7 mai 2021

FCN lansează sesiunea de finanţare III/2021 pentru proiecte editoriale

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Pe 4 mai 2021 AFCN lansează sesiunea de finanţare III/2021 pentru proiecte editoriale.
Pot propune proiecte:

– Edituri şi redacţii de publicaţii culturale;

– Persoane juridice de drept privat care, potrivit actelor constitutive, desfăşoară activităţi editoriale (ex.: organizaţii nonguvernamentale, societăţi comerciale, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale ş.a.);

– Persoane juridice de drept public (Instituţii publice care derulează proiecte editoriale).

Bugetul alocat în 2021 prin subvenţie de la Ministerul Culturii este de 800.000 lei, distribuit pe următoarele secţiuni:

SECŢIUNE BUGET

1. Carte (inclusiv ediţii critice) 500.000 lei

2. Reviste şi publicaţii culturale 150.000 lei

3. Ediţii de poezie 100.000 lei

Pentru contestaţii este prevăzut un buget de 50.000 lei.

Consiliul a definit priorităţi specifice disjunctive pentru fiecare secţiune de finanţare, fiind suficientă adresarea unei singure priorităţi pentru a putea obţine punctajul maxim:

Carte

– Promovarea limbajelor literare originale/inovatoare şi a literaturii de debut

– Susţinerea temelor artistice şi/sau interdisciplinare

– Lucrări de non-ficţiune legate de cercetare şi/sau educaţie

Reviste şi publicaţii culturale

ƒ- Susţinerea multiculturalităţii

– Promovarea abordărilor pluridisciplinare

– Continuitatea în susţinerea conţinutului cultural

Poezie

– Promovarea limbajelor literare originale/inovatoare şi a debutului

– Promovarea textelor pentru copii

– Antologii

O entitate poate înscrie în concurs un singur proiect editorial pe secţiune, care poate conţine maximum 10 titluri.

Suma maximă ce poate fi solicitată pentru un proiect editorial (maximum 10 titluri) şi tirajul minim obligatoriu, sunt diferenţiate pentru fiecare secţiune în parte, după cum urmează:

SECŢIUNI TIRAJ MINIM PLAFON DE FINANŢARE
OBLIGATORIU PER PROIECT
(EXEMPLARE) EDITORIAL (LEI)

Carte 500 35.000

Reviste si publicaţii culturale 800 30.000

Ediţii de poezie 500 25.000

TIRAJUL MINIM OBLIGATORIU CONSTITUIE CRITERIU DE ELIGIBILITATE A CĂRUI NERESPECTARE DETERMINĂ ELIMINAREA ADMINISTRATIVĂ.

Nu sunt admise pentru finanţare titluri editate sau reeditate în ultimii 15 ani.

Nu sunt eligibile revistele publicate de uniunile de creaţie membre ANUC finanţate în baza legii nr. 136 din 8 iunie 2015 pentru finanţarea revistelor de cultură reprezentative din România, conform Art. 1 (1) „Revistele uniunilor de creatori din România, membre ale Alianţei Naţionale a Uniunilor de Creatori, denumită în continuare ANUC, vor fi finanţate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, cu suma de minimum 4.500 mii lei, sumă indexabilă anual”.

Perioada de derulare a proiectelor trebuie să se înscrie între data semnării contractului de finanţare (cf. calendarului sesiunii, după 22 iulie) şi 15 noiembrie 2021.

Perioada de înscriere a proiectelor editoriale demarează pe 4 mai 2021, termenul limită fiind 2 iunie 2021, ora 17:00.

Proiectele se înscriu online accesând pe pagina de internet a AFCN (http://www.afcn.ro) butonul LOGARE/ÎNREGISTRARE. Etapele de urmat sunt explicate în GHIDUL SOLICITANTULUI pentru anul 2021 ce se găseşte online la secţiunea FINANŢĂRI PROIECTE EDITORIALE (www.afcn.ro/finantari-proiecte-editoriale.html). Tot la această secţiune se găsesc toate informaţiile şi documentele necesare înscrierii proiectelor editoriale.

Calendarul sesiunii de finanţare III / 2021 se desfăşoară după cum urmează:

Termen Perioada Activitate
30 de zile calendaristice 04 mai – 02 iunie 2021 Depunerea cererilor de finanţare online
5 zile lucrătoare 03 – 09 iunie 2021 Verificarea conformităţii administrative, respectiv eligibilităţii cererilor de finanţare
22 zile calendaristice 09 iunie – 01 iulie 2021 Evaluarea proiectelor editoriale de către experţi independenţi
5 zile lucrătoare 02 iulie – 08 iulie 2021 Stabilirea ierarhiei proiectelor editoriale
1 zi 09 iulie 2021 Afişare rezultate după etapa I de evaluare
5 zile lucrătoare 12 iulie – 16 iulie 2021 Depunerea documentelor pentru etapa a II-a a selecţiei
3 zile lucrătoare 19 iulie – 21 iulie 2021 Verificarea conformităţii administrative, respectiv a eligibilităţii în etapa a II a

1 zi 22 iulie 2021 Afişarea proiectelor câştigătoare
3 zile lucrătoare 23 iulie – 27 iulie 2021 Depunerea contestaţiilor
5 zile lucrătoare 28 iulie – 03 august 2021 Soluţionarea contestaţiilor
15 zile lucrătoare 23 iulie – 12 august 2021 Planificarea şi semnarea contractelor de finanţare

Pentru mai multe detalii despre sesiunea de finanţare ne puteţi contacta telefonic la
021 8919149 sau prin e-mail la adresa contact@afcn.ro .