazione della città, la pittura ha preso il sopravvento e sono usciti i quadri della mostra BUCUREȘTI - BUCAREST.

Federico Collesei si approccia alla pittura con un occhio narrativo: attorno a lui vede storie da raccontare. Con la parola potrebbe scrivere un racconto, con i pennelli delinea forme, incide, accosta segni e colori. Il soggetto dei suoi dipinti è Bucarest, una Bucarest che in alcuni casi non si vorrebbe portare sulla tela. Paesaggi urbani, panchine vuote, giovani senzatetto, cani randagi sono alcuni dei personaggi dei suoi dipinti: attraverso una tavolozza sobria e una pennellata che sottintende la volontà di risolvere gli elementi pittorici senza orpelli decorativi. Le immagini dei dipinti di Collesei sono rubate ad una quotidianità fugace, nonostante questo esse ci catturano, forse perché sono attimi di vita che la maggior parte di noi ha vissuto di sfuggita, scorci urbani che abbiamo attraversato e attraversiamo, vicende e storie che valgono la pena di essere raccontate con le parole o raffigurate con un dipinto. (Tonino Mattu, pittore)

Federico Collesei, născut la Legnaro (PD) în 1960, predă italiana la Colegiul Național Ion Neculce din București din 2010. Căsătorit, trei copii și doi câini. Îi place să scrie și să deseneze. Destinul i-a scos în cale capitala României și un pictor sard, Tonino Mattu, căruia i-a cerut ajutorul ca să picteze priveliștea ce se vedea de la fereastra apartamentului său din București. Tonino i-a spus “vino la atelier și lucrează”. Câteva noțiuni de bază și așa a apărut pasiunea. După ani de zile în care a observat orașul, pictura și-a luat avânt și au apărut tablourile din expoziția BUCUREȘTI - BUCAREST.

Federico Collesei abordează pictura din perspectivă narativă: în jurul său vede povești ce trebuie spuse. Cu cuvintele ar putea spune o poveste, cu pensulele schițează forme, imprimă, combină semne și culori. Subiectul picturilor sale este Bucureștiul, un București care poate nu întotdeauna ar trebui pus pe pânză. Peisaje urbane, bănci goale, tineri fără adăpost, câini vagabonzi. Acestea sunt personajele din picturile sale, realizate cu o paletă de culori sobre și o tușă care sugerează dorința de a cuprinde detaliile picturii, fără elemente decorative. Imaginile din picturile lui Collesei sunt furate dintr-o realitate trecătoare dar, cu toate acestea, ne prind, poate pentru că sunt momente din viață pe care cei mai mulți dintre noi le-am trăit in treacăt, detalii urbane peste care am trecut și trecem zi de zi, întâmplări și povești care merită povestite într-un text sau redate într-un tablou. (Tonino Mattu, pictor)

Tag-uri Nume: