Publicat: 21 Martie, 2017 - 18:03
Share

În perioada  martie – mai 2017, Universitatea din București îi invită la Zilele Porților Deschise pe toți liceenii care se pregătesc pentru admiterea la facultate. 
În cadrul evenimentului, elevii vor avea ocazia de a se informa cu privire la oferta educațională a facultăților Universității din București pentru anul 2017 – 2018. 
Le vor răspunde întrebărilor profesorii și consilierii prezenți în cadrul evenimentelor. 
Pentru a oferi liceenilor o imagine completă asupra vieții de student a Universității din București, facultățile organizează prezentări ale programelor de licență și master pentru diversele specializări, cursuri deschise, vizite ghidate în sălile de curs, în sălile de lectură și în laboratoarele facultăților, discuţii cu cadrele didactice, studenţii și masteranzii facultăților, expoziții, conferințe și ateliere pe diferite tematici. 
În pararel, specialiștii Departamentului de Consiliere și Orientare pentru Carieră al Universității din București vor organiza întâlniri cu elevii de liceu. Astfel, în perioada martie – aprilie 2017, în cadrul întâlnirilor realizate în sala de Protocol, cantina M. Kogălniceanu, a Facultății de Drept (Bd. M. Kogălniceanu, nr. 36-46, direcții de orientare pot fi accesate aici), consilierii în carieră vor încerca să vină în sprjinul elevilor cu informații care să îi ajute în alegerea programelor de studii.

Revenind la programul Zilelor Porților Deschise, precizăm că elevii de liceu au acces liber la toate activitățile organizate de facultăți. Astfel, prima care deschide seria întâlnirilor este Facultatea de Fizică care organizează evenimente în perioada: 10 martie - 2 iunie 2017, în intervalul orar 10:00 - 14:00; mai multe informații pot fi accesate aici.