Publicat: 30 Iulie, 2012 - 21:30
Share
Informaţii obligatorii de trecut pe factură

Facturile electronice, precum şi chitanţele şi bonurile fiscale emise în formă electronică, vor avea începând din 27 Iulie, un regim juridic reglementat de lege.
 
Legea nr. 148/2012 privind inregistrarea operatiunilor comerciale prin mijloace electronice a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 509, din 24 Iulie 2012.

Actul normativ stabileste "regimul juridic al documentelor in forma electronica ce contin date privind operatiunile economice de schimb sau vanzare de bunuri ori servicii intre persoane care emit si primesc facturi, bonuri fiscale sau chitante in forma electronica", dupa cum se arata si la art. I din lege.

Potrivit noii legi publicate in Monitorul Oficial, facturile, bonurile fiscale si chitantele in forma electronica constituie documente justificative pentru inregistrarea operatiunilor economice in contabilitate.

Legea nr. 148/2012 defineste factura in forma electronica ca fiind documentul in forma electronica ce caracterizeaza in mod unic si neechivoc schimbul sau vanzarea de bunuri ori servicii, semnat cu semnatura electronica si purtand marca temporala, care contine datele cuprinse in formularul facturii si care este emis si gestionat utilizand sisteme informatice.

In mod similar, bonurile fiscale si chitantele in format electronic sunt documentele care intrunesc toate conditiile impuse de prevederile legale in materie referitoare la continut, dar care contin date inregistrate pe medii compatibile cu prelucrarea automata a datelor, semnate cu semnatura electronica si purtand marca temporala.

Ce spun regulile privind factura in forma electronica

Legea nr. 148/2012 prevede ca emiterea facturilor de catre o persoana fizica sau juridica se face in una dintre urmatoarele doua modalitati, la alegerea exclusiva a emitentului: in forma electronica sau pe suport hartie. Pentru a-si schimba modalitatea de emitere a facturilor, emitentul trebuie sa notifice Ministerul Finantelor Publice.

Mai mult decat atat, emitentul poate sa opteze pentru emiterea facturilor in forma electronica numai daca indeplineste anumite conditii:

•dispune de mijloace tehnice si umane corespunzatoare pentru garantarea securitatii, fiabilitatii si continuitatii serviciilor de prelucrare a datelor in forma electronica;
•foloseste personal cu cunostinte de specialitate in domeniul tehnologiei semnaturii electronice si cu o practica suficienta in ceea ce priveste procedurile de securitate corespunzatoare;
•este in masura sa gestioneze si sa arhiveze toate informatiile privind fiecare factura in forma electronica emisa, pe perioada de timp stabilita prin normele legale in vigoare;
•utilizeaza sisteme de arhivare electronica in conformitate cu prevederile Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor in forma electronica. Pe durata arhivarii, persoanele care au responsabilitatea arhivarii vor lua masuri ca orice factura in forma electronica sa poata fi accesata numai de catre emitent, beneficiar sau organele abilitate prin lege.

"Factura in forma electronica respecta continutul stabilit de actele normative speciale si va contine marca temporala care certifica momentul emiterii si semnatura electronica a emitentului facturii", se precizeaza in actul normativ.

De asemenea, in lege se mai stipuleaza ca certificatul aferent semnaturii electronice a emitentului facturii in forma electronica va contine informatii privind identificatorul fiscal si numarul notificarii inregistrate la Ministerul Finantelor Publice.

Chitante si bonuri fiscale in forma electronica

Atat bonurile fiscale, cat si chitantele emise in forma electronica au acelasi regim juridic ca si cele emise pe suport hartie.

De asemenea, ambele documente contin aceleasi elemente ca cele emise in format hartie.

Legea nr. 148/2012 precizeaza ca persoanele care au obligatia de a emite bonuri prin intermediul caselor de marcat sau al bancomatelor pot pastra in forma electronica documentul generat in forma electronica numai daca:

•indeplinesc cerintele privind asigurarea conformitatii informatiilor inregistrate in forma electronica cu cele inscrise pe documentul pe hartie;
•arhiveaza si asigura accesul la bonurile emise in forma electronica.
In cazul in care persoanele impozabile aleg sa pastreze in forma electronica bonurile fiscale, ele au obligatia sa notifice autoritatile fiscale. (Sursa: www.avocatnet.ro)