Publicat: 26 Martie, 2014 - 13:42
Editia a 15-a

În cadrul manifestărilor dedicate "Lunii plantării arborilor", sediul central al Regiei Naţionale ROMSILVA a fost gazda unei ample expoziţii filatelice având ca temă flora, fauna şi pădurea românească. Realizată în colaborare cu asociaţiile filatelice din Capitală, expoziţia a ajuns la cea de-a 15-a ediţie.

Desfasurată în prezenţa unui public numeros alcătuit din silvicultori, filatelişti şi prieteni ai celor două categorii, manifestarea a fost deschisă de mesajul pe care directorul general Adam Crăciunescu - transmis, în absenţa (motivată) a acestuia - de către dr. ing. Ion Machedon.

Vă prezentăm textul mesajului:

"În fiecare an, când pădurea îşi recapată coloritul verde, RNP-ROMSILVA, desfăşoară o multitudine de activităţi, pentru crearea unor noi suprafeţe de păduri şi pentru întreţinerea şi dezvoltarea suprafeţelor împădurite existente.
În cadrul activităţilor organizate de către RNP-Romsilva, în perioada 15 martie - 15 aprilie, cunoscută sub genericul „LUNA PLANTĂRII ARBORILOR”, se înscriu, pe lângă cele practice şi manifestările educative, pentru formarea şi dezvoltarea în rândul populaţiei, a cultului pentru protejarea pădurilor şi a spaţiilor verzi, a ceea ce, în mod generic se defineşte ca fiind, „conştiinţa forestieră”.
În acest context, se regăsesc, conferinţele şi simpozioanele organizate la nivel central şi al direcţiilor silvice judeţene, materialele publicate în acest scop, precum şi unele expoziţii cu tematică forestieră, faună şi floră, între care, se distinge, EXPOZIŢIA FILATELICĂ „SĂDIREA ARBORILOR”, aflată în acest an, la cea de-a XV- a ediţie.
Amplificarea activităţii, se impune în prezent, cu atât mai mult, cu cât, în ultima perioadă, după retrocedarea unor importante suprafeţe de terenuri forestiere, suprafaţa efectiv împădurită la nivelul ţării, s-a redus. Regia Naţională a Pădurilor-Romsilva şi direcţiile silvice judeţene subordonate, acordă o atenţie deosebită împăduririi tuturor suprafeţelor din fondul forestier pe care îl administrează, măsură materializată în plantarea, în fiecare primavară şi toamnă, a zeci de milioane de puieţi forestieri pe suprafeţe ce depăşesc anual 14.000 ha.
În contextul celor prezentate mai sus, se înscrie, aşa cum am mai subliniat şi Expoziţia Filatelică cu tematică adecvată, organizată de Asociaţia Filateliştilor din Bucureşti, în colaborare şi cu sprijinul Regiei Naţionale a Pădurilor-Romsilva, pe parcursul a peste trei decenii, menită să formeze şi să dezvolte la vizitatori, conştiinţa forestieră.
Doresc ca şi actuala ediţie a expoziţiei să aibă cât mai mulţi vizitatori şi să se bucure de succesul, pe care, desigur, îl merită.
În final, mulţumesc tuturor celor care şi-au adus contribuţia la reuşita acestei manifestări dedicată LUNII PLANTĂRII ARBORILOR - ediţia 2014"
- director, dr. ing. ADAM CRĂCIUNESCU.