20 ianuarie 2022

Federația Sindicatelor din Silvicultură Silva pichetează Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Federatia sindicatelor romsilva
Distribuie pe rețelele tale sociale:

 

Federația Sindicatelor din Silvicultură Silva, organizație sindicală reprezentativă pentru sectorul de activitate agricultură, silvicultură și economia vânatului, având un număr de peste 15.000 de membri care profesează în domeniul silvic în întreaga țară, organizează în data de 21 aprilie 2021 pichetarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, între orele 11:00 – 13:00, pentru susținerea următoarelor revendicări:

 1. Se solicită sprijinul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor în vederea acordării alocațiilor prevăzute de Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, pentru susținerea activității de administrare a fondului forestier proprietate publică a statului, administrării ariilor naturale protejate, creșterii și ameliorării cailor de rasă, susținerii activităților de împăduriri, precum și pentru menținerea locurilor de muncă la Regia Națională a Pădurilor – Romsilva.
 2. Se solicită Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor sprijin pentru dotarea cât mai urgentă a personalului silvic cu atribuții de pază a fondului forestier cu armament de serviciu, cu uniformă de serviciu, cu mijloace de apărare, de intervenție și de deplasare, conform prevederilor Statutului personalului silvic și ale Codului silvic. Reamintim că, printr-o decizie absolut aberantă a Guvernului (H.G nr. 11/2018), a fost interzisă utilizarea anumitor categorii de armament, între care și cel cu care era dotat o mare parte a personalului silvic din România. În prezent, doar jumătate din personalul silvic care apără pădurile statului este dotat cu armament de serviciu.
 3. Se solicită intervenția Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 234/2019 de modificare și completare a Statutului personalului silvic, act normativ care a creat baza legală necesară pentru redarea demnității profesiei de silvicultor, pentru întărirea autorității silvicultorilor în exercitarea atribuțiilor de serviciu, pentru asigurarea dotărilor  necesare desfășurării activității personalului silvic în teren, pentru includerea în categoria locurilor de muncă în condiții speciale a anumitor activități din silvicultură și pentru asigurarea unor condiții decente de muncă și de salarizare a personalului silvic.
 4. Se solicită Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor adaptarea sistemului de urmărire a materialului lemnos SUMAL la necesitățile reale ale sectorului silvic din România, pentru evitarea blocajelor în activitatea administratorilor de păduri și a operatorilor economici. Deși sistemul a fost îmbunătățit continuu, la aproape trei luni de la lansarea SUMAL 2.0 sunt încă sincope serioase în funcționarea programului de punere în valoare a lemnului.
 5. Se solicită Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor să inițieze o Ordonanță de urgență prin care statul să asigure un venit de completare, suplimentar indemnizației de șomaj, în cazul persoanelor disponibilizate prin concedieri colective, ca efect al reducerii activităților de producție din sectorul silvic, urmare a crizei sanitare generată de pandemia de coronavirus.
 6. Se solicită Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor revizuirea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat în baza Hotărârii Guvernului nr. 715/2017, în sensul flexibilizării, debirocratizării și simplificării procedurilor de comercializare a lemnului recoltat din pădurile proprietate publică.
 7. Se solicită intervenția Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 – Codul penal, prin includerea personalului silvic alături de polițiști și jandarmi, în cazul cărora ultrajul se sancționează cu pedepse sporite.

Această modificare legislativă, alături de dotarea personalului de teren cu armament și uniformă de serviciu, are ca scop descurajarea actelor de agresiune asupra silvicultorilor. În ultimii ani, apărând pădurea, 6 pădurari au fost omorâți de hoții de lemn, iar peste 700 de silvicultori au fost atacați de infractori, suferind agresiuni și vătămări corporale grave, amenințări cu moartea, precum și distrugerea unor bunuri (autovehicule, locuințe, anexe gospodărești).

 1. Se solicită intervenția conducerii Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor astfel încât prin proiectul de modificare și completare a Legii nr. 171/2010 privind sancționarea contravențiilor silvice să fie eliminate prevederile care reglementează sancționarea contravențională a personalului silvic, în legătură cu şi în exercitarea atribuțiilor de serviciu.

În prezent, personalul silvic este, cel mai probabil, singura categorie profesională din România, pentru care legiuitorul a instituit obligarea la plata de amenzi contravenţionale, pentru unele abateri în legătură cu modul de realizare a sarcinilor de serviciu.

 1. Se solicită intervenția conducerii Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor pentru înființarea unei comisii la nivelul Parlamentului României, care să analizeze cazurile de retrocedări de păduri pentru care există suspiciuni cu privire la legalitatea stabilirii dreptului de proprietate.
 2. Se solicită intervenția Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor pentru reconsiderarea rolului pe care îl au administratorii de păduri și personalul silvic în apărarea și paza pădurilor, pentru întărirea autorității silvicultorilor în exercitarea atribuțiilor de serviciu, precum și pentru  stoparea campaniei de denigrare a activităților și a lucrătorilor din sectorul silvic, susținută de unele grupuri de interese, care urmăresc accesul la administrarea pădurilor statului și achiziționarea pădurilor particulare la prețuri de nimic.
 3. Se solicită conducerii Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor corectarea informațiilor transmise în spațiul public de către anumiți reprezentanți ai autorității publice centrale, urmare a interpretării eronate a datelor din Inventarul Forestier Național, prin care s-a lansat falsa idee că din pădurile României dispar anual  cca. 20 mil mc de lemn, ca fiind recoltat ilegal.
 4. Se solicită sprijinirea administratorilor de păduri de către conducerea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor pentru accesarea de fonduri europene și dezvoltarea de proiecte, valorificând oportunitățile de finanțare din Planul Național de Reziliență și Redresare.
 5. Se solicită conducerii Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor elaborarea și adoptarea de acte normative coerente și aplicabile, conforme cu realitățile și necesitățile sectorului silvic. Sectorul silvic din România are nevoie mai mult ca oricând de o legislație suplă și eficientă pentru restabilirea echilibrului între cele trei funcții ale pădurilor – funcția socială, funcția economică și funcția ecologică.
 6. Se solicită conducerii Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor consultarea partenerilor sociali – sindicate și patronate – la elaborarea actelor normative cu impact asupra sectorului silvic, în conformitate cu prevederile Legii nr. 62/2011 a dialogului social și ale Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică.

Revendicările susținute de Federația Sindicatelor din Silvicultură Silva au ca scop salvarea pădurilor României de la distrugere, consolidarea activității administratorului fondului forestier proprietate publică a statului, garantul asigurării unei gestionări durabile a pădurilor statului, menținerea locurilor de muncă în sectorul silvic, precum și reconsiderarea rolului silvicultorilor în societate.

20 APRILIE 2021