Publicat: 26 Noiembrie, 2020 - 13:56
Share

Miercuri, 25 noiembrie 2020, la Facultatea de Inginerie din Hunedoara (FIH) a sărbătorit semicentenarul unităţii de învăţământ superior. Au participat, din partea Universităţii Politehnica Timişoara, rectorul acesteia, conf.univ.dr.ing. Florin Drăgan şi conf.univ.dr.ing. Alina Dumitrel, prorector. În cadrul evenimentului, în prezenţa primarului Dan Bobouţanu şi a inspectorului şcolar general al ISJ Hunedoara, Ilie Pârvan, a fost dezvelită o placă aniversară "50 FIH". De asemenea, a fost inaugurată galeria foştilor decani ai Facultăţii de Inginerie Hunedoara, în holul principal al corpului C al facultăţii.

În cadrul evenimentului, rectorul Universităţii Politehnica Timişoara, conf.univ.dr.ing. Florin Drăgan, a subliniat faptul că semicentenarul Facultăţii de Inginerie din Hunedoara se împleteşte cu cel al instituţiei-mamă, UPT, ambele fiind create cu rolul de a forma specialişti pentru regiune, dar nu numai, care au reuşit cu prisosinţă să satisfacă cerinţele dezvoltării industrial, dar au dat şi o serie de lideri, atât în zona de administraţie, cât şi în companii.

Decanul Facultăţii de Inginerie din Hunedoara, conf.dr.ec.ing. Gelu-Ovidiu-Tirian, a accentuat faptul că, în present, FIH înseamnă prestigiu, valoare şi excelenţă academică, toate acestea fiind datorate dascălilor, pe de o parte, dar şi studenţilor, pe de altă parte, care, prin efortul lor susţinut au făcut ca Facultatea să reprezinte un punct de reper în ceea ce înseamnă învăţământul superior hunedorean, dar nu numai.

Primarul municipiului, Dan Bobouţanu, a declarat, în cadrul evenimentului, că îndeamnă tinerii absolvenţi să candideze pentru posturile scoase la concurs de Primăria Hunedoara, adăugând că instituţia pe care o conduce e mândră de faptul că în Hunedoara există o facultate de prestigiu cum este cea de Inginerie.

Înfiinţarea Şcolii de inginerie reprezenta în anul 1970, pe lângă dorinţa şi ambiţia elitelor locale, un corolar al întregii experienţe acumulate în principalele complexe industriale care se aflau în arealul Hunedoarei (minerit, siderugie, construcţii civile şi industriale). Combinatul Siderurgic din Hunedoara a reprezentat mereu o şcoală în care s-au format ucenici, muncitori şi tehnicieni, atât pentru uzină, cât şi pentru restul industriei siderurgice din ţară şi nu numai. Alături de activitatea de minerit şi siderurgie, pe meleagurile hunedorene, s-a dezvoltat şi o puternică industrie energetică, reprezentative fiind termocentralele de la Mintia şi Paroşeni, precum şi hidrocentralele de pe Râul Mare.

Institutul de Subingineri din Hunedoara a luat fiinţă în anul 1970, în baza H.C.M. 1272/1970. La înfiinţare Institutul a funcţionat prin cursuri de zi şi seral, având două profiluri de învăţământ: Metalurgic, cu specializările Furnale şi Oţelării; Deformări Plastice şi Tratamente Termice; respectiv Electromecanic cu specializarea Electromecanică Tehnologică. Începând din anul universitar 1974-1975, odată cu aprobarea instituţiilor şi facultăţilor din reţeaua Ministerului Educaţiei şi Învăţământului, prin Decretul Consiliului de Stat nr. 147/1974, Institutul de Subingineri din Hunedoara a fost subordonat Institutului Politehnic "Traian Vuia" din Timişoara. Facultatea de Inginerie din Hunedoara, care numără în present peste 750 de studenţi şi peste 80 de cadre didactice, şi-a început activitatea în anul universitar 1990-1991, prin transformarea Institutului de Subingineri.