Publicat: 31 Octombrie, 2013 - 13:37
Share

Federația pentru Apărarea Pădurilor, organizație non-guvernamentală reprezentativă pentru sectorul silvic din România, având membri în Academia Română, Academia de Științe Agricole și Silvice și în toate organizațiile profesionale și sindicale din sectorul silvic, a solicitat Guvernului României să nu dea curs Proiectului de Lege privind modificarea Legii nr. 46/2008 – Codul Silvic.

Prezentăm declaraţia de presă a preşedintelui Federaţiei, Marian Stoicescu, pe acest subiect:
"Societatea civilă din domeniul forestier, reprezentată de Federația pentru Apărarea Pădurilor, constată neîndeplinirea obiectivelor majore ale Proiectului de Lege amintit, necreându-se un cadru legal de a răspunde problematicii actuale și viitoare a sectorului silvic din România, necreându-se un cadru legal suficient stopării distrugerii pădurilor, determină înregimentarea politică a personalului silvic, încurajând astfel apariția infracționalității și corupției, nerăspunzându-se exigențelor europene de asigurare a unui management forestier durabil pentru toate pădurile și neluându-se în considerare unitar și în egală măsură toate funcțiile majore ale pădurii: funcția economică, funcția ecologică și funcția socială.
În Proiectul de Lege funcția ecologică a pădurii este tratată incomplet, fără să existe prevederi de cuantificare și valorificare, iar funcția socială a pădurii nu este nici măcar fundamentată în Proiect.
Funcția ecologică a pădurii determină atenuarea efectelor schimbărilor climatice, ale alunecărilor de teren, a eroziunii de suprafață sau de adâncime a solului, a deșertificării, a apariției fenomenelor torențiale, a viiturilor și a inundațiilor.
Funcția socială a pădurii, cunoscută și ca funcție de recreare, permite realizarea unui mediu optim sănătății umane. În studiile de specialitate, funcția recreativă reprezintă însușirea pădurii de a proteja și fortifica sanatatea, de a asigura un nivel superior al stării psihice umane, de a reface forțele, capacitatea de muncă a oamenilor, prin mediul ambient deosebit de favorabil pe care îl creează.
De asemenea, Proiectul de Lege nu creează cadrul legal necesar stopării distrugerii pădurilor.
Măsura prevăzută de Proiectul de Lege în acest sens (înăsprirea pedepselor pentru infractorii surprinși furând lemn din pădure) este cu totul insuficientă pentru că nu este însoțită de o măsură de protecție socială, de susținere a comunităților din localitățile limitrofe pădurii unde rata șomajului este foarte mare și nivelul de trai este sub limita pragului de sărăcie.
Măsura de a lua în pază 1.000.000 de hectare păduri din sectorul privat de către Regia Națională a Pădurilor-Romsilva este incompletă întrucât nu este menționat sprijinul pe care statul îl va acorda Regiei Naționale a Pădurilor-Romsilva pentru susținerea acestui efort.
Fără ca statul să susțină Regia Națională a Pădurilor-Romsilva în asigurarea pazei celor 1.000.000 ha păduri particulare până în 30 ha, această regie va falimenta, distrugându-se astfel principalul factor de menținere și gospodărire durabilă a pădurilor din România.
Se menționează totodată că Proiectul de Lege de modificare a Codului Silvic determină politizarea personalului de administrare a pădurilor, care ar trebui să fie autorizat de practică de către o comisie stabilită prin ordin de ministru pe baza unui regulament aprobat de asemenea de minister.
Falimentarea administratorilor de păduri, atât a Regiei Naționale a Pădurilor-Romsilva, cât și a ocoalelor private, precum și falimentarea marii majorități a agenților economici autohtoni care exploatează sau procesează masa lemnoasă exploatată, vor fi determinate de măsura prevăzută în Proiectul de Lege prin care se interzice vânzarea masei lemnoase pe picior. Această măsură nu ia în considerare lipsa infrastructurii necesare pentru vânzarea masei lemnoase din depozite sau platforme primare, nu ia în considerare costurile aferente creării unei astfel de infrastructuri, nu ia în considerare faptul că zeci de mii de salariați din domeniul forestier își vor pierde locurile de muncă, dar favorizează agenții economici foarte puternici care vor dicta prețul masei lemnoase, date fiind volumele mari pe care aceștia le vor achiziționa. În acest mod, însăși menținerea și gospodărirea pădurilor vor depinde de marii beneficiari de masă lemnoasă, iar România riscă să se transforme într-o colonie forestieră.
Date fiind aceste observații la Proiectul de Lege privind modificarea Codului Silvic, Federația pentru Apărarea Pădurilor a prezentat Parlamentului României propunerile de modificare și completare la Proiectul amintit, propuneri care vor fi susținute la dezbaterea ce va fi organizată de Comisia pentru Agricultură, Silvicultură, Industrie Alimentară și Servicii Specifice din Camera Deputaților și, dacă va fi necesar, prin acțiuni de protest".