3 iulie 2022

Expoziţie documentară la Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu

Distribuie pe rețelele tale sociale:

„Biblioteca Centrală a Asociaţiunii: Dezvoltarea colecţiilor 1861 – 1930”

În data de 1 iulie 2021, în foaierul Bibliotecii Judeţene ASTRA Sibiu, a avut loc vernisajul expoziţiei „Biblioteca Centrală a Asociaţiunii: Dezvoltarea colecţiilor 1861 – 1930”, activitate inclusă în programul cultural ASTRA 160.

Bibliotecarii astrişti aduc în atenţia publicului documente cu valoare de patrimoniu aflate în Colecţiile Speciale ale Bibliotecii Judeţene ASTRA Sibiu care atestă provenienţa publicaţiilor de la edituri şi tipografii, acte semnate de Episcopul Andrei Şaguna (1861), care prevedeau alocarea unor sume de bani în vederea achiziţiei de carte; memorii; regulamente; proiecte de organizare, dezvoltare şi valorificare a fondurilor Bibliotecii, a spaţiilor de depozitare; procese verbale de inventariere, norme de inventariere şi ştampilare a cărţilor.

Printre cele mai valoroase exponate se numără prima carte care a intrat în inventarul Bibliotecii ASTRA – „Grammatica daco-romana sive valachica, latinitate donata, aucta ac in hunc ordinem redacta/ Opera et studio Ioannis Alexi, clerici Almae dioceseos G.R.C.

Magno-Varadinensis. – Viennae: Apud bibliopolam Iosephum Geistinger, 1826”, una dintre cele mai vechi fişe de catalog datând din jurul anului 1880, Statutele Asociaţiunii semnate de Andrei Şaguna, Episcopul Ardealului (1861), cărţi româneşti vechi achiziţionate şi donate Bibliotecii Asociaţiunii (Petru Maior, „Predici”, Buda, 1811; Petru Maior, „Propovedanii la îngropăciunea oamenilor morţi”, Buda, 1809; Samuil Micu Clain, „Propovedanie sau învăţătură la îngropăciunea oamenilor morţi”, Blaj, 1784; Vasilie Pop, „Despre apele minerale”, Sibiu, 1821; Constantin Radovici Golescu, „Însemnare a călătoriei mele”, Buda, 1826). În egală măsură, vizitatorii pot observa publicaţii monografice şi seriale care includ informaţii referitoare la achiziţii şi donaţii.

„Este prima expoziţie din seria propusă cu prilejul împlinirii a 160 de ani de la înfiinţarea Asociaţiunii transilvane pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român – ASTRA şi a Bibliotecii acesteia. Ne bucurăm că putem aduce în atenţia publicului interesat documente cu o valoare de patrimoniu inestimabilă, fundamentale în alcătuirea unei geografii culturale a românilor. Totodată, demersul nostru are ca scop diseminarea şi comunicarea unor informaţii importante din istoria culturală a spaţiul transilvan”, menţionează Bogdan Andriescu, doctor în istorie, bibliotecar, cercetător şi curator al expoziţiei.

Asociaţiunea Transilvană pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român – ASTRA a luat fiinţă în urmă cu 160 de ani, în toamna anului 1861, din iniţiativa şi prin eforturile şi contribuţiile conjugate al unor ilustre personalităţi culturale şi autorităţi ecumenice ale vremii. Încă de la început, Asociaţiunea a avut bine definite obiectivele pe care avea să le înfăptuiască în calitate de instituţie culturală de referinţă a românilor transilvăneni: – impulsionarea progresului educaţional şi a prosperităţii materiale a naţiunii prin susţinerea şi consolidarea culturii române, – cultivarea sentimentului naţional, – emanciparea spirituală a românilor ardeleni, – stimularea literaturii naţionale, – ridicarea nivelului cultural, spiritual şi educaţional al populaţiei, – înfiinţarea de societăţi şi aşezăminte culturale şi organizarea de activităţi şi evenimente culturale în mediul urban şi rural (societăţi literare, şcoli, biblioteci, muzee şi teatre, conferinţe, prelegeri, cursuri, şezători), – susţinerea apariţiei publicaţiilor în limba română, – organizarea de reuniuni ştiinţifice şi artistice, – acordarea de burse de studiu şi sprijin financiar pentru instituţiile şcolare, – încurajarea învăţării şi practicării meseriilor, – înfiinţarea de asociaţii agricole, cooperative şi bănci populare, – încurajarea şi dezvoltarea ramurilor agriculturii naţionale.

Expoziţia documentară este deschisă publicului interesat în perioada 1 – 31 iulie 2021, de luni până vineri, între orele 8:00 – 20:00, în foaierul bibliotecii (Str. George Bariţiu, nr. 7, parter)

***

Proiectele şi activităţile Bibliotecii Judeţene ASTRA Sibiu se derulează cu sprijinul financiar al Consiliului Judeţean Sibiu.