Publicat: 11 Iulie, 2019 - 12:09
Share

Continuând o tradiţie instituită în Universitatea Politehnica Timişoara, de a onora profesorii cu realizări deosebite, Facultatea de Construcţii organizează vineri, 12 iulie 2019, începând cu ora 12, în cadrul şedinţei Consiliului facultăţii, o festivitate de conferire a titlului onorific de Profesor Emerit unor cadre didactice care s-au remarcat printr-o bogată activitate tehnică în domeniul construcţiilor respectiv instalaţiilor şi o remarcabilă activitate didactică şi de cercetare.

Prof.dr.ing. Valeriu-Augustin Stoian a iniţiat în tainele ingineriei peste 40 de generaţii de absolvenţi, unii dintre ei actuali membri ai corpului didactic al Facultăţii de Construcţii din cadrul Universităţii Politehnica Timişoara. Pe parcursul carierei didactice a desfăşurat o activitate remarcabilă, predând opt discipline diferite din domeniul construcţiilor în limbile română şi engleză. A contribuit la introducerea de discipline noi, cum ar fi Higrotermica şi acustica clădirilor, Fizica construcţiilor, Building Phisics şi la crearea programului de master Reabilitarea construcţiilor. A parcurs toate treptele ierarhiei universitare, devenind conducător de doctorat în domeniul Inginerie Civilă în 1993. Este una dintre personalităţile recunoscute în ţară şi în străinătate pentru activitatea de cercetare din domeniul construcţiilor din beton armat şi mai recent în domeniul eficienţei energetice a clădirilor. A coordonat peste 200 de contracte de cercetare ştiinţifică şi/sau proiectare, expertizare, consultanţă derulate preponderent prin UPT. S-a remarcat ca membru activ în numeroase asociaţii profesionale de prestigiu din ţară şi străinătate.

Domnul profesor Valeriu-Augustin Stoian are 20 de publicaţii didactice (cursuri, culegeri, îndrumătoare), peste 200 de lucrări ştiinţifice publicate în reviste naţionale şi internaţionale, 57 de lucrări ştiinţifice indexate în Web of Science, 46 de lucrări indexate Scopus, este coordonator sau coautor la elaborarea normelor tehnice în domeniul construcţiilor din beton şi este membru în numeroase asociaţii profesionale de presigiu, din ţară şi din străinătate. Ca urmare a bunului prestigiu de care se bucură, este fellow of Institution of Structural Engineers (UK).

Domnul profesor Stoian Valeriu a fost secretar ştiinţific al Facultăţii de Construcţii (1992-1996) şi prodecan al acesteia (2000-2004) respectiv membru în biroul de conducere al acesteia. A deţinut funcţia de director al departamentului CCI în perioada 2004 - 2016, trei legislaturi consecutive. În paralel cu funcţiile menţionate anterior a acreditat şi dezvoltat Centrul de Cercetare pentru Materiale şi Structuri (MAST) fiind primul director al acestuia.

Prof.dr.ing. Ioan Sârbu este absolvent al Facultăţii de Construcţii din cadrul Universităţii Politehnica Timişoara, promoţia 1975, iar din 1978 a devenit cadru didactic al facultăţii pe care a absolvit-o, unde a parcurs toate treptele ierarhiei universitare, devenind profesor universitar în 1998 şi conducător de doctorat în domeniul Inginerie civilă şi instalaţii din 2004. Domnul profesor Ioan Sârbu are şi o activitate de cercetare remarcabilă, recunoscută la nivel naţional şi internaţional, incluzând peste 100 de granturi şi contracte de cercetare (peste 40 ca director de proiect).

A înfiinţat şi acreditat Centrul de Cercetare în Instalaţii şi a autorizat/reautorizat Laboratorul de instalaţii ca laborator de gradul I, cu competenţă naţională. A participat, în calitate de coordonator sau coautor, la elaborarea de standarde şi normative în domeniul proiectării, execuţiei şi exploatării instalaţiilor termice, precum şi al performanţei energetice a clădirilor. Rezultatele cercetării ştiinţifice s-au concretizat prin publicarea a 23 de cărţi/capitole, 11 manuale universitare, peste 350 de articole, din care peste 130 publicate în reviste indexate ISI, circa 50 de articole în proceeding-urileconferinţelor internaţionale, 6 brevete de invenţie, 15 certificate de inovaţie şi peste 30 de programe ordinatoare originale.

Ca o recunoaştere a performanţelor profesionale, Federaţia Europeană a Asociaţiilor Naţionale ale Inginerilor i-a conferit titlul de "Eur.Ing.". Domnul profesor Ioan Sârbu a fost şef al Catedrei de Instalaţii (2000 - 2017), şef al Laboratorului de Instalaţii gradul I, cu competenţă naţională, membru al Senatului UPT (2004 - 2008; 2015 - 2017).

Prof.dr.ing. Ioan Borza, este absolvent al Universităţii Politehnica Timişoara, Facultatea de Construcţii, promoţia 1976, iar din 1980 este cadru didactic al UPT. În această calitate a parcurs toate treptele ierarhiei universitare, devenind profesor universitar în anul 1998 şi conducător de doctorat în domeniul Inginerie civilă şi instalaţii din 2004. Domnul profesor Ioan Borza a avut şi o bogată activitate de cercetare, care include peste 75 de granturi şi contracte de cercetare (29 ca director de proiect), peste 40 de expertize tehnice şi peste 120 de certificate de performanţă energetică a clădirilor.

Rezultatele cercetării ştiinţifice s-au concretizat prin publicarea a şase cărţi, 12 manuale universitare, peste 270 de articole, din care circa 40 publicate în reviste de specialitate, peste 170 de articole în proceeding-urilemanifestărilor cu participare internaţională, 6 brevete de invenţie şi 19 certificate de inovaţie. A fost şef al Colectivului de Instalaţii pentru Construcţii(1990 - 1996), prodecan al Facultăţii de Construcţii (2004 - 2012; 2014 - 2016), director al Centrului de Cercetare în Instalaţii (2011 - 2017), membru al Senatului UPT (2012 - 2014), membru fondator al Asociaţiei Inginerilor de Instalaţii din România (1990). Domnul profesor Ioan Borza a contribuit la permanenta modernizare a învăţământului, participând la proiectarea unor standuri de cercetare şi de lucrări practice prin autodotare în laboratoarele UPT, cât şi la dotarea şi modernizarea spaţiilor de învăţământ.

Pentru toate aceste aspecte, Senatul Universităţii Politehnica Timişoara a hotărât acordarea titlului onorific de Profesor Emerit tuturor celor trei distinşi membri ai corpului profesoral al UPT.

Tag-uri Institutii: