Publicat: 6 Iunie, 2017 - 14:30
Share

Avocatul Poporului, Victor Ciorbea, împreună cu Dorina David, consilier, și Monica Acatrinei, consilier, s-a întâlnit la data de 31 mai 2017 cu  Simona Voicescu, Director Executiv al Asociației „Necuvinte”, care are drept principal domeniu de activitate lupta împotriva violenței domestice, a încălcării drepturilor fundamentale ale omului și a abuzurilor îndreptate împotriva femeilor și copiilor. 

În cadrul reuniunii, Simona Voicescu a precizat că asociația a depus în Parlamentul României o solicitare de modificare a Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal, respectiv art. 193 și art. 194 privind lovirea și alte violențe, respectiv, vătămarea corporală, în sensul reducerii numărului de zile de îngrijiri medicale necesare de la 90 la 60, pentru ca statul să se sesizeze din oficiu. Domnul Victor Ciorbea a subliniat că instituția Avocatul Poporului susține necondiționat demersul Asociației „Necuvinte”, de modificare a dispozițiilor din Codul Penal. Mai mult, Domnia-sa a propus încheierea unui protocol de colaborare între cele două entități, iar reprezentanții Asociației “Necuvinte” au agreat propunerea, urmând ca protocolul să fie elaborat și semnat în cursul lunii iunie 2017.

Avocatul Poporului a declarat că instituția pe care o conduce a început demersurile în vederea elaborării unui raport special ce va avea ca obiect violența în familie, raport ce va fi înaintat Parlamentului și Guvernului României. În acest context, domnul Victor Ciorbea a menționat faptul că violența în familie reprezintă o încălcare gravă a dispozițiilor constituționale referitoare la dreptul la viață și la integritate fizică și psihică, prevăzute de art. 22 din Legea fundamentală, ori respectarea şi ocrotirea personalității umane reprezintă o valoare supremă, iar autorităţile publice au obligaţia de a ocroti şi respecta viaţa intimă, familială şi privată a cetăţenilor şi de a lua toate măsurile conferite de lege în acest sens.